Ackumulerat arbete (fält)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Fälten Ackumulerat arbete innehåller den planerade ackumulerade tiden för alla resurser som har tilldelats aktiviteter.

Det finns tre kategorier av fälten Ackumulerat arbete.

Datatyp    Varaktighet

Ackumulerat arbete (tidfasat aktivitetsfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    Fältet Ackumulerat arbete baseras på redan utfört arbete tillsammans med det återstående schemalagda arbetet för en aktivitet. Värdena baseras på aktivitetens arbetsfält och läggs till föregående tidsperiod för det ackumulerade värdet. För varje tidsperiod är det ackumulerade arbetet lika med det ackumulerade arbetet för föregående period plus det schemalagda arbete för den här perioden.

Bästa användning    Lägg till fältet Ackumulerat arbete i den tidsfördelad delen av vyn Aktivitetsanvändning när du vill granska det ackumulerade arbetet som hittills har schemalagts för aktiviteter.

Exempel    För aktiviteten ”Skriv förslag” har Sara tilldelats åtta timmars arbete, Christer tio timmars arbete och Janne tolv timmars arbete. Aktiviteten har alltså totalt 30 timmars arbete och varaktigheten är tre dagar. Du lägger till fältet Ackumulerat arbete i den tidfasade delen i vyn Aktivitetsanvändning. För aktivitetens varaktighet på tre dagar blir dess värden för ackumulerat arbete 10, 20 och 30. Genom att granska informationen på tilldelningsraderna under aktivitetsinformationen kan du se hur timmarna fördelas över olika tilldelningar.

Ackumulerat arbete (tidfasat resursfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    Fältet Ackumulerat arbete för resurser baseras på arbete som redan har utförts av resursen, kombinerat med schemalagt återstående arbete som resursen har tilldelats. Värdena baseras på resursens arbetsfält och läggs till i den föregående tidsperioden för det ackumulerade värdet. För varje tidsperiod är det ackumulerade arbetet lika med det ackumulerade arbetet för föregående period plus det schemalagda arbetet för den här perioden.

Bästa användning    Lägg till fältet Ackumulerat arbete i den tidfasade delen av vyn Resursanvändning när du vill granska det ackumulerade arbetet som hittills har schemalagts för resursen.

Exempel    Sara har tilldelats flera aktiviteter. Du lägger till fältet Ackumulerat arbete i den tidsfördelad delen i vyn Resursanvändning. För de första fem  dagarna i projektet är Saras värden för ackumulerat arbete 8, 16, 24, 32 och 40. Du kan se hur timmarna fördelas på olika tilldelningar genom att granska informationen i motsvarande tilldelningsrader under resursinformationen.

Ackumulerat arbete (tidfasat tilldelningsfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    Fältet Ackumulerat arbete för en tilldelning baseras på arbete som redan har utförts med en aktivitet, tillsammans med det schemalagda återstående arbetet för tilldelningen. Värdena baseras på tilldelningens arbetsfält och läggs till i föregående period för det ackumulerade värdet. Det ackumulerade arbetet är lika med det ackumulerade arbetet för föregående period plus det schemalagda arbetet för den här perioden.

Bästa användning    Lägg till fältet Ackumulerat arbete i den tidfasade delen av vyerna Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning när du vill granska det totala arbete som hittills har schemalagts för tilldelningen.

Exempel    Sara har tilldelats 20 timmars arbete med aktiviteten ”Ta fram uppskattning”, som har en varaktighet på fyra dagar. Det schemalagda arbetet för de fyra dagarna är 4, 4, 8 och 4 timmar. Du lägger till fältet Ackumulerat arbete i den tidsfördelad delen i vyn Aktivitetsanvändning. För aktivitetens varaktighet på fyra dagar blir Saras värden för ackumulerat arbete 4, 8, 16 och 20.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×