Du kan lägga till kontakter från organisationens globala adresslista (GAL), från ett extern  nätverk till Communicator för Mac 2011 eller från följande nätverk: Windows Live, AOL och Yahoo!. Windows Live ID:n omfattar alla e-postkonton som slutar med "@live.com", "@hotmail.com", "@msn.com" och andra konton som har registrerats med Windows Live.

Du kan också ta bort eller spärra en kontakt från kontaktlistan.

Gör något av följande:

Lägga till en kontakt från den globala adresslistan

 1. Logga in i Communicator.

 2. Skriv namnet på den person du vill lägga till i sökrutan under ditt visningsnamn i fönstret Kontaktlista.

 3. När du ser kontakten i sökresultatet drar du kontakten till kontaktlistan.

Lägga till en kontakt från Windows Live, AOL, Yahoo eller ett federerat nätverk

Du kan skicka och ta emot snabbmeddelanden från personer som använder de här nätverken. Du kan dock inte använda vissa Communicator-funktioner för de här kontakterna, till exempel telefon- och videosamtal.

 1. Logga in på ditt företagskonto.

 2. Klicka på Lägg till  Knappen Lägg till kontakti fönstret Kontaktlista.

 3. Följ anvisningarna.

  Obs!: När du lägger till en kontakt som har ett Windows Live-, MSN Hotmail-, AOL- eller Yahoo!-ID kan du även lägga till kontakten i adressboken i Office. När en kontakt har lagts till i Office-adressboken kan du skicka e-post till kontakten från Outlook för Mac 2011.

Spärra en kontakt

När du spärrar en kontakt kan den personen inte se din onlinestatus eller skicka meddelanden till dig.

 1. Logga in i Communicator.

 2. Klicka på SekretessKontakt-menyn.

 3. Klicka på den kontakt som du vill spärra i Listan tillåt under Synlighet och sekretess och klicka sedan på Spärra.

  Tips: Om du vill spärra en kontakt i kontaktlistan håller du ned CTRL , klickar på kontakten och klickar sedan på Spärra.

Ta bort en kontakt

 1. Logga in i Communicator.

 2. Håll ned CTRL , klicka på kontakten i kontaktlistan och sedan på Ta bort kontakt.

  Tips: Markera kryssrutan Jag vill också spärra den här personen om du även vill spärra kontakten.

 3. Klicka på Ta bort.

  Meddelanden: 

  • Om du tar bort en kontakt utan att spärra kontakten kan personen fortfarande se din onlinestatus och skicka meddelanden till dig.

  • Om du vill återställa en borttagen kontakt klickar du på SekretessKontakt-menyn. Håll ned CTRL under Listan Tillåt eller Listan Spärra och klicka på kontakten. Klicka sedan på Lägg till i kontakter.

Spärra alla okända avsändare, så att de inte kan skicka meddelanden till dig

Du kan spärra alla användare utanför organisationen och som inte finns i listan Tillåt. Spärrade användare utanför organisationen kan inte skicka meddelanden till dig eller se din onlinestatus.

 1. Klicka på SekretessKontakt-menyn.

 2. Markera kryssrutan Spärra avsändare som finns utanför min organisation, om de inte finns i min lista Tillåt under Synlighet och sekretess.

  Obs!: Alla användare i organisationen kan se din onlinestatus. Du kan dock spärra enskilda användare i organisationen, så att de inte kan skicka meddelanden till dig.

Se även

Importera eller exportera kontakter

Ordna kontakter efter grupp eller onlinestatus

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper

UTFORSKA UTBILDNING >

Få nya funktioner först

ANSLUT TILL MICROSOFT INSIDERS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×