Addera eller subtrahera datum i Excel för Mac

Anta att du vill ändra ett projekts slutdatum genom att lägga till två veckor eller bestämma längden på en enskild aktivitet i en lista med aktiviteter. Du kan addera eller subtrahera antal dagar, månader eller år för ett visst datum med en enkel formel, eller så kan du använda en funktion för bladet som är utformad specifikt för datum.

Addera eller subtrahera dagar till eller från ett datum

Anta att du har ett kontosaldo som förfaller till betalning den 8 februari 2012. Du vill överföra pengar till ditt checkkonto så att pengarna är tillgängliga på kontot 15 kalenderdagar före det datumet. Du vet också att ditt konto har en faktureringsperiod på 30 dagar och vill kontrollera när du bör överföra pengar för fakturan för mars 2012 så att pengarna är tillgängliga 15 dagar före det datumet. Så här gör du:

 1. Öppna ett nytt blad i en arbetsbok.

 2. Skriv 2012-02-08 i cell A1.

 3. Skriv =A1-15 i cell B1 och tryck på RETUR.

  Med den här formeln subtraheras 15 dagar från datumet i cell A1.

 4. Skriv =A1+30 i cell C1 och tryck på RETUR.

  Med den här formeln adderas 30 dagar till datumet i cell A1.

 5. Skriv =C1-15 i cell D1 och tryck på RETUR.

  Med den här formeln subtraheras 15 dagar från datumet i cell C1.

  Cellerna A1 och C1 visar förfallodatumen (2012-02-08 och 2012-03-09) för kontosaldona för februari och mars. Cellerna B1 och D1 visar datumen (2012-01-24 och 2012-02-23) då du bör göra överföringarna för att pengarna ska vara tillgängliga 15 kalenderdagar före dessa förfallodatum.

Addera eller subtrahera månader till eller från ett datum

Anta att du vill addera eller subtrahera ett angivet antal hela månader för ett visst datum. Det kan du snabbt göra med funktionen EDATUM.

Funktionen EDATUM kräver två värden (kallas även för argument ): startdatumet och antalet månader som du vill addera eller subtrahera. Om du vill subtrahera månader anger du ett negativt tal som det andra argumentet (till exempel =EDATUM("2012-02-15";-5)). Med den här formeln subtraheras 5 månader från 2012-02-15 och resultatet blir datumet 2011-09-15.

Du kan ange värdet för startdatumet antingen genom att referera till en cell som innehåller ett datumvärde eller genom att ange ett datum inom citattecken, t.ex. "2012-02-15".

Anta till exempel att du vill addera 16 månader till 2012-10-16.

 1. Skriv 2012-10-16 i cell A5.

 2. Skriv =EDATUM(A5;16) i cell B5 och tryck på RETUR.

  Funktionen använder värdet i cell A5 som startdatum.

 3. Skriv =EDATUM("2012-10-16";16) i cell C5 och tryck sedan på RETUR.

  I det här fallet använder funktionen ett datumvärde som du anger direkt, "2012-10-16".

  Både cell B5 och cell C5 visar datumet 2014-02-16.

  Varför visas mitt resultat som siffror i stället för datum?

  Beroende på formatet för de celler som innehåller formlerna som du anger kan det hända att resultatet visas som serienummer i Excel, t.ex. 41686 i stället för 2014-02-16. Om ditt resultat visas som serienummer kan du ändra formatet på följande sätt:

  1. Markera cellerna B5 och C5.

  2. Gå till fliken Start under Format, välj Formatera celler och markera sedan Datum. Värdet i respektive cell bör visas som ett datum i stället för ett serienummer.

Addera eller subtrahera år till eller från ett datum

Anta att du vill addera eller subtrahera ett visst antal år för vissa datum, som beskrivs i följande tabell:

Datum

År som ska adderas eller subtraheras

2009-06-09

3

2009-09-02

-5

2010-12-10

25

 1. Skriv 2009-06-09 i cell A2 på ett nytt blad och sedan 3 i cell B2.

 2. Skriv 2009-09-02 i cell A3 och sedan -5 i cell B3.

 3. Skriv 2010-12-10 i cell A4 och sedan 25 i cell B4.

 4. Skriv =DATUM(ÅR(A2)+B2;MÅNAD(A2);DAG(A2)) i cell A6 och tryck sedan på RETUR.

  Med den här formeln adderas värdet i cell B2 (3 år) till värdet i cell A2, med resultatet 2012-06-09.

 5. Skriv =DATUM(ÅR(A3)+B3;MÅNAD(A3);DAG(A3)) i cell A7 och tryck sedan på RETUR.

  Med den här formeln adderas värdet i cell B3 (-5 år) till värdet i cell A3, med resultatet 2004-09-02.

 6. Skriv =DATUM(ÅR(A4)+B4;MÅNAD(A4);DAG(A4)) i cell A8 och tryck sedan på RETUR.

  Med den här formeln adderas värdet i cell B4 (25 år) till värdet i cell A4, med resultatet 1935-12-10.

  I var och en av de tre formlerna läggs ett bestämt antal år till från kolumn B till årsvärdet som beräknas från datumet i kolumn A.

  I cell A6 används till exempel funktionen ÅR på datumet i cell A2 (2009-06-09) och den returnerar 2009 som år. Formeln adderar sedan 3 (värdet i cell B2) till årsvärdet, vilket resulterar i 2012. I samma formel returnerar funktionen MÅNAD värdet 6 och funktionen DAG returnerar värdet 9. Funktionen DATUM kombinerar sedan dessa tre värden till ett datum som är tre år i framtiden: 2012-06-09.

Lägga till en kombination av dagar, månader och år till ett datum

Anta att du vill addera en kombination av dagar, månader och år för ett visst datum.

 1. Skriv 2012-06-09 i cell A2 på ett nytt blad.

 2. Skriv =DATUM(ÅR(A2)+3;MÅNAD(A2)+1;DAG(A2)+5) i cell A4 och tryck sedan på RETUR.

  Med den här formeln adderas 3 år, 1 månad och 5 dagar till 2012-06-09, med resultatet 2015-07-14.

 3. Skriv =DATUM(ÅR(A2)+1;MÅNAD(A2)+7;DAG(A2)+5) i cell A5 och tryck sedan på RETUR.

  Med den här formeln adderas 1 år, 7 månader och 5 dagar till 2012-06-09, med resultatet 2014-01-14.

  I varje formel adderas ett bestämt antal år, månader och dagar till datumet i cell A2.

  I cell A5 används till exempel funktionen ÅR på datumet i cell A2 (2012-06-09) och den returnerar 2012 som året. Formeln adderar sedan 1 till årsvärdet, vilket resulterar i 2013. Funktionen MÅNAD returnerar värdet 6 och 7 månader adderas till det värdet. Eftersom det totala antalet månader plus 7 månader är 13 månader adderar funktionen DATUM 1 år till årsvärdet, vilket resulterar i 2014. Funktionen DATUM subtraherar sedan 12 från månadsvärdet, vilket ger värdet 1 för månaden. Funktionen DAG returnerar värdet 9 och 5 dagar har lagts till det, vilket resulterar i 14. Slutligen kombinerar FUNKTIONEN DATUM dessa tre värden (2014, 1 och 14) till ett datum som är ett år, sju månader och 5 dagar i framtiden: 2014-01-14.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×