Addera eller subtrahera tid

Anta att du måste addera två olika tidsvärden för att få en totalsumma. Eller så måste du subtrahera ett tidsvärde från en annan för att få fram den totala tiden som har använts åt att arbeta med ett projekt.

Som du ser i avsnitten nedan gör Excel det enkelt att addera och subtrahera tid.

Addera tid

Tänk dig att du vill veta hur många timmar och minuter det tar att slutföra två uppgifter. Du uppskattar att den första uppgiften tar 6 timmar och 45 minuter och att den andra uppgiften tar 9 timmar och 30 minuter.

Här är ett sätt att ställa in detta i ett kalkylblad.

 1. Ange 06:45 i cell B2och ange 9:30i cell B3.

 2. Skriv =B2+B3 i cell B4 och tryck sedan på Retur.

  Adderad tid för två uppgifter

  Resultatet är 16:15 – 16 timmar och 15 minuter – för slutförande av de två aktiviteterna.

  Tips: Du kan också addera tider med hjälp av funktionen Autosumma för att summera tal. Markera cell B4, gå till fliken Start och välj Autosumma. Formeln ser ut så här: =SUM(B2:B3). Tryck på Retur för att få samma resultat, 16 timmar och 15 minuter.

Jo, det var enkelt, men det finns ett extra steg om dina timmar addera upp till fler än 24. Du måste använda ett specialformat för formelresultatet.

Så här addar du upp till 24 timmar:

 1. Skriv 12:45i cell B2 och 15:30i cell B3.

 2. Skriv =B2+B3 i cell B4 och tryck på Retur.

  Tillsammans blir tiden mer än 24 timmar men gav ett oväntat resultat på 4:15

  Resultatet är 4:15, vilket inte är vad du kan förvänta dig. Det beror på att tiden för aktivitet 2 tar 24 timmar. 15:30 är samma som 3:30.

 3. Om du vill visa tiden som mer än 24 timmar markerar du cell B4.

 4. Välj Format i gruppen Celler på fliken Start ochvälj sedan Formatera celler.

  Knappen Format på fliken Start och knappen Formatera celler på menyn

 5. I rutan Formatera celler väljer du Anpassad i listan Kategori.

 6. I rutan Typ, högst upp i listan med format, skriver du [h]:mm;@ och väljer sedan OK.

  Notera kolonet efter [h] och ett semikolon efter mm.

Resultatet är 28 timmar och 15 minuter. Formatet kommer att finnas i listan Typ nästa gång du behöver det.

Subtrahera tid

Ett till exempel: Anta att du och dina vänner känner till både start- och sluttider för ett ideellt projekt och vill veta hur mycket tid ni lade ner totalt.

Följ dessa steg för att få fram den förflutna tiden, vilket är skillnaden mellan två gånger.

 1. I cell B2 anger du starttiden och anger "a" för AM eller "p" för PM. Tryck sedan på Retur.

 2. I cell C2 anger du sluttiden inklusive "a" eller "p" efter behov och trycker sedan på Retur.

 3. Skriv de andra start- och sluttiderna för dina vänner, Joy och Ninn.

 4. I cell D2 subtraherar du sluttiden från starttiden genom att skriva formeln =C2-B2och sedan trycka på Retur.

  En tid subtraheras från en annan för att få den förflutna tiden

 5. Klicka på Anpassat i listan Kategori i rutan Formatera celler.

 6. I listan Typ klickar du på t:mm (för timmar och minuter) och sedan på OK.

  Nu ser vi att Johan arbetade i 3 timmar och 45 minuter.

  Förfluten tid listas i kolumn D

 7. Om du vill få resultaten för Joy och Ninn själv kopierar du formeln genom att markera cell D2 och dra den till cell D4.

  Formateringen i cell D2 kopieras tillsammans med formeln.

Om du vill subtrahera tid som är mer än 24 timmar:

Du måste skapa en formel för att subtrahera skillnaden mellan två tider som summerar mer än 24 timmar.

Följ stegen nedan:

 1. Referera till exemplet ovan genom att markera cell B1 och dra till cell B2 så att du kan använda formatet för båda cellerna samtidigt.

 2. Klicka på Anpassat i listan Kategori i rutan Formatera celler.

 3. I rutan Typ, högst upp i listan över format, skriver du m/d/yyyy h:mm AM/PM.

  Lägg märke till det tomma utrymmet i slutet av yyyy och i slutet av mm.

  Det nya formatet blir tillgängligt när du behöver det i listan Typ.

 4. I cell B1 skriver du startdatumet, inklusive månad/dag/år och tid med hjälp av" a" eller "p" för AM och PM.

  Förfluten tid över 24 timmar

 5. Gör samma sak för slutdatumet i cell B2.

 6. Skriv formeln =(B2-B1)*24 i cell B3.

Resultatet är 31,5 timmar.

Obs!: Du kan addera och subtrahera mer än 24 timmar i Excel på webben men du kan inte använda ett anpassat talformat.

Addera tid

Anta att du vill veta hur många timmar och minuter det tar att slutföra två uppgifter. Du uppskattar att den första uppgiften tar 6 timmar och 45 minuter och att den andra uppgiften tar 9 timmar och 30 minuter.

 1. Skriv 6:45 i cell B2 och 9:30 i cell B3.

 2. Skriv =B2+B3 i cell B4 och tryck på Retur.

Adderad tid för två uppgifter

Det kommer att ta 16 timmar och 15 minuter för att slutföra de två uppgifterna.

Tips: Du kan också addera tid genom att använda Autosumma för att summera tal. Klicka i cell B4. Klicka sedan på Start > Autosumma. Formeln ser ut så här: =SUM(B2:B3). Tryck på RETUR för att få resultatet, 16 timmar och 15 minuter.

Subtrahera tid

Anta att du och dina vänner känner till start- och sluttider för ett volontärprojekt och vill vet hur mycket tid ni lade ner. Ni vill helt enkelt veta tidsförloppet, eller skillnaden mellan de två tiderna.

 1. I cell B2 skriver du starttiden, anger ett blanksteg och skriver sedan "a" för AM eller "p" för PM och trycker på Retur. I cell C2 skriver du sluttiden tillsammans med "a" eller "p", beroende på vad som passar och trycker på Retur. Skriv de andra start- och sluttiderna för dina vänner Gitte och Ninni.

 2. I cell D2 subtraherar du sluttiden från starttiden genom att skriva formeln: = C2-B2, och sedan trycka på RETUR.

En tid subtraheras från en annan för att få den förflutna tiden

Nu ser vi att Johan arbetade i 3 timmar och 45 minuter.

 1. Om du vill få resultaten för Gitte och Ninni kopierar du formeln genom att klicka i cell D2 och drar den till cell D4. Formateringen i cell D2 kopieras tillsammans med formeln.

Förfluten tid listas i kolumn D

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×