Aktivera eller inaktivera alternativen Fäst mot rutnät och fäst mot objekt i Excel

När du ritar, ändrar storlek på eller flyttar en figur eller ett annat objekt i Excel kan du ange den så att den justeras eller "fäster mot närmaste skärnings punkt i rutnät (även om rutnätet inte visas) eller fäster mot andra former eller objekt. Du kan även styra justeringen och fästfunktionerna genom att inaktivera dem.

Aktivera alternativen för fästning

 1. Klicka på figuren eller andra objekt och sedan på Justeraunder ordnapå fliken figur format .

  Kommandot justera på fliken figur format

 2. Gör något eller båda av följande:

  • Klicka på Fäst mot rutnät om du vill fästa figurer eller andra objekt i rutnätet närmaste skärningspunkt.

   Fäst mot rutnät eller figur

   Grå markering anger att alternativet är markerat.

  • Om du vill fästa figurer eller andra objekt mot rutnätlinjer som går genom andra figurers eller objekts vågräta och lodräta kanter klickar du på Fäst mot figur.

   Fäst mot figur

   Grå markering anger att alternativet är markerat.

Inaktivera alternativen för fästning

 1. Klicka på figuren eller andra objekt och sedan på Justerai gruppen ordna på fliken figur format .

  Fäst mot figur

 2. Om du vill inaktivera de här alternativen klickar du på Fäst mot rutnät eller Fäst mot figur.

  Den grå markeringen som visar att alternativet är markerat stängs av.

Överst på sidan

Aktivera alternativen för fästning

 1. Klicka på figuren eller objekt i kalkylbladet.

 2. Under Ritverktyg på fliken Format går du till gruppen Ordna och klickar på Justera.

  Fliken Format under Ritverktyg

  Om flikarna Ritverktyg eller Format inte visas kontrollerar du att du har markerat en figur eller ett objekt. Du kanske måste dubbelklicka på figuren eller objektet för att öppna fliken Format.

 3. Gör något eller båda av följande:

  • Om du vill placera figurerna eller objekten mot närmsta skärningspunkt i rutnätet klickar du på Fäst mot rutnät.

  • Om du vill placera figurer eller objekt mot rutnätslinjer som går genom andra figurers eller objekts vågräta och lodräta kanter klickar du på Fäst mot figur.

Obs!: Om du tillfälligt vill åsidosätta alternativen för fästning håller du ned ALT samtidigt som du drar figuren eller objektet.

Inaktivera alternativen för fästning

 1. Klicka på figuren eller objekt i kalkylbladet.

 2. Under Ritverktyg på fliken Format går du till gruppen Ordna och klickar på Justera.

  Fliken Format under Ritverktyg

  Om flikarna Ritverktyg eller Format inte visas kontrollerar du att du har markerat en figur eller ett objekt. Du kanske måste dubbelklicka på figuren eller objektet för att öppna fliken Format.

 3. Klicka på Fäst mot rutnät eller Fäst mot figur beroende på vilket av de båda alternativen du vill inaktivera.

Överst på sidan

Se även

Visa eller dölja stödlinjer i Word, PowerPoint eller Excel

Rita eller ta bort en linje, koppling eller frihandsfigur

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×