Ett makro är en serie kommandon som du kan använda för att automatisera en åtgärd och kan köras när du måste utföra åtgärden. I den här artikeln beskrivs riskerna med makron och du får lära dig hur du aktiverar och inaktiverar makron i Säkerhetscenter.

Varning!: Aktivera aldrig makron i Office filer såvida du inte är säker på vad de här makrona gör. Oväntade makron kan utgöra en betydande säkerhetsrisk. Du behöver inte aktivera makron för att visa eller redigera filen. endast om du vill ha de funktioner som anges av makrot.

Letar du efter information om hur du skapar makron läser du i Snabbstart: Skapa ett makro.

Information om hur du använder makron på en dator med ett Windows S finns i Blockera misstänkta makron i Office på Windows 10 S.

Med makron kan du automatisera uppgifter som utförs ofta så att du inte behöver göra alla steg manuellt varje gång. Många makron skapas med VBA (Visual Basic for Applications) och skrivs av programutvecklare. Vissa makron kan dock vara en säkerhetsrisk. Makron används ofta av personer med avsikt att tyst installera skadlig programvara, till exempel ett virus, på datorn eller i organisationens nätverk.

Aktivera makron när meddelandefältet visas

När du öppnar en fil som innehåller makron visas det gula meddelandefältet med en sköldikon och knappen Aktivera innehåll. Om du vet att makrot eller makrona kommer från en pålitlig källa följer du de här anvisningarna:

 • Klicka på Aktivera innehåll i Meddelandefält.
  Filen öppnas och är ett betrott dokument.

Följande bild visar ett exempel på meddelandefältet när filen innehåller makron.

Säkerhetsvarning om makron i meddelandefältet

Aktivera makron bara för den aktuella sessionen

Följ dessa anvisningar för att aktivera makron under den tid filen är öppen. När du stänger filen och sedan öppnar den igen visas varningen igen.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Aktivera innehåll i delen Säkerhetsvarning.

 3. Välj Avancerade alternativ.

 4. Klicka på Aktivera innehåll för den här sessionen i dialogrutan Säkerhetsalternativ för Microsoft Office för alla makron.

 5. Klicka på OK.

Ändra makroinställningarna i Säkerhetscenter

Inställningarna för makron finns i Säkerhetscenter. Om du arbetar på ett företag har systemadministratören kanske ändrat standardinställningarna så att du inte kan ändra några alternativ.

Viktigt!: När du ändrar makroinställningarna i Säkerhetscenter ändras de bara för de Office-program som du använder för närvarande. Makroinställningarna ändras inte för alla Office-program.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ.

 3. Klicka på Säkerhetscenter och sedan på Inställningar för Säkerhetscenter.

 4. Klicka på Makroinställningar i Säkerhetscenter.

  Delen Makroinställningar i Säkerhetscenter

 5. Markera de alternativ du vill använda och klicka sedan på OK.

Obs!: Alternativen skiljer sig åt Excel, vi ringer upp dem under tiden.

 • Inaktivera alla makron utan att visa något meddelande     Makron och säkerhetsmeddelanden om makron inaktiveras.

  I Excel alternativet Inaktivera VBA-makron utan avisering och det gäller endast VBA-makron.

 • Inaktivera alla makron och visa ett meddelande     Makron inaktiveras, men ett säkerhetsmeddelande visas om filen innehåller makron. Aktivera makron från fall till fall.

  I Excel alternativet Inaktivera VBA-makron med avisering och det gäller endast VBA-makron.

 • Inaktivera alla makron utom digitalt signerade makron     Makron inaktiveras och säkerhetsmeddelanden visas om det finns osignerade makron. Om makrot har signerats digitalt av en betrodd utgivare körs bara makrot. Om makrot är signerat av en utgivare som du inte har litat på ännu, får du möjlighet att aktivera det signerade makrot och lita på utgivaren.

  I Excel alternativet Inaktivera VBA-makron utom digitalt signerade makron och det gäller endast VBA-makron.

 • Aktivera alla makron (rekommenderas inte då kod som kan vara farligt kan köras)     Alla makron körs utan bekräftelse. Den här inställningen gör datorn sårbar för potentiellt skadlig kod.

  I Excel alternativet alternativet Aktivera VBA-makron (rekommenderas inte, kod som kan vara potentiellt farligt kan köras) och det gäller endast VBA-makron.

 • Excel också en kryssruta för aktiveraExcel 4.0-makron när VBA-makron är aktiverade. Om du markerar den här kryssrutan gäller alla ovanstående inställningar för VBA-makron även för Excel 4.0-makron (XLM).

  Om den här kryssrutan inte är markerad inaktiveras XLM-makron utan att något meddelande visas.

 • Åtkomst till objektmodell för VBA-projekt är betrodd     Neka eller tillåt programmässig åtkomst till VBA-objektmodellen (Visual Basic for Applications) från en automatiseringsklient. Den här inställningen fungerar som ett säkerhetsalternativ för kod som skrivits i syfte att automatisera ett Office-program och manipulera VBA-miljön och objektmodellen. Inställningen anges för varje enskild användare och för varje program och nekar åtkomst som standard så att obehöriga program inte kan skapa skadlig självreplikerande kod. För att automatiseringsklienter ska kunna komma åt VBA-objektmodellen måste användaren som kör koden bevilja åtkomst. Markera kryssrutan om du vill aktivera åtkomst till objektmodellen.

  Obs!: Alternativet Åtkomst till objektmodell för VBA-projekt är betrodd är inte tillgängligt i Microsoft Publisher och Microsoft Access.

Se även

Ändra inställningar för makrosäkerhet i Excel

Hur skadlig programvara kan smitta datorn

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×