Aktivitets-ID (tilldelningsfält)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Datatyp    Heltal

Typ av post    Beräknad

Beskrivning    Fältet Aktivitets-ID innehåller det nummer som tilldelas en aktivitet när du lägger till den i projektet i Project. I fältet anges aktivitetens plats i förhållande till de andra aktiviteterna.

Beräkning    När du skapar aktiviteter tilldelar Project automatiskt nästa nummer i sekvensen för aktiviteterna i listan. Det blir aktivitetens ID-nummer.

Bästa användning    Fältet Aktivitets-ID för tilldelningar visas endast i vyn Aktivitetsformulär. Den visas även i dialogrutan Koppla tilldelningar som du kan använda när du importerar eller exporterar tilldelningsdatum.

Exempel    Du vill exportera tilldelningsdatum till en Excel-arbetsbok. Skapa då en exportspecifikation som innehåller fältet Aktivitets-ID samt övriga tilldelningsdata som du vill exportera till Excel.

Obs!    Om du vill exportera fältet Aktivitets-ID till ett annat program markerar du namnet på det filformat som du vill exportera fältet till (exempelvis en Access-databas eller Excel-arbetsbok) i dialogrutan Filformat. Slutför sedan stegen i guiden Exportera.

Om du vill använda ett ID som anger i vilken ordning som tilldelningarna har gjorts, oavsett placeringen i schemat, använder du fältet för unikt tilldelnings-ID.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×