Datatyp    Text

Typ av post    Beräknad

Beskrivning    Fältet Aktivitetskalender-GUID innehåller den automatiskt genererade ID-koden för varje aktivitetskalender i projektet. Inga två aktivitetskalendrar kommer att ha samma KALENDER-GUID för aktivitet.

Beräkning    Så snart du tilldelar en kalender till en aktivitet skapas automatiskt en aktivitetskalender tillsammans med dess unika identifierare. Den här identifieraren lagras i fältet Kalender-GUID för aktivitet.

Användningsområden    Infoga kolumnen Kalender-GUID för aktivitet i en aktivitetslista när du vill visa det unika ID:t för varje aktivitetskalender. Det här är praktiskt om du programmerar och felsöker egna program.

Exempel    Du skapar ett makro som refererar till specifika resurskalendrar i projektet. För att få unika IDENTIFIERARe för dessa kalendrar infogar du kolumnen Aktivitetskalender-GUID i aktivitetslistan.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper

UTFORSKA UTBILDNING >

Få nya funktioner först

ANSLUT TILL MICROSOFT INSIDERS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×