Aktivitetsnamn (tilldelningsfält)

Datatyp    Text

Typ av post    Beräknad

Beskrivning    Fältet Aktivitetsnamn innehåller namnet på den aktivitet som en tilldelning hör till.

Beräkning    Innehållet i fältet Aktivitetsnamn för tilldelningar motsvarar fältet Namn för aktiviteten.

Användningsområden    Du vill se alla aktivitetsnamn som är kopplade till tilldelningarna. Visa vyn Resursanvändning om du vill se aktivitetsnamn under den tilldelade resursen eller vyn Aktivitetsanvändning om du vill se tilldelade resurser under aktivitetsnamnen. Du kan också visa aktivitetsformuläret i kombination med en resurslista om du vill visa aktivitetsnamn för den markerade resursen. Det här fältet visas också i dialogrutan Tilldelningsmappning i Exportguiden, som du kan använda importerar eller exporterar tilldelningsdatum.

Exempel    Du vill exportera tilldelningsdatum till en Excel arbetsbok. Du skapar exportkartan och tar med fältet Aktivitetsnamn tillsammans med annan tilldelningsinformation som ska exporteras till Excel.

Kommentarer    Om du vill exportera fältet Aktivitetsnamn till ett annat program väljer du namnet på det filformat som du exporterar till i dialogrutan Filformat (till exempel Microsoft Access-databas eller Microsoft Excel-arbetsbok) och går sedan igenom guiden Exportera.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×