Alternativ i statusfältet i Excel

Statusfältet längst ned i Office-program visar status för de alternativ som är markerade för att visas i statusfältet. Många alternativ är markerade som standard. Om du vill anpassa statusfältet högerklickar du på det och klickar sedan på de alternativ du vill använda.

Följande alternativ är tillgängliga i statusfältet i Excel.

Obs!: Några alternativ kanske inte är tillgängliga beroende på vilken Excel-version du använder.

Detta alternativ

Visar följande i statusfältet

Cell läge

Alternativet markerad som standard visar det aktuella cell redigerings läget till vänster i statusfältet. Något av följande lägen visas.

  • Klar att ange en allmän status.

  • Ange för att ange läget för innehålls inmatning. Det visas när du markerar en cell och börjar skriva, eller när du trycker på F2 två gånger.

  • Redigera för att Visa redigerings läget i-cell. Det visas när du dubbelklickar på en cell eller när du trycker på F2 så att du kan ange eller redigera data i en cell.

  • Peka för att ange formel cell markerings läge. Det visas när du startar en formel och klickar sedan på de celler som du vill ta med i formeln.

Fylla i tomma celler i Flash

Markerat som standard anger det här alternativet antalet celler som är tomma efter en Snabb fyllning .

Snabb fyllning, ändrade celler

Det här alternativet anger hur många celler som har fyllts med snabb fyllningen.

Signaturer

Det här alternativet anger att den aktiva arbets boken har signerats digitalt.

Informations hanterings princip

Det här alternativet anger att IRM (Information Rights Management) har använts för att begränsa behörigheten till innehåll i den aktiva arbets boken.

Behörigheter

Markerat som standard visar det här alternativet en ikon bredvid den cell läges indikator som du kan klicka på för att visa aktuell behörighet för läsa och redigera dokument.

Den här ikonen visas endast när åtkomst till dokumentet har begränsats. Om du vill tillämpa begränsning i Excel 2007 klickar du på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , förbereder, begränsar behörighet, begränsad åtkomst. I andra versioner klickar du på fil > info > skydda arbets bok > begränsa åtkomst > begränsad åtkomst.

Skiftlåstangent

Om du väljer det här alternativet visas CapsLock för att INDIKERA att CapsLock är aktiverat för att tillåta inmatning av versaler. Det här alternativet är inte markerat som standard.

Num Lock

När du väljer det här alternativet visas num lock för att INDIKERA att Num Lock är aktiverat för att använda tangenterna på det numeriska tangent bordet för att skriva tal i kalkyl bladet. Det här alternativet är inte markerat som standard.

Scroll Lock

Markerat som standard visar det här alternativet Scroll Lock för att INDIKERA att Scroll Lock är aktiverat för att tillåta bläddring i kalkyl bladet med hjälp av piltangenterna.

Fasta decimaler

Markerat som standard visar det här alternativet fasta decimaler för att visa att alla numeriska värden som du anger i kalkyl bladet visas med fasta decimaler. Det här alternativet är aktiverat när du markerar kryss rutan Infoga decimal tecken automatiskt under redigerings alternativ på fliken Avancerat i dialog rutan Excel- alternativ (i Excel 2007 klickar du på Bild av Office-knappen Microsoft Office-knappen , Excel- alternativ, Avancerat. I andra Excel-versioner klickar dualternativ för > > Avancerat.).

Över skrivnings läge

Om du väljer det här alternativet visas överskrivning för att ange att infogat trycks ned för att aktivera över skrivnings läge när du redigerar cell innehåll i cell redigerings läge (dubbelklickar på en cell eller trycker på F2). Det här alternativet är inte markerat som standard.

Slut läge

Markerad som standard visar det här alternativet slut läget för att INDIKERA att End tryckte för att aktivera slut läget. Om du trycker på END följt av en piltangent flyttas markeringen i piltangentens riktning, stoppar vid början och slutet av data och sedan början eller slutet av kalkyl bladet.

Makro inspelning

Markerat som standard visar det här alternativet en knapp bredvid den cell läges indikator som du kan klicka på för att starta inspelningen av ett makro.

Markerings läge

Markerat som standard visar det här alternativet något av följande cell markerings lägen.

  • Utöka markeringen när du trycker på F8 för att utöka cell markeringen med hjälp av piltangenterna.

  • Lägg till i markering när du trycker på SKIFT + F8 för att lägga till en icke angränsande cell eller ett cell område i en markering med hjälp av piltangenterna.

Sidnummer

Markerat som standard visar det här alternativet sid numret på den markerade kalkyl blads sidan och antalet sidor i kalkyl bladet när du arbetar i sidlayoutläge eller förhands granskning.

Medel

Markerad som standard visar det här alternativet medelvärdet som beräknas från markerade celler som innehåller numeriska värden.

Antal

Markerat som standard visar det här alternativet antalet markerade celler.

Numeriskt antal

När du väljer det här alternativet visas antalet markerade celler som innehåller numeriska värden. Det här alternativet är inte markerat som standard.

Lägsta värde

Om du väljer det här alternativet visas det minsta numeriska värdet i markerade celler. Det här alternativet är inte markerat som standard.

Största värde

När du väljer det här alternativet visas det maximala numeriska värdet i markerade celler. Det här alternativet är inte markerat som standard.

Summa

Markerat som standard visar det här alternativet summan av numeriska värden i markerade celler.

Uppladdnings status

Markerat som standard visar det här alternativet överförings status för kalkyl bladet till webben.

Visa kortkommandon

Markerad som standard visar det här alternativet vyn Normal , sidlayoutläge och Förhandsgranska sid brytningar . Du kan klicka på de här knapparna för att ändra den aktuella vyn.

Zooma

Markerat som standard visar det här alternativet zoomnivån . Du kan klicka på Zooma för att öppna dialog rutan Zooma , där du kan ange den förstorings grad du vill använda.

Zoomreglage

Markerat som standard visar det här alternativet zoom -skjutreglaget med knapparna Zooma ut och Zooma in . Du kan sedan dra skjutreglaget eller klicka på knapparna Zooma ut och Zooma in för att förstora innehållet i kalkyl bladet så att du får ett närmare utseende eller minska storleken på innehållet i kalkyl bladet så att du kan visa mer innehåll.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×