Alternativ > Skräppost

Skräppost kan överbelasta nätverk, täppa igen e-postservrar och fylla postlådor med oönskade meddelanden och bilder. Servern som är värd för din postlåda filtrerar bort mycket av skräpposten, men inte alltid all skräppost. Med light-versionen Outlook Web App kan du styra över oönskade meddelanden genom att hantera och skapa listor över betrodda och icke betrodda e-postadresser och domäner.

Den här artikeln är avsedd för Outlook Web App, som används av organisationer som hanterar e-postservrar med Exchange Server 2013 eller 2010. Om du använder Microsoft 365 eller Exchange Server 2016 är Outlook på webben din e-postklient. Mer information om Outlook på webben finns i Få hjälp med Outlook på webben.

Om du vill gå till sidan för Skräppost från huvudsidan för Outlook Web App går du till hörnet längst upp och väljer Alternativ och sedan Skräppost i listan i navigeringsfönstret.

Filtrera inte bort skräppost Välj det här alternativet om du vill inaktivera skräppostfiltrering. Om du väljer det här alternativet kan du inte reglera oönskade meddelanden. Säkerheten försämras om du inaktiverar skräppostfiltrering.

Automatiskt skräppostfilter Välj det här alternativet om du vill aktivera skräppostfiltrering. Om du väljer det här alternativet filtreras e-postmeddelanden med hjälp av listorna Betrodda avsändare, Spärrade avsändare och Betrodda mottagare. När ett misstänkt skräppostmeddelande identifieras flyttas det till mappen Skräppost. Du rekommenderas att aktivera skräppostfiltrering. Skräppostfiltreringen är som standard aktiverad.

Obs!: När du tömmer skräppostmappen eller tar bort ett objekt från skräppostmappen flyttas objektet till mappen Borttaget.

Betrodda avsändare är domäner och personer som du vill ta emot e-postmeddelanden från.

 • Lägg till en avsändare i listan genom att klicka i textrutan under listan Betrodda avsändare, skriva in en e-postadressen eller domänen och klicka sedan på Lägg till.

 • Om du vill göra ändringar för en avsändare i listan markerar du avsändaren och klickar sedan på Redigera. Ändra posten i textrutan och klicka sedan på Lägg till.

 • Om du vill att dina kontakter ska ingå i listan över betrodda avsändare markerar du kryssrutan Även e-postmeddelanden från mina kontakter. Det här alternativet är aktiverat som standard.

 • Om du vill ta bort en avsändare från listan markerar du avsändaren och klickar sedan på Ta bort.

Obs!: När du anger domäner i listan Betrodda avsändare, behöver du inte inkludera "at"-symbolen (@). Den läggs till automatiskt.

Spärrade avsändare är domäner och personer som du inte vill ta emot e-postmeddelanden från. Meddelanden som kommer från e-postadresser och domäner i listan Spärrade avsändare skickas direkt till mappen Skräppost.

 • Lägg till en avsändare i listan genom att klicka i textrutan under listan Spärrade avsändare, skriv in en e-postadressen eller domänen och klicka sedan på Lägg till.

 • Om du vill göra ändringar för en avsändare i listan markerar du avsändaren och klickar sedan på Redigera. Ändra posten i textrutan och klicka sedan på Lägg till.

 • Om du vill ta bort en avsändare från listan markerar du avsändaren och klickar sedan på Ta bort.

Obs!: När du anger domäner i listan Spärrade avsändare, behöver du inte inkludera "at"-symbolen (@). Den läggs till automatiskt.

Betrodda mottagare kan omfatta grupper som du är medlem i och som du vill ta emot e-postmeddelanden från. Du kan också lägga till enskilda e-postadresser i listan Betrodda mottagare. En mottagare är det avsedda målet för ett meddelande. En mottagare kan vara en enskild postlåda eller så det kan vara en grupp. Du kanske till exempel vill att meddelanden som inte skickas enbart till dig utan också till en viss person tillåts.

 • Lägg till en mottagare i listan genom att klicka i textrutan under listan Betrodda mottagare, skriv in en e-postadressen eller domänen och klicka sedan på Lägg till.

 • Om du vill göra ändringar för en mottagare i listan markerar du mottagaren och klickar sedan på Redigera. Ändra posten i textrutan och klicka sedan på Lägg till.

 • Om du vill ta bort en mottagare från listan markerar du mottagaren och klickar sedan på Ta bort.

 • Behandla alla e-postmeddelanden som skräppost om meddelandet inte kommer från någon i listan Betrodda avsändare eller Betrodda mottagare, eller från avsändare inom min organisation Markera det här alternativet om du vill att e-postmeddelanden från avsändare som inte har angetts i listorna Betrodda avsändare och Betrodda mottagare eller e-postmeddelanden från avsändare utanför organisationen hanteras som skräppost. E-postmeddelanden som identifieras som skräppost flyttas till mappen Skräppost.

 • Ibland kan e-postmeddelanden som du skickar hamna i mottagarens skräppost-mapp. De kommer att behöva göras ändringar i sitt e-postprogram så att meddelanden från dig mottages.

 • När inkommande meddelanden kontrolleras prioriterar skräppostfiltret e-postadresser före domäner. Låt säga att domänen example.com finns med i listan Spärrade avsändare och adressen namn@example.com finns med i listan Betrodda avsändare. Då tillåts adressen namn@example.com att skicka meddelanden till Inkorgen, medan meddelanden från andra e-postadresser med domännamnet example.com skickas till mappen Skräppost.

 • Ändringar som du anger för listorna Betrodda avsändare, Spärrade avsändare och Betrodda mottagare sparas automatiskt. Om du ändrar några andra inställningar för skräppost måste du spara de nya inställningarna genom att klicka på Spara . Om du inte klickar på Spara innan du lämnar sidan Skräppost under Alternativ kommer du ombes att antingen klicka på Avbryt om du vill stanna kvar på sidan eller OK om du vill lämna sidan utan att spara dina ändringar.

Om du vill veta mer om light-versionen av Outlook Web App, till exempel hur du går tillbaka till den vanliga versionen eller vilka funktioner och begränsningar som finns, läs mer på Outlook Web App Light.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×