Ange allmänna alternativ

I den här artikeln lär du dig mer om fönstret Allmänna alternativ, där du kan ställa in formatering för snabbmeddelanden och välja andra allmänna inställningar i Lync.

Ange inställningar för konversationsfönster

När du öppnar Allmänna alternativ avgör de val du gör under Konversationsfönster hur text och uttryckssymboler ska visas i snabbmeddelanden, om konversationen ska visas i ett enda fönster och om konversationen ska bevaras i Lync mellan sessionerna.

 • Om du vill visa uttryckssymboler i snabbmeddelanden markerar du kryssrutan Visa uttryckssymboler i meddelanden. Om du vill att de typografiska motsvarigheterna ska visas i stället för uttryckssymboler avmarkerar du kryssrutan.

 • Om du vill ändra storleken på standardteckensnittet och stilen och färgen på snabbmeddelandena som du skickar klickar du på knappen Ändra teckensnitt och gör dina val i dialogrutan. Markera kryssrutan Använd inställningarna för inkommande meddelanden, så tillämpas inställningarna för de snabbmeddelanden du tar emot.

Med alternativet för visning av konversationer med flikar i Lync kan du hålla ordning på flera snabbmeddelandekonversationer samtidigt. När du har mer än en aktiv konversation visas en flik för varje konversation i det övre vänstra hörnet i konversationsfönstret. Klicka bara på flikarna för att flytta framåt och bakåt bland konversationerna.

 • Om du vill aktivera flikar i konversationer markerar du kryssrutan Aktivera flikar i konversationer.

 • Om du vill begränsa visningen av varje konversationsflik till endast en rad markerar du kryssrutan Visa flikar på en rad.

 • Om du vill att Lync ska komma ihåg vilken konversation som befinner sig på respektive flik, och sedan återinställa dem på samma platser nästa gång du loggar in, markerar du kryssrutan Öppna mina konversationer igen när jag loggar in i Lync.

Välja alternativ för att hjälpa till att förbättra Lync

Du kan välja att delta i Microsoft Customer Experience Improvement Program (CEIP), om din organisation har aktiverat den här tjänsten. Om du väljer att samarbeta så kommer din dator eller enhet automatiskt att skicka information till Microsoft om hur du använder vissa produkter. Microsoft kombinerar information från din dator med CEIP-information för att lösa problem och förbättra de produkter och funktioner som kunder använder oftast. Mer information om CEIP finns i Microsoft Customer Experience Improvement Program på Microsoft-webbplatsen.

 • Om du vill delta i CEIP markerar du kryssrutan Anmäl dig till Customer Experience Improvement Program under Hjälp oss att bli bättre.

Du kan även välja att automatiskt skicka information om felet till Microsoft, speciellt när det gäller problem med inloggning i Lync och anslutning till Lync-möten. Den här informationen bidrar till att hitta orsaken till problemet.

 • Bidra till information om inloggningsproblem och problem med Lync-möten genom att i fönstret Allmänna alternativ markera Skicka automatiskt Lync Improvement Program-information till Microsoft.

Ange loggningsalternativ för att hjälpa supportteamet att lösa problem

Systemloggar används ibland för att analysera systemproblem. Det tekniska supportteamet på din arbetsplats kan då och då be dig att samla in loggar för att hjälpa till med felsökning. Du behöver vanligtvis inte tänka på de här alternativen om du inte blir ombedd. Om du uppmanas att ändra eller bekräfta loggningsinställningarna gör du de ändringar som krävs under Hjälp supportteamet att hjälpa dig.

 • Om du vill ändra loggningsnivån går du till listan Loggning i Lync och väljer Fullständig, Lätt eller Av.

 • Om du vill aktivera eller inaktivera Windows-händelseloggning markerar eller avmarkerar du kryssrutan Aktivera även Windows-händelseloggning för Lync för felsökning.

Information om hur du hittar Lync-loggfiler och Windows-händelseloggar finns i Mer information om loggning i Lync.

Ange alternativ för ditt programfönster

Om du klickar på stängningsknappen (X) i det övre högra hörnet i Lync-huvudfönstret fortsätter Lync att köras så att du kan aviseras om inkommande samtal och meddelanden. Som standard minimeras Lync till aktivitetsfältet när du klickar på stängningsknappen, men du kan i stället välja att Lync-fönstret ska minimeras till meddelandefältet (längst till höger om aktivitetsfältet) genom att markera kryssrutan under Programfönster.

 1. Markera kryssrutan Minimera till meddelandefältet i stället för Aktivitetsfältet under Programfönster.

 2. I huvudfönstret för Lync klickar du på Alternativ-menyn, klickar på Arkiv, klickar på Avsluta och loggar in i Lync igen.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×