Hantera avtalade tider, planer, budgetar – det är enkelt med Microsoft 365.

Ange allmänna arbetsdagar och arbetstider för ett projekt

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du skapar ett projekt används en standardkalender till att schemalägga arbete. Det här kan vara en vanlig arbetsvecka för måndag till fredag och 08.00 till 17.00, eller någonting annat som bättre stämmer överens med organisationens arbete.

Om projektet har arbetstider som faller utanför standardtiderna gör du så här:

Justera arbetstiderna för projektet

Om projektets vanliga arbetsschema inte stämmer med någon av de tillgängliga baskalendrarna kan du ändra arbetsdagar och -tider för projektet så att arbetet kan schemaläggas på rätt sätt.

Tips: Används ett liknande schema i andra projekt? Spara dina medarbetare lite tid genom att skapa projektschemat som en ny baskalender!

 1. Klicka på Projekt > Egenskaper > Ändra arbetstid.

  Ändra arbetstid

  Obs!: Använder du Project 2007? Klicka på Verktyg > Ändra arbetstid.

 2. Låt den kalender som har markerats som (projektkalender) vara vald i listan För kalender klickar du på fliken Arbetsveckor och sedan på Detaljer.

  Fliken Arbetsveckor

  Obs!: Använd fliken undantag att lägga till helgdagar i kalendern.

 3. Välj de dagar som du vill ändra arbetstider för och välj sedan om du vill att de ska vara arbetsdagar eller ledig tid.

  Välj dagar och ange om de är arbetsdagar eller inte

 4. Om du valde Ange dagar till följande specifika arbetstider anger du arbetstider för de markerade dagarna i kolumnerna Från och Till.

  Ange arbetstider

 5. Klicka på OK så att du återgår till dialogrutan Ändra arbetstid och klicka sedan på OK igen.

Tips: Behöver du ändra arbetsdagar och arbetstider mitt i ett projekt? Innan du klickar på Detaljer ger du varje tidsram ett namn på fliken Arbetsveckor, och lägger till datum för Start och Slut. Markera den första tidsramen och ställ in Detaljer, och upprepa sedan processen för nästa tidsram.

Specifik tidsperiod på den andra raden

Använda en annan baskalender för projektplanering

Om det redan finns en annan baskalender som motsvarar hur du vill schemalägga arbetet i projektet kan du enkelt ändra detta i dialogrutan Projektinformation. Project innehåller några olika baskalendrar som standard, och din organisation ha ytterligare baskalendrar som en administratör har lagt till för andra scheman som används.

 1. Klicka på Projekt > Egenskaper > Projektinformation.

  Projektinformation

  Obs!: Använder du Project 2007? Klicka på Projekt > Projektinformation.

 2. I listan Kalender väljer du den kalender du vill använda för att schemalägga arbetet och klickar sedan på OK.

  Kalenderlistan i dialogrutan Projektinformation

  Aktiviteter och resurser kan ha egna kalendrar förutom projektkalendern. Läs mer.

Vad kan jag mer göra med kalendrar?

I Project kan du finjustera schemaläggningen med hjälp av flera kalendrar. Om du förstår hur de fungerar tillsammans är det enklare att planera för hur olika projektdatum påverkas. Här är några fler artiklar som kan vara användbara när du ska skapa en bättre bild av organisationens arbetsdagar och lediga dagar.

PROJEKT
Skapa en ny baskalender
Lägga till helgdagar och semesterdagar

UPPGIFTER
Skapa en kalender för en aktivitet

RESURSER
Ange ett unikt schema för en viss resurs
Ange semestertid för en resurs
Ändra tillgänglighet för resurser utan att använda kalendern

Om du inte behöver en kalender längre kan du ta bort den!

När du arbetar med kalendrar i Project Professional, finns det några olika saker som du kan göra med rätt konto för arbetstid och ledig tid i din organisation. I följande avsnitt innehåller exempel för varje typ av ändring och visa de steg som du måste följa för att kontrollera varje ändring.

Obs!: Instruktionerna i den här artikeln förutsätter att du redan hur du skapar eller redigerar en kalender. Mer information om hur du skapar en kalender finns i Skapa en ny företagskalender eller Kopiera en befintlig kalender.

Vad vill du göra?

Ändra en arbetsdag till en ledig dag

Ändra en ledig dag till en arbetsdag

Ändra arbetstider för en arbetsdag

Ändra arbetstider för varje dag i en arbetsvecka

Ändra en arbetsdag till en ledig dag

Ibland kan behöva du göra en arbetsdag till en ledig dag. Om din organisation iakttar specifika dagar som är helgdagar förvandla du dessa helgdagar till lediga dagar. Projektserver kommer inte att schemalägga arbete på lediga dagar.

Ändra en arbetsdag till en ledig dag:

 1. Klicka på datum i kalendern som du vill konvertera till en ledig dag.

 2. Skriv ett namn för den lediga dagen i kolumnen namn på fliken undantag. Kolumnerna Start och slut fylls i automatiskt med det datum som du klickade på i steg 1.

Obs!: Du kan skapa flera undantag som innehåller en viss dag, ska endast lägsta nivån undantaget tillämpas på det aktuella datumet. Du kanske till exempel har ett undantag som ändrar standard arbetstider för en månad och ett annat undantag som ringer ut en viss dag i månaden som en ledig dag. Eftersom single-dagars undantag på en lägre nivå än månad långt undantag används det enda undantaget från ledig dag på det aktuella datumet. Du kan inte skapa flera single-dagars undantag på samma dag.

Ändra en ledig dag till en arbetsdag

Det kan finnas tillfällen då organisationen har att arbeta med vad annars skulle ha en ledig dag. Anta att din organisation som deltar i ett namngivning varje år som inträffar under en helg. Du kan konvertera helgdagar av namngivning till arbetsdagar, så att Project Server vet för att schemalägga arbete med dessa dagar.

Så här ändrar du en ledig dag till en arbetsdag:

 1. Klicka på datum i kalendern som du vill omvandla till en ledig dag.

 2. Skriv ett namn för den första arbetsdagen i kolumnen namn på fliken undantag och tryck sedan på RETUR.

Obs!: Du kan skapa flera undantag som innehåller en viss dag, gäller endast lägsta nivån undantag på det aktuella datumet. Du kanske till exempel har ett undantag som ändrar standard arbetstider för en månad och ett annat undantag som ringer ut en viss dag i månaden som en ledig dag. Eftersom single-dagars undantag på en lägre nivå än månad långt undantag används det enda undantaget från ledig dag på det aktuella datumet. Du kan inte skapa flera single-dagars undantag på samma dag.

 1. Klicka på den rad som du har lagt till för den första arbetsdagen och klicka sedan på information.

 2. Klicka på arbetstider i avsnittet Ange arbetstider för dessa undantag och ange arbetstiderna för dagen genom att justera gånger i kolumnerna från och till.

 3. Om din organisation iakttar dessa arbetstider regelbundet (till exempel en gång i månaden eller en gång per år), under mönster för återkommande, väljer du tiderna ska återkomma varje dag, varje vecka, varje månad eller årliga och ange sedan följande alternativ:

  • Dagliga    Ställa in frekvens för dessa arbetstider. Till exempel var 10: e dag.

   Tips: Om du märker att arbetsdagen undantag händer mycket ofta kan det vara lättare att ändra kalendern standardalternativ under schema i dialogrutan Alternativ för projekt i Project Professional. Alla kalendrar som börjar med dessa standard dagar och tider. Det kan vara lättare att ändra Kalenderalternativ än du vill konfigurera undantag som ofta återkommer.

  • Veckovis    Ange hur ofta du vill att arbetstiderna som återkommande och vilken dag i veckan du vill att de ska återkomma. Till exempel varannan vecka på lördag.

  • Månatliga    Välj vilken dag i månaden och på vilken månatliga frekvens du vill arbetstider så att den återkommer. Till exempel dag 15 var tredje månad eller tredje lördag varje sjätte månad.

  • Årskalender    Välj vilken dag på året du vill arbetstider så att den återkommer. Till exempel augusti 21 eller tredje lördag av juli.

 4. I avsnittet intervall för återkommande anger du den period då du vill att återkommande äga rum, om det behövs.

  • Starta    Välj det datum då du vill att mönstret ska börja.

  • Sluta efter    Om du vill att den återkommande ska ske endast det angivna antalet gånger väljer du Sluta efter och ange hur många instanser när arbetstiderna som ska utföras.

  • Slutet av    Om du vill återkommande ska ske endast under en viss tidsperiod väljer du slutar och välj sedan när upprepning ska sluta.

 5. Klicka på OK.

Ändra arbetstider för en arbetsdag

När de specifika dagarna i kalendern kan korrekt redovisas som arbetstid och ledig, kan det finnas arbetsdagar som använder en annan tidsplan än den vanliga 8 timmar arbetsdagen. Du kan justera arbetstider för en viss arbetsdag så att korrekt planerat arbete på det aktuella datumet.

Så här ändrar du arbetstider för en arbetsdag:

 1. Klicka på datum i kalendern för den första arbetsdagen som du vill justera.

 2. Skriv ett namn för den ändrade arbetsdagen i kolumnen namn på fliken undantag och tryck sedan på RETUR.

Obs!: Du kan skapa flera undantag som innehåller en viss dag, gäller endast lägsta nivån undantag på det aktuella datumet. Du kanske till exempel har ett undantag som ändrar standard arbetstider för en månad och ett annat undantag som ringer ut en viss dag i månaden som en ledig dag. Eftersom single-dagars undantag på en lägre nivå än månad långt undantag används det enda undantaget från ledig dag på det aktuella datumet. Du kan inte skapa flera single-dagars undantag på samma dag.

 1. Klicka på den rad som du har lagt till för den ändrade arbetsdagen och klicka sedan på information.

 2. Klicka på arbetstider under Ange arbetstider för dessa undantag och ange arbetstiderna för dagen genom att justera gånger i kolumnerna från och till.

 3. Om din organisation iakttar dessa arbetstider regelbundet (till exempel en gång i månaden eller en gång per år), under mönster för återkommande, väljer du tiderna ska återkomma varje dag, varje vecka, varje månad eller årliga och ange sedan följande alternativ:

  • Dagliga    Ställa in frekvens för dessa arbetstider. Till exempel var 10: e dag.

  • Veckovis    Ange hur ofta du vill att arbetstiderna som återkommande och vilken dag i veckan du vill att de ska återkomma. Till exempel varannan vecka på lördag.

  • Månatliga    Välj vilken dag i månaden och på vilken månatliga frekvens du vill arbetstider så att den återkommer. Till exempel dag 15 var tredje månad eller tredje lördag varje sjätte månad.

  • Årskalender    Välj vilken dag på året du vill arbetstider så att den återkommer. Till exempel augusti 21 eller tredje lördag av juli.

 4. I avsnittet intervall för återkommande anger du den period då du vill att återkommande äga rum, om det behövs.

  • Starta    Välj det datum då du vill att mönstret ska börja.

  • Sluta efter    Om du vill att den återkommande ska ske endast det angivna antalet gånger väljer du Sluta efter och ange hur många instanser när arbetstiderna som ska utföras.

  • Slutet av    Om du vill återkommande ska ske endast under en viss tidsperiod väljer du slutar och välj sedan när upprepning ska sluta.

 5. Klicka på OK.

Ändra arbetstider för varje dag i en arbetsvecka

Om din organisation har en viss arbetsvecka (eller uppsättning arbetsveckor) när arbetstiderna som är standardformatet kan du ändringarna arbetstider för varje dag i arbetsveckan under en viss tidsperiod. Om din organisation inte använder standard måndag till fredag, 08:00 till 17:00 schema, kan du ändra arbetstider för varje dag i arbetsveckan så att det speglar organisationens exakt schemaläggning.

Så här ändrar du arbetstider för varje dag i en arbetsvecka:

 1. Klicka på datum i kalendern där du vill att rutan jobbar du ändrade tiden ska börja.

 2. Skriv ett namn för den ändrade arbetsvecka eller veckor i kolumnen namn på fliken Fungerar veckor och tryck sedan på RETUR.

 3. Ändra datum i kolumnen slut för raden som du just lagt till, så att det speglar den sista dagen som du vill ska ingå i ändrade arbetsvecka eller veckor.

 4. Klicka på Information.

 5. I avsnittet Välj dagar på dagen i veckan som du vill använda justeras arbetstider. Tryck på Ctrl och klicka, eller håller du ned SKIFT och klicka på om du vill markera flera dagar.

 6. Om du vill omvandla den eller de markerade dagar till ledig tid klickar du på Ange dagarna som ledig tid.

 7. Om du vill ändra arbetstider för den valda dagen eller dagar klickar du på Ange dagarna för dessa specifika arbetstider och ange sedan arbetstiderna genom att skriva i kolumnerna från och till.

 8. Klicka på OK.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×