Ange allmänna inställningar

Du kan ställa in formatering för snabbmeddelanden och välja andra allmänna inställningar i Lync från fönstret Allmänna alternativ.

Obs!: Om du söker allmän information om Lync klickar du på de lämpliga länkarna nedan.

Ange inställningar för konversationsfönster

När du öppnar Allmänna alternativ avgör de val du gör hur text och uttryckssymboler ska visas i snabbmeddelanden, om konversationen ska visas i ett enda fönster och om konversationen ska bevaras i Lync mellan sessionerna.

 • Slå på eller stäng av stavningskontrollen genom att markera eller avmarkera kryssrutan Kontrollera stavning medan jag skriver.

 • Om du vill visa uttryckssymboler i snabbmeddelanden markerar du kryssrutan Visa uttryckssymboler i meddelanden. Om du vill att de typografiska motsvarigheterna ska visas i stället för uttryckssymboler avmarkerar du kryssrutan.

 • Använd konversationer med flikar genom att välja Aktivera konversationer i flikar. (Med alternativet för att visa konversationer med flikar kan du enkelt hålla reda på snabbmeddelanden, chattar och ämnesflöden samtidigt. Om du för flera konversationer samtidigt ser du en flik för varje konversation, högst upp i det vänstra hörnet av konversationsfönstret. Klicka på flikarna för att växla mellan konversationerna.)

 • Om du vill begränsa visningen av varje konversationsflik till endast en rad markerar du Visa endast flikar på en rad.

 • Om du vill att Lync ska komma ihåg vilken konversation som befinner sig i respektive flik och sedan återinställa dem på samma platser nästa gång du loggar in markerar du Öppna mina konversationer igen när jag loggar in i Lync.

 • Om du vill ändra standard för teckenstorlek, stil och färg i de snabbmeddelanden du skickar klickar du på Ändra teckensnitt och markerar alternativen i dialogrutan. Använd dina teckensnittsinställningar i de snabbmeddelanden du tar emot genom att markera kryssrutan Använd inställningarna för inkommande meddelanden.

Välja alternativ för att hjälpa till att förbättra Lync

Du kan välja att delta i Microsoft Customer Experience Improvement Program (CEIP), om din organisation har aktiverat den här funktionen. Om du deltar kommer din dator eller enhet automatiskt att skicka information till Microsoft om hur du använder vissa produkter. Microsoft kombinerar information från din dator med annan CEIP-information för att lösa problem och förbättra de produkter och funktioner som kunder använder oftast. Mer information om CEIP finns i Microsoft Customer Experience Improvement Program.

 • Om du vill delta i CEIP öppnar du Allmänna alternativ och väljer Anmäl dig till Customer Experience Improvement Program.

Du kan även välja att automatiskt skicka information om felet till Microsoft, speciellt när det gäller problem med inloggning i Lync och anslutning till Lync-möten. Den här informationen bidrar till att hitta orsaken till problemet.

 • Bidra till information om inloggningsproblem och problem med Lync-möten genom att i fönstret Allmänna alternativ markera Skicka automatiskt Lync Improvement Program-information till Microsoft.

Ange loggningsalternativ för att hjälpa supportteamet att lösa problem

Systemadministratörerna använder ibland systemloggar för att analysera systemproblem. Därför kan det någon enstaka gång hända att ditt supportteam ber dig att samla in loggar som ska användas för felsökning. Om du inte blir tillfrågad behöver du i princip inte bry dig om det här alls. Gör så här om du blir ombedd att ändra eller bekräfta loggningsinställningarna:

 • Öppna Allmänna alternativ, välj en loggningsnivå (Full, Lätt eller Av) från den nedrullningsbara menyn Loggning i Lync i enlighet med supportavdelningens inrådan.

 • Markera eller avmarkera Aktivera även Windows-händelseloggning för Lync för felsökning (än en gång i enlighet med supportteamets inrådan).

Om du vill ha mer information om hur du använder loggning i Lync läser du i artikeln Om loggning i Lync.

Ange alternativ för ditt programfönster

Om du klickar på knappen Stäng (X) i det övre högra hörnet i huvudfönstret fortsätter Lync att köras så att du kan ta emot meddelanden om inkommande samtal och meddelanden. Som standard minimeras Lync till aktivitetsfältet när du klickar på knappen Stäng men du kan i stället välja att Lync-fönstret ska minimeras till meddelandefältet (längst till höger på aktivitetsfältet) genom att markera kryssrutan under Programfönster.

 • Öppna Allmänna alternativ och under Programfönster markerar du Minimera till meddelandefältet istället för aktivitetsfältet.

 • Om du klickar på Arkiv (i menyn, eller på pilen i kombinationsrutan Alternativ), följt av Avsluta och logga sedan in i Lync igen för att den här inställningen ska börja gälla. Nu kan du göra så här (med följande resultat):

  • Klicka på knappen Minimera längst upp till höger om du vill minimera Lync till Aktivitetsfältet.

  • Klicka på knappen Stäng (X) längst upp till höger om du vill minimera Lync till meddelandefältet.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×