Ange alternativ för vidarekoppling

Support för Office 2010 upphörde den 13 oktober 2020

Uppgradera till Microsoft 365 om du vill arbeta på valfri enhet var du än är och fortsätta få support.

Uppgradera nu

Du kan när som helst återställa alternativen för vidarekoppling genom att klicka på menyn Vidarekoppling av samtal längst ned till höger i huvudfönstret i Lync. Vidarekoppling är endast tillgängligt om ditt företag har konfigurerats för att stödja det. Om du är osäker på vilka Microsoft Lync 2010-alternativ som har aktiverats kontaktar du supportteamet för din organisation. Om ett nödsamtal rings inaktiveras vidarekopplingsreglerna i 120 minuter så att räddningstjänstens personal kan ringa tillbaka till dig.

Viktigt!:  Om du konfigurerar vidarekoppling av samtal i Lync 2010 visas det nummer som du vidarekopplar samtalet till för den person som ringer dig. Detta sker endast för samtal från Lync till Lync.

Vad vill du göra?

Öppna alternativen för vidarekoppling av samtal

Så här öppnar du alternativen för vidarekoppling av samtal:

 • Öppna Lync 2010 och gör något av följande i huvudfönstret för Lync:

  • Klicka på knappen Alternativ Knappen Lync-alternativ och klicka på Vidarekoppling av samtal.

  • Klicka på menyn för vidarekoppling av samtal längst ned till vänster och klicka på Inställningar för vidarekoppling av samtal.

Överst på sidan

Se till att endast din arbetstelefon ringer vid inkommande samtal

Så här ser du till att endast din arbetstelefon ringer vid inkommande samtal:

 • Öppna alternativen för vidarekoppling av samtal och välj Inaktivera vidarekoppling av samtal nu.

Överst på sidan

Ange att samtal ska vidarekopplas

Så här anger du att samtal ska vidarekopplas:

 • Öppna alternativen för vidarekoppling av samtal och klicka på Vidarekoppla mina samtal till (standard). Gör sedan något av följande:

  • Klicka på Telefonsvarare.

  • Klicka på Nytt nummer eller ny kontakt och sök efter eller klicka på en kontakt. Information om hur du konfigurerar telefonnummer finns i Ange telefonalternativ och nummer.

  • Klicka på Mina ombud och lägg till de kontakter som ska kunna besvara dina samtal i dialogrutan Ombud. Du kan också ange att ombuden endast ska ringas upp efter att en viss tidsperiod har förflutit. I Lync skapas gruppen Ombud i din kontaktlista, med alla dina ombud.

Information om hur du ändrar arbetstiden i meddelande- och samarbetsklienten i Microsoft Outlook finns under Arbetstid i Outlook.

Överst på sidan

Se till att flera telefoner ringer vid inkommande samtal

Gör så här om inkommande samtal ska innebära att det ringer i flera telefoner:

 • Öppna alternativen för vidarekoppling av samtal och klicka på Ringa samtidigt.

  • Öppna telefonalternativen och skriv in det telefonnummer som du vill använda i rutan Övriga. Det här numret ska visas i den nedrullningsbara listan för Ring samtidigt.

  • Klicka på nedpilen, klicka på Min svarsgrupp och lägg till de kontakter som ska få samma samtal som du i dialogrutan Svarsgrupp. Du kan också ange att de ska ringas upp efter att en viss tidsperiod har förflutit. I Lync skapas gruppen Svarsgrupp i din kontaktlista, med kontakterna i din svarsgrupp.

  • Klicka på nedpilen, klicka på Mina ombud och lägg till den person som ska ta emot dina samtal i dialogrutan Ombud. Du kan välja en person i din kontaktlista som ska vara ombud och kunna besvara dina samtal, och du kan också när som helst ta bort personen och lägga till någon annan. Mer information finns under Redigera ombud längre ned.

Överst på sidan

Ange hur lång tid som ska gå innan ett samtal vidarekopplas

Så här anger du hur lång tid som ska gå innan ett samtal vidarekopplas:

 1. Öppna alternativen för vidarekoppling av samtal och klicka på Obesvarade samtal skickas till i området Dina aktuella inställningar för vidarekoppling.

 2. I dialogrutan Obesvarade samtal väljer du vart obesvarade samtal ska vidarekopplas, till exempel Telefonsvarare, och den fördröjning (i sekunder) som ska gälla innan samtalet vidarekopplas.

Överst på sidan

Redigera medlemmar i svarsgruppen

En svarsgrupp är en uppsättning personer som kan besvara dina arbetssamtal, förutsatt att de har aktiverats för Unified Communications (UC) av supportteamet. När du har konfigurerat en svarsgrupp (se Se till att flera telefoner ringer vid inkommande samtal ovan) kan du lägga till och ta bort medlemmar, och ange vilka av medlemmarna som ska få dina samtal.

 • Öppna alternativen för vidarekoppling av samtal, klicka på Redigera medlemmar i svarsgrupp och gör något av följande:

  • Lägg till en ny medlem genom att klicka på Lägg till, dubbelklicka på en kontaktpost och klicka på OK.

  • Ta bort en medlem genom att markera kontakten och klicka på Ta bort.

  • Ange en fördröjning innan samtalet ringer i gruppmedlemmarnas telefoner genom att klicka på ett värde i den nedrullningsbara listan.

Överst på sidan

Redigera ombud

När du har konfigurerat ombud (se Se till att flera telefoner ringer vid inkommande samtal ovan) kan du lägga till och ta bort enskilda personer och ange vilka ombud som ska kunna ta emot samtal åt dig. I Lync skapas gruppen Ombud i din kontaktlista.

Om du vill redigera eller ta bort ombud måste du ha aktiverat Vidarekoppling av samtal. Om du vill se till att ett ombuds telefon rings upp vid båda typerna av vidarekoppling (välj Ring samtidigt eller Vidarekoppla samtal till) måste kryssrutan Ta emot samtal i dialogrutan Ombud vara markerad.

 • Öppna alternativen för vidarekoppling av samtal och klicka på Redigera medlemmar i mina ombud.

  • Lägg till en ny medlem genom att klicka på Lägg till, dubbelklicka på en kontaktpost och klicka på OK.

  • Om du vill ta bort ett av ombuden markerar du kontakten i kontaktlistan, klickar på Ta bort och därefter på OK.

  • Om du vill ta bort det enda ombud som finns i gruppen markerar du kontakten, klickar på Ta bort och därefter på OK.

  • Ange en fördröjning innan samtalet ringer i gruppmedlemmarnas telefoner genom att klicka på ett värde i den nedrullningsbara listan.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×