Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Du kan kräva ett värde i ett fält i en Access-tabell på två grundläggande sätt:

 • Ange egenskapen Obligatorisk för fältet till Ja    Det kan du göra genom att öppna tabellen i Designvyn. Den här metoden är enkel och ett bra val om du bara vill ändra ett fält en gång.

 • Använda datadefinitionsfråga som skapar ett icke-null-index för fältet    Det kan du göra genom att använda SQL-vy. Den här metoden är inte lika enkel som att använda designvyn, men har en fördel: du kan spara datadefinitionsfrågan och använda den igen senare. Det här är användbart om du regelbundet tar bort och skapar om tabeller och vill kräva värden för vissa fält.

Ange egenskapen Obligatorisk för ett fält till Ja

 1. Högerklicka på tabellen i navigeringsfönstret och klicka sedan på Designvy.

 2. Markera det fält som du vill kräva alltid har ett värde.

 3. Ange egenskapen Obligatorisk till Ja på fliken Allmänt i fönstretFältegenskaper.

  Fältegenskapen Obligatorisk

Obs!: Om du ställer in egenskapen Obligatoriskt till Ja för ett fält i en tabell som redan innehåller poster kan du i Access kontrollera om fältet har ett värde i alla befintliga poster. Oavsett om du accepterar det här alternativet krävs ett värde för fältet för nya poster.

Skapa ett icke-null-index för ett fält med hjälp av en datadefinitionsfråga

 1. Klicka på Frågedesign i gruppen Frågor på fliken Skapa.

 2. Klicka på pilen under Visa i gruppen Resultat på fliken Design och klicka sedanSQL-vy.

 3. Ta bort all SQL från frågan.

 4. Skriv eller klistra in följande SQL i frågan:

  CREATE INDEX index_name
  ON table (field) WITH DISALLOW NULL
 5. Ersätt variablerna i SQL så här:

  • Ersätt index_name med ett namn för indexet. Det är en bra idé att använda ett namn som hjälper dig att avgöra vad indexet används till. Om indexet exempelvis ska säkerställa att personnummer finns för varje post kan du ge det namnet require_SSN.

  • Ersätt tabellen med namnet på tabellen som innehåller fältet som ska indexeras. Om tabellnamnet innehåller blanksteg eller specialtecken måste du omge namnet med hakparenteser.

  • Ersätt fältet med namnet på det fält som ska indexeras. Om fältnamnet innehåller blanksteg eller specialtecken måste du omge namnet med hakparenteser.

 6. Spara och stäng frågan.

 7. Kör frågan för att skapa indexet. Observera att du kan köra frågan från ett makro med makroinstruktionen KörSQL.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×