Ange eller ta bort tabbstopp i PowerPoint

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du vill ange exakt placering av text i en textruta eller form, eller om du vill justera text, kan du lägga till tabbstopp med linjalen.

Obs!: Det är inte nödvändigt att ställa in tabbar om du bara vill justera indraget för text, punkter eller numrerade listor.

Om du vill lägga till styckeindrag, justera text, eller skapa enkla tabblayouter i en textruta eller ett objekt kan du lägga till tabbstopp med linjalen.

 1. Se till att Normal är valt i gruppen Presentationsvyer på fliken Visa.

  Normal är markerat.
 2. Om linjalerna inte visas markerar du kryss rutan linjal i gruppen Visa på fliken Visa .

  Kryssrutan Linjal finns på fliken Visa.
 3. Klicka på det stycke du vill redigera.

  Obs!: Varje textobjekt har en egen uppsättning tabb- och indragsinställningar som du styr individuellt, så de tabbar du lägger till för en textruta påverkar inte tabbstoppen i andra textrutor.

 4. Klicka på linjalen där du vill lägga till tabbstoppet. Tabbstopp formade som ett versalt "L" visas på linjalen när du klickar.

  Tabbstopp formade som ett versalt "L" visas på linjalen.
 5. Nu kan du flytta markören med tabbtangenten på tangentbordet och skriva på tabbarna.

  Tips: När du är nöjd med indragsnivån och tabbinställningarna i ett stycke kan du spara tid genom att använda verktyget Hämta format och använda inställningarna i andra stycken.

Du kan också ändra standardtabbstoppen (de grå fyrkantiga markörerna nedanför linjalen) genom att klicka och dra.

Visar standardtabbstopp.

Knappbild Tabbstopp.

Ibland kanske du vill justera texten till höger eller i mitten av ett tabbstopp i stället för standardjusteringen åt vänster. Om du vill lägga till de senaste siffrorna i din presentation kan du även justera talen så att decimaltecknen alltid hamnar på samma plats.

Innan du lägger till ett tabbstopp kan du växla mellan olika tabbtyper genom att klicka på knappen till vänster om verktygsfältet.

Du kan växla mellan olika riktningar av tabbstopp.
 • Vänster tabbstopp Vänsterställt tabbstopp är standard typen. Texten vänsterjusteras.

 • Centrerat tabbstopp Med centrerat tabbstopp centreras texten på tabbläget.

 • Höger tabbstopp Med högerställt tabbstopp justeras texten till höger.

 • Decimaltabbstopp Med decimal TABB justeras talen med ett decimal tecken.

När du nu lägger till text och stegar framåt med tabbtangenten justeras texten korrekt vid varje tabb du anger.

Om du inte längre behöver ett av dina tabbstopp kan du ta bort det genom att dra det från linjalen.

Klicka och håll ned tabbstoppet och dra det nedåt.

Om du har lagt till ett vänsterjusterat tabbstopp men vill ändra det till ett högerjusterat eller centrerat kan du ändra detta på menyn Indrag och avstånd. Om det är svårt att komma till den exakta plats du vill använda genom att klicka på linjalen kan du även justera tabbarnas placering i den här vyn

 1. Högerklicka på stycket och välj sedan Stycke.

 2. Klicka på Tabbar i dialogrutan Stycke.

  Dialogrutan Stycke.
 3. Om du vill ändra justering för ett tabbstopp klickar du på det tabbläge du vill ändra och anger justeringen som Center eller Höger.

  Dialogrutan Tabbar.

  Obs!: Du kan lägga till ett nytt tabbstopp från den här kontrollen. Justera bara värdet i positionsrutan Tabb och klicka på Ange.

Förutom tabbstopp kan du använda indragskontroller till att justera texten i ett stycke.

 1. Ändra indraget i ett stycke genom att leta rätt på den lilla tabbindragskontrollen längst till vänster på linjalen.

  Du kan flytta indraget.

  Den består av tre delar:

  • Den övre inverterade triangeln ställer in den första raden i stycket

  • Den undre triangeln ställer in indraget för resten av raderna i stycket

  • Rutan nedanför trianglarna flyttar trianglarna i relation till varandra

 2. Om du vill testa vilken del som påverkar olika delar av texten placerar du muspekaren i ett stycke i en textruta. Dra sedan komponenterna på linjalen och se hur det påverkar textområdet.

Se även

Skapa eller ta bort ett hängande indrag

Justera indraget i en punktlista eller numrerad lista på linjalen

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×