Ange en formel

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Formler är ekvationer som utför beräkningar på värden i bladet. Alla formler inleds med ett likhetstecken (=). Du kan skapa en enkel formel med hjälp av konstant och beräkningen operator. Exempelvis formeln = 5 + 2 * 3, multiplicerar två tal och lägger sedan till ett tal i resultatet.

När du vill referera till variabler i stället för konstanter kan du använda cellvärden, till exempel = A1 + A2. Om du arbetar med långa kolumner med data eller data som finns i olika delar av ett blad eller på ett annat blad kan du använda en område – till exempel =SUM(A1:A100)/SUM(B1:B100), som representerar division av summan av den första hundra tal i kolumn A med summan av de tal i kolumn B. När formeln refererar till andra celler varje gång du ändrar data i någon av cellerna Excel beräknas resultatet automatiskt.

Du kan också skapa en formel med hjälp av en funktion, en fördefinierad formel som gör det enklare att ange beräkningar.

Delar av en formel

Bildtext 1 Likhetstecken starta alla formler. 

Bild av knapp Konstanter, kan till exempel tal eller textvärden, anges direkt i en formel. 

Bildtext 3 Operatorer anger vilken typ av beräkning som formeln utför. Till exempel den ^ (cirkumflex) upphöjer ett tal till en exponent och * (asterisk) multiplicerar tal. 

Steg 4 Funktionerna är färdiga formler som du kan använda separat eller som en del av en längre formel. Varje funktion har en viss argumentet syntax. 

Bildtext 5 Cellvärden kan du om du vill referera till en Excel-cell, i stället för det specifika värdet i cellen så att innehållet i cellen kan ändras utan den funktion som refererar till cellen behöva ändra. 

Ange en formel som refererar till värden i andra celler

 1. I ett blad som innehåller kolumner med tal klickar du på cellen där du vill att formelresultatet ska visas.

 2. Skriv ett likhetstecken =

 3. Klicka i den första cellen du vill inkludera i beräkningen.

  Exempel på användning av en cellreferens i en formel

 4. Skriv en operator. En operator är den typ av beräkning som formeln utför. Till exempel operatorn * (asterisk) multiplicerar tal. I det här exemplet använder du / (snedstreck) för att dividera. Vid det här laget bör formeln se ut så här:

  Exempel på användning av en operator i en formel

 5. Klicka på nästa cell som du vill ta med i beräkningen. Formeln bör nu se ut så här:

  Exempel på användning av två cellreferenser i en formel

 6. Tryck på RETUR

  Resultatet av beräkningen visas i cellen.

  Exempel på användning av cellreferenser i en formel, med visning av det beräknade resultatet

  Tips: Om du snabbt vill använda en formel för nästkommande celler nedåt i kolumnen dubbelklickar du på fyllningshandtag  Fyllningshandtag i den första cellen som innehåller formeln.

Ange en formel som innehåller en funktion

 1. I ett blad som innehåller en uppsättning tal klickar du på en tom cell där du vill att formelresultatet ska visas.

 2. Ange ett likhetstecken och en funktion, till exempel =MIN. MIN hittar det minsta talet i ett antal celler.

 3. Skriv en inledande parentes, välj området med celler som du vill ta med i formeln och skriv sedan en avslutande parentes.

  Exempel som visar användning av MIN-funktionen

 4. Tryck på RETUR

  I vårt exempel ger funktionen MIN svaret 11, det minsta talet i cell A1 till och med C4.

Tips!

När du anger en formel i en cell visas även formeln i formelfältet.

Formelfält som visar en formel

Använd genvägarna i formelfältet för att skapa formler:

 • Välj Grön bockmarkering i formelfältet för att kontrollera din formel. Om det inte finns några fel visas resultatet av formeln i cellen. Om det finns fel ser du Symbol som visar ett fel i en formel . Håll pekaren över den för en förklaring av problemet, eller välj listrutan för ytterligare hjälp med felsökning.

 • Välj Rött X i formelfältet om du vill återgå till föregående formel.

 • Håll muspekaren över en felsymbol för en förklaring av felet

 • Använd listan med funktioner för att välja en funktion.

  Funktionslista i formelfältet

  När du väljer en funktion öppnas formelverktyget som har ytterligare information om funktionen.

  Formelverktyget

Mer information finns i

Skapa en enkel formel

Lägg till en lista med tal i en kolumn

Beräkningsoperatorer och ordning på operationer

Lista med alla funktioner (efter kategori)

Växla mellan relativa och absoluta referenser

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×