Ange en serie tal, datum eller andra objekt

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Gör något av följande.

 1. Skriv de första tecknen för posten i en kolumn.

  Om de tecken som du skriver stämmer överens med en befintlig post i kolumnen, visas Excel en meny med en lista med poster som redan används i kolumnen.

 2. Tryck på NEDPIL för att markera matchande posten och trycker på RETUR.

  Meddelanden: 

  • Excel fyller automatiskt i de poster som innehåller text eller en kombination av text och siffror. Poster som innehåller endast tal, datum eller klockslag kan inte fyllas.

  • Poster som upprepas i en rad tas inte med i listan över matchande poster.

  • Om du inte vill att de poster som du skriver som ska matchas automatiskt till andra poster, kan du inaktivera det här alternativet. Klicka på InställningarExcel-menyn. Avmarkera kryssrutan Aktivera automatisk komplettering för cellvärden under formler och listor, Komplettera automatiskt Knappen Inställningar för Fyll i automatiskt i Excel

 1. Markera de celler som innehåller de data som du vill upprepa i angränsande celler.

 2. Dra fyllningshandtag   Fyllningshandtag över de celler som du vill fylla.

  Obs!: När du markerar ett cellområde som du vill upprepa i angränsande celler kan du dra fyllningshandtaget nedåt i en enda kolumn eller på en enda rad, men inte ned flera kolumner och över flera rader.

 3. Klicka på Alternativ för Autofyll smart knapp Knappen Alternativ för Autofyll och gör sedan något av följande:

  Om du vill

  Gör du så här

  Kopiera hela innehållet i cellen, inklusive formateringen

  Klicka på Kopiera celler.

  Kopiera endast formatering

  Klicka på Fyll endast med formatering.

  Kopiera innehållet i cellen, men inte formateringen

  Klicka på Fyll utan formatering.

Meddelanden: 

 • Om du vill snabbt skriva samma information i flera celler samtidigt, markera alla celler, anger du den information som du vill använda och tryck sedan på CTRL + RETUR. Den här metoden fungerar över eventuella markeringen av celler.

 • Om du inte vill Alternativ för Autofyll smart knapp Knappen Alternativ för Autofyll ska visas när du drar i fyllningshandtaget kan inaktivera du den. Klicka på InställningarExcel-menyn. Under Redigering klickar du på Redigera Knappen Redigera alternativ och avmarkera sedan kryssrutan Visa alternativ för Infoga smart knapp

Excel kan fortsätta en serie tal, text och tal kombinationer eller formler baserat på ett mönster som du upprättar. Du kan till exempel ange Objekt1 i en cell och fylla cellerna nedanför eller till höger med Objekt2, Obj3, Obj4, osv.

 1. Markera den cell som innehåller tal eller text och tal kombination.

 2. Dra fyllningshandtag   Fyllningshandtag över de celler som du vill fylla.

  Obs!: När du markerar ett cellområde som du vill upprepa i angränsande celler kan du dra fyllningshandtaget nedåt i en enda kolumn eller på en enda rad, men inte ned flera kolumner och över flera rader.

 3. Klicka på Alternativ för Autofyll smart knapp Knappen Alternativ för Autofyll och gör sedan något av följande:

  Om du vill

  Gör du så här

  Kopiera hela innehållet i cellen, inklusive formler och formatering

  Klicka på Kopiera celler.

  Kopiera endast formatering

  Klicka på Fyll endast med formatering.

  Kopiera innehållet i cellen, inklusive formler, men inte formateringen

  Klicka på Fyll utan formatering.

Obs!: Du kan ändra fyllningsmönster genom att välja två eller fler första cellerna innan du drar fyllningen hantera. Till exempel om du vill fylla cellerna med en serie med tal, till exempel 2, 4, 6, 8..., Skriv 2 och 4 i de två första cellerna och sedan dra fyllningshandtaget.

Du kan snabbt fylla celler med en serie med datum, tider, veckodagar, månader och år. Du kan till exempel ange måndag i en cell och sedan fylla cellerna nedanför eller till höger med tisdag, onsdag, torsdag, osv.

 1. Markera den cell som innehåller första datum, tid, veckodag, månad eller år.

 2. Dra fyllningshandtag   Fyllningshandtag över de celler som du vill fylla.

  Obs!: När du markerar ett cellområde som du vill upprepa i angränsande celler kan du dra fyllningshandtaget nedåt i en enda kolumn eller på en enda rad, men inte ned flera kolumner och över flera rader.

 3. Klicka på Alternativ för Autofyll smart knapp Knappen Alternativ för Autofyll och gör sedan något av följande:

  Om du vill

  Gör du så här

  Kopiera hela innehållet i cellen, inklusive formler och formatering utan upprepade serien

  Klicka på Kopiera celler.

  Fylla celler baserat på den första informationen i den första cellen

  Klicka på Fyll serie.

  Kopiera endast formatering

  Klicka på Fyll endast med formatering.

  Kopiera innehållet i cellen, inklusive formler, men inte formateringen

  Klicka på Fyll utan formatering.

  Använda startdatumet i den första cellen för att fylla cellerna med de efterföljande datum

  Klicka på Fyll dagar.

  Använda inledande veckodag i den första cellen för att fylla cellerna med efterföljande veckodagar (utan lördag och söndag)

  Klicka på Fyll veckodagar.

  Använda inledande månadsnamnet i den första cellen för att fylla cellerna med efterföljande månader i året

  Klicka på Fyll månader.

  Använda startdatumet i den första cellen för att fylla cellerna med datumet i efterföljande årliga steg

  Klicka på Fyll år.

Obs!: Du kan ändra fyllningsmönster genom att välja två eller fler första cellerna innan du drar fyllningen hantera. Till exempel om du vill fylla celler med en serie som hoppar över varje dag, till exempel måndag, onsdag, fredag, etc. Skriv måndag och onsdag i de två första cellerna och sedan dra fyllningshandtaget.

Se även

Visa datum, tider, valuta, bråk och procent

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×