Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Gör något av följande.

 1. Skriv de första tecknen i kolumnen för posten.

  Om tecknen du skriver matchar en befintlig post i kolumnen visas Excel en meny med en lista över poster som redan används i kolumnen.

 2. Tryck på NEDPIL för att markera den matchande posten och tryck sedan på RETUR.

  Meddelanden: 

  • Posterna fylls bara i automatiskt om de innehåller text eller en kombination av text och tal. Poster som endast innehåller tal, datum eller tider är inte slutförda.

  • Poster som upprepas i en rad tas inte med i listan med matchande poster.

  • Om du inte vill att de poster du skriver ska matchas automatiskt med andra poster kan du inaktivera det här alternativet. Klicka på InställningarExcel-menyn. Under Formler och listorklickar du på Komplettera Knappen Inställningar för Fyll i automatiskt i Exceloch avmarkerar sedan kryssrutan Aktivera Komplettera automatiskt för cellvärden.

 1. Markera cellerna som innehåller de data som du vill upprepa i angränsande celler.

 2. Dra fyllningshandtag Fyllningshandtag celler som du vill fylla.

  Obs!: När du markerar ett cellområde som du vill upprepa i angränsande celler kan du dra fyllningshandtaget nedåt i en kolumn eller på en enskild rad, men inte nedåt flera kolumner och över flera rader.

 3. Klicka på smartknappen Alternativ för Autofyll Knappen Alternativ för Autofylloch gör sedan något av följande:

  Om du vill

  Gör följande

  Kopiera hela innehållet i cellen, inklusive formateringen

  Klicka på Kopiera celler.

  Kopiera endast cellformateringen

  Klicka på Endast fyllningsformatering.

  Kopiera innehållet i cellen, men inte formateringen

  Klicka på Fyll utan formatering.

Meddelanden: 

 • Om du snabbt vill ange samma information i många celler samtidigt markerar du alla celler, skriver den information du vill ha och trycker sedan på CTRL + RETUR. Den här metoden fungerar i alla cellmarkeringar.

 • Om du inte vill att smartknappen Alternativ för Autofyll ska Knappen Alternativ för Autofyll visas när du drar i fyllningshandtaget kan du inaktivera den. Klicka på InställningarExcel-menyn. Under Redigering klickardu på Redigera Knappen Redigera alternativoch avmarkerar sedan kryssrutan Visa smarta knappar för Infoga alternativ.

Excel kan fortsätta med en talserie, text- och talkombinationer eller formler baserat på ett mönster som du skapar. Du kan till exempel skriva Objekt1 i en cell och sedan fylla cellerna nedanför eller till höger med Objekt2, Objekt3, Objekt4 osv.

 1. Markera cellen som innehåller startnumret eller text- och talkombinationen.

 2. Dra fyllningshandtag Fyllningshandtag celler som du vill fylla.

  Obs!: När du markerar ett cellområde som du vill upprepa i angränsande celler kan du dra fyllningshandtaget nedåt i en kolumn eller på en enskild rad, men inte nedåt flera kolumner och över flera rader.

 3. Klicka på smartknappen Alternativ för Autofyll Knappen Alternativ för Autofylloch gör sedan något av följande:

  Om du vill

  Gör följande

  Kopiera hela innehållet i cellen, inklusive formlerna och formateringen

  Klicka på Kopiera celler.

  Kopiera endast cellformateringen

  Klicka på Endast fyllningsformatering.

  Kopiera innehållet i cellen, inklusive formler men inte formateringen

  Klicka på Fyll utan formatering.

Obs!: Du kan ändra fyllningsmönstret genom att markera två eller flera startceller innan du drar i fyllningshandtaget. Om du till exempel vill fylla cellerna med en talserie, till exempel 2, 4, 6, 8... skriver du 2 och 4 i de två startcellerna och drar sedan fyllningshandtaget.

Du kan snabbt fylla celler med en serie datum, tider, veckodagar, månader eller år. Du kan till exempel ange måndag i en cell och sedan fylla cellerna nedanför eller till höger med tisdag, onsdag, torsdag osv.

 1. Markera cellen som innehåller startdatum, tid, veckodag, månad eller år.

 2. Dra fyllningshandtag Fyllningshandtag celler som du vill fylla.

  Obs!: När du markerar ett cellområde som du vill upprepa i angränsande celler kan du dra fyllningshandtaget nedåt i en kolumn eller på en enskild rad, men inte nedåt flera kolumner och över flera rader.

 3. Klicka på smartknappen Alternativ för Autofyll Knappen Alternativ för Autofylloch gör sedan något av följande:

  Om du vill

  Gör följande

  Kopiera hela innehållet i cellen, inklusive formler och formatering, utan att upprepa serien

  Klicka på Kopiera celler.

  Fylla cellerna baserat på startinformationen i den första cellen

  Klicka på Fyllningsserie.

  Kopiera endast cellformateringen

  Klicka på Endast fyllningsformatering.

  Kopiera innehållet i cellen, inklusive formler men inte formateringen

  Klicka på Fyll utan formatering.

  Använda startdatumet i den första cellen för att fylla cellerna med efterföljande datum

  Klicka på Fyll dagar.

  Använd namnet på startdag i den första cellen för att fylla cellerna med efterföljande veckodagar (under lördag och söndag)

  Klicka på Fyll veckodagar.

  Använd namnet på startmånaden i den första cellen för att fylla cellerna med efterföljande månader på året

  Klicka på Fyll månader.

  Använda startdatumet i den första cellen för att fylla cellerna med datumet i efterföljande årsteg

  Klicka på Fyll år.

Obs!: Du kan ändra fyllningsmönstret genom att markera två eller flera startceller innan du drar i fyllningshandtaget. Om du till exempel vill fylla cellerna med en serie som hoppar över varannan dag, till exempel måndag, onsdag, fredag, skriver du Måndag och onsdag i de två startcellerna och drar sedan fyllningshandtaget.

Se även

Visa datum, tider, valuta, bråk och procent

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community eller få support i Communities.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×