I många Access-databaser är det praktiskt om samma formulär öppnas automatiskt varje gång du öppnar databasen. Du anger ett standardstartformulär genom att ange formuläret i Access-alternativ.

Du kan också skapa ett AutoExec-makro för att utföra åtgärder när en Access-databas startar. Mer information finns i artikeln Skapa ett makro som körs när du öppnar en databas.

Ange ett standardformulär i Access-alternativ

I den här proceduren förutsätts det att du har en databas öppen och redan har skapat det formulär som du vill visa.

  1. Klicka på fliken Arkiv och klicka sedan på Alternativ under Hjälp.

  2. Klicka på Aktuell databas.

  3. Markera det formulär som ska visas när databasen startas i listan Visa formulär under Programalternativ.

  4. Klicka på OK, och stäng och öppna sedan databasen igen om du vill visa startformuläret.

KOMMENTARER:

  • Om du vill åsidosätta det här alternativet och andra startalternativ håller du ned Skift samtidigt som du öppnar databasen. Mer information finns i artikeln Åsidosätta startalternativ när du öppnar en databas.

  • Du kan ange fler åtgärder som utförs varje gång databasen öppnas genom att bifoga makron eller VBA-kod i startformulärets VidÖppning-händelse eller VidStart-händelse. Mer information om hur du skapar makron finns i artikeln Skapa ett användargränssnittsmakro.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×