Ange mått och placering i fönstret storlek & Placering

Ange mått och placering i fönstret storlek & Placering

 • Klicka på Åtgärdsfönster i gruppen Visa på fliken Visa och klicka sedan på Storlek och placering.

Markera en form om du vill visa och redigera information om formen.

Ange höjd och bredd för en form

Fönstret Storlek & Placering har fält för höjd och bredd, där du kan skriva ett exakt tal och en måttenhet.

Anta till exempel att du har en liten rektangulär tabell som du vill passa in i ett kontorslayoutdiagram. Tabelldelen är 1 fot, 9 tum gånger 1 fot och 5 tum. När du drar en rektangulär tabell från stencilen Kontorsmöbler ser du att måtten är 3 fot, 6 tum och 6 fot. I stället för att använda storlekshandtagen på tabellformen för att göra den mindre kan du använda fönstret Storlek & Placering för att ange den exakta storleken.

 1. Markera tabellformen på ritningssidan.

 2. I fönstret & Storlek och placering markerar du värdet i fältet Bredd (3 fot. 6 in.) och ersätter den genom att skriva 1 fot 9 tum och sedan trycka på RETUR.

  Använd inte kommatecken för att separera måttvärden, t.ex. mellan fot och tum, annars visas ett fel i Visio.

  Du kan använda en annan måttenhet genom att skriva namnet på enheten som du vill använda. Du kan till exempel skriva 21 tum eller till och med 0,583 meter.

 3. Markera värdet i fältet Höjd (6 fot). och ersätter den genom att skriva 1 fot. 5 in.

Tabellformen är nu en korrekt representation av storleken på den verkliga tabellen.

Använda formler för att ange värden

Du kan ange värden i fönsterfälten & Storlek och placering genom att skriva matematiska ekvationer med operatorer som dessa:

 • Lägg till (+)

 • Subtrahera (-)

 • Multiplicera (*)

 • Dividera (/)

Tryck på RETUR för att beräkna resultatvärdet och använda det på formen.

X, Y och fästplacering

Värdena i X- ochY-fälten visar avståndet från ursprungspunkten i diagrammet till fästpositionen i den markerade formen.

Ursprunget är vanligtvis det nedre vänstra hörnet på ritningssidan, men det kan finnas på andra platser i vissa mallar. För att hitta ursprunget för en ritning väljer du en form och anger värdena X och Y till 0 (noll). Formen flyttas så att dess fästposition är direkt på ursprungpunkten.

Formens fästposition bestämmer inte bara hur X- och Y-värdena anger formens position, utan även den punkt runt vilken formen roteras. Om du till exempel vill rotera en form runt ett hörn i stället för runt mittpunkten använder du listrutan i fältet Fäst Pos för att ange hörnet.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×