Ange marginaler för sidor och textrutor i Publisher

Ange sidmarginaler för sidor eller textrutor som en del av siddesignen i Publisher.

Ange sidmarginaler

Detaljerade instruktioner finns i Ange sidmarginaler för utskrift med Publisher.

Ange marginaler inuti en textruta

 1. Högerklicka på en textruta och klicka sedan på Formatera textruta.

 2. Klicka på fliken Textruta i dialogrutan Formatera textruta.

 3. Under Marginaler för textrutaskriver eller väljer du de marginaler du vill använda för Vänster,Höger, Överkantoch Nederkant.

 4. Klicka på OK.

Obs!: Standardmarginalerna för textrutor i Publisher är 0,04 tum på alla sidor. Om du skapar ett nyhetsbrev med flera kolumner kan det vara bra att ändra marginalerna till 0 tum, så att det blir lättare att justera text och objekt.

Använda marginalinställningarna från en befintlig textruta som standardinställningar för nya textrutor

 1. Högerklicka på textrutan som har de marginaler du vill använda som standard.

 2. Klicka på Formatera textruta på snabbmenynoch klicka sedan på fliken Färger och linjer.

 3. Markera kryssrutan Använd inställningar för nya textrutor.

 4. Klicka på OK.

  I nästa nya textruta som du skapar används inställningarna från den här textrutan.

Skapa en ny textruta manuellt med de marginaler du vill använda

 1. Klicka på Rita textruta på fliken Start.

 2. Klicka där du vill att textrutan ska visas.

 3. Högerklicka på textrutan.

 4. Klicka på Formatera textruta på snabbmenynoch klicka sedan på fliken Textruta.

 5. Under Marginaler för textrutaskriver eller väljer du de marginaler du vill använda för Vänster,Höger, Överkantoch Nederkant.

 6. Klicka på fliken Färger och linjer.

 7. Markera kryssrutan Använd inställningar för nya textrutor.

 8. Klicka på OK.

Ange sidmarginaler

 1. Klicka på Marginaler på fliken Sidlayout ochmarkera de fördefinierade marginaler som du vill använda
  eller

 2. Klicka på Anpassademarginaler och ange de marginalvärden du vill använda på fliken Marginalstödlinjer.

Ange sidmarginaler så att de matchar de minsta marginalerna som stöds av en vanlig skrivare

Vanliga skrivare har vanligtvis ett icke utskrivbart område runt kanten av papperet som är mellan 0,17 och 0,5 tum bred. Inget inom det området skrivs ut. Om du vill ställa in sidmarginalerna för publikationen så att de matchar skrivarens minsta marginal måste du först avgöra storleken på skrivarens icke utskrivbara område. Så här tar du reda på skrivarens minsta marginaler:

 1. Klicka på knappen Arkiv och sedan på Skriv ut för att öppna utskriftssidan i Backstage-vyn.

 2. Välj denskrivare som du vill använda under Skrivare.

 3. På höger sida av rubriken Skrivare finns en liten informationsikon. Hovra över ikonen så visas information om skrivarens status. I avsnittet Utskrivbar region visas skrivarens minsta marginalvärden.
  Skrivarstatus i Publisher

 4. Observera minsta marginalvärdena. Du måste använda marginalvärdena när du ställer in sidmarginalerna i publikationen.

 5. Klicka på knappen Arkiv när du vill återgå till publikationen.

 6. På fliken Sidlayout klickar du på Marginaleroch sedan på fliken Marginalstödlinjer.

 7. Under Marginalstödlinjeranger du de minsta marginalvärdena som du antecknade för Vänster,Höger,Överkantoch Nederkant.

 8. Klicka på OK.

Ange marginaler inuti en textruta

 1. Klicka i textrutan och välj sedan fliken Verktyg för textruta.

 2. Klicka på knappen Marginaler så att den nedrullningade menyn visas.
  Marginaler för textruta

 3. Välj en av de fördefinierade inställningarna i marginalgalleriet eller klicka på Anpassade marginaler och under Marginaler för textrutaskriver eller väljer du de marginaler du vill använda för Vänster,Höger,Överkant och Nederkant och klickar på OK.

  Obs!: Standardmarginalerna för textrutor i Publisher är 0,04 tum på alla sidor. Om du skapar ett nyhetsbrev med flera kolumner kan det vara bra att ändra marginalerna till 0 tum, så att det blir lättare att justera text och objekt.

Ange standardmarginaler för nya textrutor i den aktuella publikationen

Om det finns en befintlig textruta i publikationen som redan har de marginaler du vill använda som standard kan du använda den som exempel på nya textrutor som du skapar. Annars måste du först skapa en textruta och ställa in de standardmarginaler du vill använda.

Använda marginalinställningarna från en befintlig textruta som standardinställningar för nya textrutor

 1. Högerklicka på textrutan som har de marginaler du vill använda som standard.

 2. Klicka på Formatera textruta på snabbmenynoch klicka sedan på fliken Färger och linjer.

 3. Markera kryssrutan Använd inställningar för nya textrutor.

 4. Klicka på OK.

Nya textrutor som du skapar använder då textrutans formateringsuppsättning.

Ange sidmarginaler

 1. På menyn Ordna klickar du på Layoutstödlinjeroch sedan på fliken Marginalstödlinjer.

 2. Ange de marginalvärdendu vill använda under Marginalstödlinjer.

Ange sidmarginaler så att de matchar de minsta marginalerna som stöds av en vanlig skrivare

Vanliga skrivare har vanligtvis ett område runt kanten av papperet som är mellan 0,17 och 0,5 tum bred, vilket gör att inget i det området skrivs ut. Om du vill ställa in sidmarginalerna för publikationen så att de matchar skrivarens minsta marginal måste du först avgöra storleken på skrivarens utskrivbara område.

 1. Välj Arkiv eller utskriftsformat >i publikationen.

 2. I dialogrutan Skrivarinställningar väljer du fliken Skrivarinformation. Måtten finns i avsnittet Utskrivbara områden

Ange marginaler inuti en textruta

 1. Högerklicka på en textruta och klicka sedan på Formatera textruta.

 2. Klicka på fliken Textruta i dialogrutan Formatera textruta.

 3. Under Marginaler för textrutaskriver eller väljer du de marginaler du vill använda för Vänster,Höger, Överkantoch Nederkant.

 4. Klicka på OK.

Obs!: Standardmarginalerna för textrutor i Publisher är 0,04 tum på alla sidor. Om du skapar ett nyhetsbrev med flera kolumner kan det vara bra att ändra marginalerna till 0 tum, så att det blir lättare att justera text och objekt.

Ange standardmarginaler för nya textrutor i den aktuella publikationen

Om det finns en befintlig textruta i publikationen som redan har de marginaler du vill använda som standard kan du använda den som exempel på nya textrutor som du skapar. Annars måste du först skapa en textruta och ställa in de standardmarginaler du vill använda.

Använda marginalinställningarna från en befintlig textruta som standardinställningar för nya textrutor

 1. Högerklicka på textrutan som har de marginaler du vill använda som standard.

 2. Klicka på Formatera textruta på snabbmenynoch klicka sedan på fliken Färger och linjer.

 3. Markera kryssrutan Använd inställningar för nya textrutor.

 4. Klicka på OK.

  I nästa nya textruta som du skapar används inställningarna från den här textrutan.

Skapa en ny textruta manuellt med de marginaler du vill använda

 1. I verktygsfältet Objekt klickar du på Fliken Bild av knapp .

 2. Klicka där du vill att textrutan ska visas.

 3. Högerklicka på textrutan.

 4. Klicka på Formatera textruta på snabbmenynoch klicka sedan på fliken Textruta.

 5. Under Marginaler för textrutaskriver eller väljer du de marginaler du vill använda för Vänster,Höger, Överkantoch Nederkant.

 6. Klicka på fliken Färger och linjer.

 7. Markera kryssrutan Använd inställningar för nya textrutor.

 8. Klicka på OK.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×