Ange personliga alternativ

I den här artikeln lär du dig mer om alternativfönstret i Personligt, där du kan ange dina inloggningsinställningar, välja ut vilken information du vill visa för andra i Lync och ange hur du vill att Lync ska interagera med andra Office-program.

Obs!:  Om du söker allmän information om Lync klickar du på lämplig länk nedan.

Ange alternativ för Mitt konto

Använd alternativen under Mitt konto om du vill ange din inloggingsadress och konfigurera hur du ansluter till Lync Server.

 • Öppna alternativen i Personligt och skriv in namnet på ditt användarkonto i rutan Inloggningsadress under Mitt konto, till exempel: namn@exempel.com.

 • Om du vill konfigurera din anslutning till Lync Server klickar du på knappen Avancerat. Du måste inte vanligtvis öppna den här dialogrutan eftersom de här inställningar oftast anges automatiskt eller av ditt tekniska supportteam.

 • Markera kryssrutan Starta Lync automatiskt när jag loggar in i Windows om du vill underlätta öppnandet av Lync genom att automatiskt öppna och logga in i Lync varje gång du loggar in i Windows. Kontrollera att du avmarkerat den här kryssrutan om du inte vill logga in i Lync automatiskt.

 • Om du vill att huvudfönstret för Lync ska öppnas framför andra fönster när det startas markerar du kryssrutan Visa Lync i förgrunden när det startas. Om du inte väljer det här alternativet visas istället Lync-ikonen i Windows meddelandefält (när Lync startas.

Ange alternativ för Personal Information Manager

Använd alternativen under Personal Information Manager om du vill ange hur Lync ska interagera med andra Microsoft Office-program.

 • Öppna alternativrutan Personligt, och markera sedan under Personal Information Manager antingen Microsoft Exchange eller Microsoft Outlook eller Inga från kombinationsrutan. När du markerar Microsoft Exchange eller Microsoft Outlook använder sig sökfunktionen i Lync av kontaktlistan från Microsoft Outlook för att hitta kontakter utöver de i den globala adresslistan. Om du markerar Inga söker Lync endast efter kontakter i den globala adresslistan. Då används varken Windows Address Book eller kontaktlistan från Outlook.

Om du markerar Microsoft Exchange eller Microsoft Outlook gör du sedan en av följande saker:

 • Om du vill att din närvaroinformation ska visa när du är i ett schemalagt möte markerar du kryssrutan Uppdatera min närvaro utifrån min kalenderinformation. Använd följande inställningar om du vill ange mer specifikt vem som kan se din närvaroinformation:

  • Om du vill visa den här informationen för dina kontakter i din Arbetsgrupp markerar du kryssrutan Visa mötets ämne och plats för kontakter med sekretessrelation i min arbetsgrupp.

  • Om du vill visa ditt Outlook-frånvaromeddelande markerar du kryssrutan Visa min frånvaroinformation för kontakter med sekretessrelationerna Vänner och familj, Arbetsgrupp och Kolleger. Avmarkera kryssrutan om du vill dölja dina frånvaromeddelanden för alla dina kontakter.

 • Om du vill spara din konversationshistorik i Outlook markerar du kryssrutan Spara snabbmeddelandekonversationer i e-postmappen Konversationshistorik. Om du avmarkerar den här rutan innebär det att din snabbmeddelandehistorik inte inkluderas i den här mappen.

 • Om du vill spara din telefonsamtalshistorik i Outlook Spara samtalsloggar i e-postmappen Konversationshistorik. Om du avmarkerar den här rutan kommer din telefonsamtalshistorik inte att inkluderas i den här mappen.

Ange platsalternativ

Du kommer att kunna ange om din platsinformation delas med andra program eller inte om din organisation aktiverar den här funktionen.

 • Om du vill att andra program ska kunna använda din platsinformation går du till alternativfönstret Personligt och markerar kryssrutan Dela min platsinformation med andra program som jag använder i området Plats.

 • Om du vill dölja din platsinformation i andra program avmarkerar du den här rutan.

Ange alternativ för bildvisning

Använd alternativen under Visa bilder för att ange om du vill visa andra personers bilder.

 • Om du vill visa andra personers bilder i Lync öppnar du alternativfönstret Personligt och markerar kryssrutan Visa bilder på kontakter under Visa foto. Om du inte vill se bilder i Lync avmarkerar du den här rutan. (Om du inte visar bilder kan du se fler kontakter i din kontaktlista).

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×