Ange sidmarginaler innan du skriver ut ett kalkylblad

Tips: Även Excel på webben inte stöder inställning av sidmarginaler finns det vissa alternativ för Utskriftsformat på fliken Sidlayout.

Om du vill justera ett kalkylblad i Excel bättre på en utskriven sida kan du ändra marginaler, ange anpassade marginaler eller centrera kalkylbladet – antingen vågrätt eller lodrätt på sidan. Excel på webben

Sidmarginaler är de tomma utrymmena mellan dina data och kanterna på den utskrivna sidan. Topp- och bottenmarginaler kan användas till exempel sidhuvuden, sidfötter och sidnummer.

Följ stegen nedan för att ställa in sidmarginaler:

 1. Markera kalkylbladet eller kalkylbladen som du vill skriva ut.

  Så här markerar du kalkylblad

  • Så här markerar du ett enda blad:

   Klicka på fliken för det blad som du vill skriva ut.

   Bladflikar

   Om fliken inte visas klickar du på flikrullningsknapparna för att visa den och klickar sedan på fliken.

   Knappar för bladbläddring

  • Markera två eller fler angränsande blad:

   Klicka på det första kalkylbladets flik. Håll sedan ned Skift och klicka på fliken för det sista kalkylbladet som du vill markera.

  • Markera två eller flera icke-angränsande blad

   Klicka på det första kalkylbladets flik. Håll sedan ned Ctrl samtidigt som du klickar på de andra kalkylbladens flikar som du vill markera.

  • Så här markerar du alla blad i en arbetsbok:

   Högerklicka på en bladflik och klicka sedan på Markera alla blad snabbmeny.

  Tips: När flera kalkylblad är markerade visas [Grupp] i namnlisten överst i kalkylbladet. Om du vill avbryta en markering med flera kalkylblad i en arbetsbok klickar du på ett omarkerat kalkylblad. Om du inte kan se några omarkerade kalkylblad högerklickar du på fliken för ett markerat blad och klickar sedan på Dela upp blad.

 2. Klicka på Marginaler i gruppen Utskriftsformat på fliken Sidlayout.

  Utskriftsformat i gruppen Utskriftsformat

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill använda fördefinierade marginaler klickar du på Normal, Bred eller Smal.

   Tips: Om du tidigare har använt en anpassad marginalinställning är den inställningen tillgänglig som alternativet Senast anpassad inställning.

  • Om du vill ange anpassade sidmarginaler klickar du på Anpassade marginaler och anger sedan de marginalstorlekar du vill använda i rutorna Överkant, Nederkant, Vänster och Höger.

  • Om du vill ange sidhuvuds- eller sidfotsmarginaler klickar du på Anpassade marginaler och anger sedan en ny marginalstorlek i rutan Sidhuvud eller Sidfot. Om du anger antingen sidhuvuds- eller sidfotsmarginalerna ändras avståndet från överkanten på papperet till sidhuvudet eller från nederkanten på papperet till sidfoten.

   Obs!: Inställningarna för sidhuvud och sidfot bör vara mindre än inställningarna för topp- och bottenmarginaler, och större än eller lika med skrivarens minsta marginaler.

  • Om du vill centrera sidan vågrätt eller lodrätt klickar du på Anpassade marginaler och markerar sedan kryssrutan Vågrätt eller Lodrätt under Centrera.

Tips: Om du vill se hur de nya marginalerna ser ut klickar du på Arkiv > Skriv ut. Om du vill justera marginalerna i förhandsgranskningsläget markerar du kryssrutan Visa marginaler längst ned till höger i förhandsgranskningsfönstret, och drar sedan i de svarta marginalhandtagen på sidorna och i över- och underkanten av sidan.

Visa rutan Marginaler i förhandsgranskningsläget

Obs!: De sidmarginaler som du definierar i ett visst kalkylblad lagras tillsammans med kalkylbladet när du sparar arbetsboken. Det går inte att ändra standardsidmarginalerna för nya arbetsböcker.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Se även

Förhandsgranska kalkylbladets sidor före utskrift

Skriva ut ett kalkylblad eller en arbetsbok

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×