Ange start- eller slutdatum för ditt projekt i Project skrivbordsversion

Ange start- eller slutdatum för ditt projekt i Project skrivbordsversion

Office 365-prenumeration, Project Professional 2019, Project Professional 2016, Office 2013, Office 2010

Som standard är startdatumet för alla nya projekt dagens datum. Du kan naturligtvis ändra detta till en annan starttid. Du kan också ange att projektet ska schemaläggas från ett slutdatum.

Tips: Projektledning    Schemalägg ditt projekt utifrån en starttid om du kan. Även om du vet vilket datum som projektet måste vara färdigt får du mer manöverutrymme om du schemalägger från ett startdatum.

Schemalägga start- eller avslutdatum för ditt projekt

 1. Klicka på Projekt > Projektinformation.

 2. Välj Projektets startdatum eller Projektets slutdatum i listan Schemalägg från.

 3. I rutan Startdatum eller Slutdatum skriver du det datum som du vill schemalägga från.

Tips

Förklaring

Välj endast en schemaläggningsmetod

Ett projekt kan endast schemaläggas antingen från startdatum eller från slutdatum. Det går inte att schemalägga med utgångspunkt från båda datumen samtidigt.

Flytta starttiden för ett projekt

Du kan när som helst ändra projektets start- eller slutdatum, även efter att du har skapat projektplanen. Klicka på fliken Projekt > Flytta projekt.

När du flyttar ett projekt kan du bestämma om du vill att Project också flyttar datum för faktiskt arbete som utförts. Om du vill få mer kontroll över hur faktiska och ej genomförda delar av aktiviteter flyttas kan du använda funktionen Uppdatera projekt innan du flyttar aktiviteten. Klicka på Projekt > Uppdatera projekt och klicka sedan på alternativet Schemalägg resten till att börja efter. Ställ nu in en tid i framtiden efter vilken ej genomförda aktiviteter kan schemaläggas (faktiska datum för aktiviteter flyttas inte). När du har gjort det här kan du använda funktionen Flytta projekt.

Fördelar med att schemalägga från ett slutdatum

Om du behöver ta reda på vilket datum som projektet måste påbörjas för att det ska slutföras senast på ett visst datum. Dock är det ofta en bra idé att växla tillbaka till att schemalägga utifrån startdatum när arbetet i projektet har påbörjats.

Om du inte är säker på när projektet ska påbörjas.

Om projekthanteringsmetoden kräver att du schemalägger från ett slutdatum.

Vad händer när schemaläggning görs utifrån ett slutdatum i Project?

När du anger nya aktiviteter tilldelas villkor Så sent som möjligt (ALAP) automatiskt för aktiviteterna. Du bör endast ange andra villkor om det behövs.

Om du drar en Gantt-stapel för att ändra slutdatumet för en aktivitet, tilldelas villkoret Avsluta senast automatiskt i Project.

Om du använder automatisk utjämning för att minska överallokeringen av resurser i projektet anges automatiskt ett negativt värde för utjämningsförskjutningen för att balansera resurstillgängligheten. Om projektet har schemalagts utifrån avslutdatum innebär en negativ utjämningsförskjutning att tid läggs till efter en aktivitet i stället för före.

Om du ändrar ett projekt som tidigare har schemalagts utifrån startdatum så att det nu schemaläggs utifrån avslutdatum tas alla utjämningsförskjutningar och utjämningsuppdelningar automatiskt bort från aktiviteter och tilldelningar.

Se upp med datumvillkor

Om avslutdatumet inte ändras efter att du har ändrat startdatum kan det bero på att det finns ett datumvillkor för en eller flera aktiviteter. Granska villkoren i din plan för att kontrollera att alla villkor är nödvändiga och lämpliga. Du visar villkoren för en aktivitet genom att högerklicka på den, klicka på Information och sedan klicka på fliken Avancerat.

Se upp med det verkliga förlopp som rapporteras för aktiviteter

Om startdatum inte ändras efter att du har ändrat slutdatum kan det bero på att det finns ett faktisk för en eller flera aktiviteter. Granska villkoren i din plan för att kontrollera att alla villkor är nödvändiga och lämpliga. Du visar villkoren för en aktivitet genom att högerklicka på den, klicka på Information och sedan klicka på fliken Avancerat.

Merinformation om start- och slutdatum för projekt

Överst på sidan

De här instruktionerna gäller för Microsoft Project 2007.

Schemalägga start- eller avslutdatum för ditt projekt

 1. Klicka på Projektinformation på menyn Projekt.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill schemalägga från startdatumet klickar du på Projektets startdatum i listan Schemalägg från.

  • Om du vill schemalägga från slutdatumet klickar du på Projektets slutdatum i listan Schemalägg från.

 3. I rutan Startdatum eller Slutdatum skriver du det datum som du vill schemalägga från.

 • Om du väljer att schemalägga från slutdatumet eftersom du vill identifiera det senaste datum som du kan starta projektet och fortfarande slutföra det innan slutdatumet är det ofta fortfarande en bra idé att växla tillbaka till schemaläggning från startdatumet när arbetet i projektet börjar. På så sätt kan du tydligt se förloppet för projektet och hålla reda på faktorer och situationer som kan göra att slutdatumet ändras.

 • Ett projekt kan endast schemaläggas antingen från projektets startdatum eller slutdatum. Det kan inte schemaläggas från båda datumen samtidigt. När du schemalägger från projektets startdatum beräknas automatiskt projektets slutdatum när projektet ändras. När du schemalägger från projektets slutdatum beräknas projektets startdatum automatiskt. Om du vill ändra det automatiskt beräknade datumet måste du antingen ändra schemaläggningen av projektet från det beräknade datumet eller göra ändringar i aktiviteterna i projektet som justerar datumberäkningen.

 • Om slutdatumet inte ändras efter att du har ändrat startdatum kan det bero på att det finns ett datumvillkor för en eller flera aktiviteter. Granska villkoren i din plan och kontrollera att alla villkor är nödvändiga och lämpliga. (Du visar villkoren för en aktivitet genom att markera den och klicka på Aktivitetsdrivare på menyn Verktyg.

 • Om startdatumet inte ändras efter att du har ändrat slutdatum kan det bero på att faktiska framsteg har rapporterats för en eller flera aktiviteter eller att ett datumvillkor används. Granska villkoren i din plan och kontrollera att alla villkor är nödvändiga och lämpliga. (Du visar villkoren för en aktivitet genom att markera den och klicka på Aktivitetsdrivare på menyn Verktyg.

 • Om en fråga i projektet startar tidigare än projektets startdatum kan du ha angett ett datumvillkor, aktiviteten kanske har ett externt beroende eller också kan aktiviteten ha ett verkligt startdatum som registrerats före projektets startdatum. Prova följande lösningar:

  • Om aktiviteten har ett datumvillkor som inte ska påbörjas före projektets startdatum återställer du villkoret. Markera aktiviteten, klicka på Aktivitetsinformationoch sedan på fliken Avancerat. Klicka på Så snart som möjligt i listan Villkorstyp.

  • Om aktiviteten kräver ett externt beroende kan du ändra projektets startdatum så att det matchar det externa beroendedatumet. Klicka på Projektinformation på menyn Projekt. Ange det nya datumet i rutan Startdatum.

  • Om aktiviteten har ett felaktigt verkligt startdatum markerar du aktiviteten och pekar på Uppföljning på Verktyg-menyn och klickar sedan på Uppdatera aktiviteter. Ändra datumeti rutan Start under Verkligt.

 • Du kan när som helst ändra projektets start- eller slutdatum, även efter att du har skapat projektplanen. Om du till exempel försöker uppfylla ett visst slutdatum och schemat för närvarande överskrider det datumet kan du manuellt ange startdatumet tidigare så att slutdatumet justeras automatiskt. Om du vill flytta projektets start- eller slutdatum klickar du på Justera datum i verktygsfältet Analys. Det här makrot ändrar aktivitetsdatumen i relation till det nya start- eller slutdatumet för projektet.

Lär dig mer om att schemalägga från ett start- eller slutdatum

Nästan alla projekt bör schemaläggas från ett känt startdatum. Även om du vet vilket datum som projektet måste vara färdigt får du mer manöverutrymme om du schemalägger från ett startdatum.

Det finns däremot några fall där det är enklare att schemalägga från ett slutdatum. Det är till exempel oftast en bra idé att schemalägga från ett slutdatum i följande fall:

 • du vill identifiera datumet när ett projekt måste starta för att bli klart till ett särskilt datum

 • du är osäker på när projektet kan starta (om startdatumet beror på arbete från en annan källa och ankomstdatumet ännu inte är känt)

 • projekthanteringsmetoden kräver att du schemalägger från ett slutdatum.

När du arbetar med ett projekt som schemaläggs från ett slutdatum måste du tänka på skillnaderna i hur vissa processer i sådana projekt hanteras i Microsoft Office Project. Det här gäller i projekt som schemaläggs från ett slutdatum:

 • När du anger nya aktiviteter tilldelas automatiskt villkoret Så sent som möjligt (ALAP) till aktiviteterna i Office Project. Du bör endast ange andra villkor om det behövs.

 • Om du drar en Gantt-stapel för att ändra slutdatumet för en aktivitet tilldelas villkoret Avsluta senast (AS) automatiskt i Office Project.

 • Om du använder automatisk utjämning för att minska överallokeringen av resurser i projektet anges automatiskt ett negativt värde för utjämningsförskjutningen för att balansera resurstillgängligheten i Office Project. Om projektet har schemalagts utifrån slutdatum innebär en negativ utjämningsförskjutning att tid läggs till efter en aktivitet i stället för före.

Om du ändrar ett projekt som tidigare har schemalagts utifrån startdatum så att det nu schemaläggs utifrån slutdatum tas alla utjämningsförskjutningar och utjämningsuppdelningar automatiskt bort från aktiviteter och tilldelningar i Office Project.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×