Ange status i ett upprepande avsnitt med hjälp av färg

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I Microsoft Office InfoPath kan du använda villkorsstyrd formatering för att ange olika formateringsalternativ för en kontroll som baseras på villkor i formuläret. Om villkoren är uppfyllda när en användare fyller i ett formulär som baseras på din formulärmall, tillämpas den villkorsstyrda formateringen.

Den här artikeln beskrivs hur du använder villkorsstyrd formatering för att ändra bakgrundsfärgen på en rad i en upprepande avsnitt. Detta är användbart om du vill visa status för ett objekt i upprepande avsnitt. I en formulärmall för statusrapport, kan du till exempel använda villkorsstyrd formatering för att göra på raden för ett objekt som är försenad röda och på raden för ett objekt som utförs enligt fastställt schema grön.

Obs!: I den här artikeln använder färg för att visa en procedur. Vissa användare kan inte dock urskilja färger. Om du vill skapa en lättillgänglig formulärmall bör du också lägga till beskrivande text i formulärmallen som indikerar statusen för ett objekt.

I den här artikeln

Steg 1: Lägga till kontroller

För att kunna slutföra den här proceduren innehåller formulärmallen ett upprepande avsnitt, en textruta och en nedrullningsbar listruta. Om du vill lägga till dessa kontroller, gör du följande:

 1. Klicka där du vill infoga ett upprepande avsnitt på formulärmallen.

 2. Om åtgärdsfönstret Kontroller inte visas klickar du på Fler kontroller på menyn Infoga eller trycker på ALT+I, C.

 3. Markera kryssrutan Skapa datakälla automatiskt i åtgärdsfönstret kontroller.

 4. Klicka på Upprepande avsnitt under Infoga kontroller.

 5. Placera insättningspunkten i upprepande avsnitt.

 6. Klicka på Textruta under Infoga kontroller i åtgärdsfönstret kontroller.

 7. Tryck på RETUR och sedan på Nedrullningsbara listrutan under Infoga kontroller.

 8. Skriv i formulärmallen arbetsuppgift: som etikett för textrutan och skriv Status: som etikett för en nedrullningsbar listruta.

 9. Dubbelklicka på nedrullningsbar listruta i en formulärmall.

 10. Klicka på fliken Data.

 11. Klicka på Lägg till under poster i listruta.

 12. Skriv aktivi rutan värde i dialogrutan Lägg till alternativ och klicka sedan på OK.

 13. Upprepa steg 11 och 12 för att lägga till löst och stängd som alternativ i den nedrullningsbara listrutan.

Överst på sidan

Steg 2: Ange villkorsstyrd formatering

När du lägger till kontroller i formulärmallen kan ange du rätt villkorsstyrd formatering.

 1. Markera det upprepande avsnittet i en formulärmall och klicka sedan på Villkorsstyrd formateringFormat-menyn.

 2. I dialogrutan Villkorsstyrd formatering klickar du på Lägg till.

 3. Klicka på det fält som motsvarar nedrullningsbara listrutan som du har infogat under om det här villkoret är SANT, i den första rutan.

 4. Lämna värdet som är lika med i den andra rutan.

 5. Skriv aktivi den tredje rutan Skriv text.

  Obs!: Uttrycken är skiftlägeskänsliga.

 6. Klicka på röda i listan fyllning under den här formateringen och klicka sedan på OK.

 7. Upprepa steg 2 till 6 om du vill lägga till villkorsstyrd formatering för två återstående posterna i listan. Välj gult som bakgrundsfärg för löst och grön som bakgrundsfärg för stängd.

Överst på sidan

Steg 3: Förhandsgranska en formulärmall

När du har lagt till villkorsstyrd formatering i en formulärmall bör du testa ändringarna för att se till att de fungerar.

 1. Om du vill testa dina ändringar klickar du på Förhandsgranska i verktygsfältet Standard eller trycker på CTRL+SKIFT+B.

 2. Välj de olika alternativen i den nedrullningsbara listrutan i fönstret för förhandsgranskning. Observera att när du väljer alternativen bakgrundsfärg i avsnittet ändras.

 3. Peka på avsnittInfoga-menyn och sedan klicka på namnet på avsnittet du lägger till ett nytt avsnitt. Lägg märke till att den villkorsstyrda formateringen tillämpas oberoende av de båda avsnitten.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×