Ange textens riktning och position i en figur eller text ruta i Word

Text rutor och de flesta figurer kan innehålla text i dem. Texten kan placeras vågrätt eller lodrätt och den kan visas på en rad eller radbrytas till flera linjer.

Du kan ändra riktningen på texten och du kan också ändra marginalerna för text rutor och figurer för optimalt avstånd eller ändra storlek på former för bättre text.

Ange textriktning i en figur eller textruta

Text orienterings exempel: vågrätt, roterat och staplat

I en figur eller text ruta kan du ändra riktningen på texten som läses upp. Det betyder att du kan pivotera text 90 eller 270 grader så att den visas på sidan.

 1. Högerklicka på figurens eller text rutans kant.

 2. Välj Formatera figurpå snabb menyn.

  Meny alternativet Formatera figur

 3. I fönstret Formatera figur klickar du på storlek/Layout & egenskaper Fliken Layout och egenskaper .

 4. Välj det alternativ du vill använda i listan text orientering under text ruta.

  Text effekt panelen med text orientering markerad

Rotera (spegla) text i en figur eller text ruta

Ett exempel på en speglad text: den första roteras 180 grader på x-axeln och den andra roteras 180 grader på y-axeln
 1. Högerklicka på rutan eller figuren och välj Formatera figur.

 2. Välj effekteri fönstret Formatera figur .

  Fliken Effekter i Formatera figur-fönstret
 3. Välj 3D-rotation och i rutan X-rotation eller Y-rotation anger du 180.

 4. Skriver Om text rutan är fylld med en färg kan du ta bort färgen i fönstret Formatera figur . Välj fyllning & linje Fliken Fyllning och linje , Välj fyllningoch sedan Ingen fyllning.

 5. Skriver Om du vill ta bort text rutans kontur högerklickar du på text rutan, väljer kontur i formateringsverktygsfältet som visas och väljer Ingen kontur.

Vågrät text i figurer

 1. Markera stycket, raden med den text, figur eller text ruta som du vill ändra.

 2. Gå till Start sidan och välj önskat alternativ för vågrät justering.

Gruppen Stycke på fliken Start

Tre lodräta alternativ för text justering: överkant, mitten och nederkant

 1. Högerklicka på kantlinjen till figuren eller textrutan.

 2. Välj Formatera figurpå snabb menyn.

  Meny alternativet Formatera figur

 3. I fönstret Formatera figur väljer du storlek/Layout & egenskaper Fliken Layout och egenskaper .

  Panelen Formatera figur med lodrät justering markerad

 4. Välj det alternativ som du vill använda i listan Lodrät justering .

När texten radbrytsfortsätter den automatiskt på en ny rad när den når den högra kant linjen i figuren eller text rutan.

 1. Högerklicka på kantlinjen till figuren eller textrutan som innehåller den text du vill radbryta.

 2. Välj Formatera figurpå snabb menyn.

  Meny alternativet Formatera figur

 3. I fönstret Formatera figur väljer du storlek/Layout & egenskaper Fliken Layout och egenskaper och väljer sedan Radbryt text i figur.

  Formatera figur panelen med Radbryt text markerat

Marginalen är avståndet mellan texten och den yttre kant linjen på den inneslutna figuren eller text rutan.

 1. Högerklicka på kantlinjen till figuren eller textrutan.

 2. Välj Formatera figurpå snabb menyn.

  Meny alternativet Formatera figur

 3. I fönstret Formatera figur väljer du storlek/Layout & egenskaper Fliken Layout och egenskaper .

  Formatera figur som visar marginal inställningar

 4. Ange ett mått i tum eller millimeter (mm) för någon av följande marginaler:

  • Vänstermarginal     Avstånd mellan den vänstra kant linjen i en figur och texten längst till vänster

  • Högermarginal     Avståndet mellan den högra kanten på en form och texten längst till höger

  • Toppmarginal     Avståndet mellan den övre kanten på en figur och den översta texten

  • Botten marginal     Avståndet mellan nederkanten på en figur och den lägsta texten

Du kan automatiskt öka storleken på en figur eller text ruta lodrätt så att texten får plats i den.

 1. Högerklicka på kantlinjen till figuren eller textrutan.

 2. Välj Formatera figurpå snabb menyn.

  Meny alternativet Formatera figur

 3. I fönstret Formatera figur väljer du Layout & egenskaper Fliken Layout och egenskaper , väljer text rutaoch väljer sedan Anpassa figur storlek till text.

  Formatera figur med formen ändra storlek för markerad text

Tips: Du kan minska storleken på texten så att den får plats i figuren eller text rutan genom att välja Förminska text i spill område.

Ange textriktning i en figur eller textruta

Text orienterings exempel: vågrätt och roterat

Du kan ändra textriktning i en textruta eller figur. Du kan till exempel rotera text 90 eller 270 grader så att den visas från sidan.

 1. Högerklicka på kanten på figuren eller text rutan som innehåller texten.

 2. Välj Formatera figurpå snabb menyn.

 3. I det vänstra fönstret i dialog rutan väljer du text ruta.

  Dialogrutan Formatera figur

 4. Under textlayoutväljer du det alternativ du vill använda i listan text orientering .

 5. Välj Stäng.

Rotera (spegla) text i en figur eller text ruta

Ett exempel på en speglad text: den första roteras 180 grader på x-axeln och den andra roteras 180 grader på y-axeln
 1. Infoga en text ruta eller en figur i dokumentet och skriv sedan och formatera texten.

 2. Högerklicka på rutan eller figuren och välj Formatera figur.

 3. Välj 3D-rotation till vänster i dialog rutan Formatera figur .

  Alternativen för 3D-rotation i dialog rutan Formatera figur
 4. Ange 180 i rutan X.

 5. Välj Stäng.

Vågrät text i figurer
 1. Klicka eller tryck i stycket, raden med den text, figur eller text ruta som du vill ändra.

 2. Välj önskat alternativ för vågrät justering på fliken Start .

Gruppen Stycke på fliken Start

Figurer med lodrät textjustering

 1. Högerklicka på kantlinjen till figuren eller textrutan.

 2. Välj Formatera figurpå snabb menyn och välj sedan text ruta i det vänstra fönstret.

  Dialogrutan Formatera figur

 3. Under textlayoutväljer du det alternativ du vill använda i listan Lodrät justering .

 4. Välj Stäng.

Du kan automatiskt öka storleken på en figur eller text ruta lodrätt så att texten får plats i den.

 1. Högerklicka på kant linjen till figuren eller text rutan som du vill ändra storlek på.

 2. Välj Formatera figurpå snabb menyn och välj sedan text ruta i det vänstra fönstret.

  Dialogrutan Formatera figur

 3. Under Autopassaväljer du anpassa storlek efter text.

 4. Välj Stäng.

Tips: Du kan minska storleken på texten så att den får plats i figuren eller text rutan genom att välja Förminska text i spill område.

Den inre marginalen är det ändrings bara avståndet mellan text och den yttre kant linjen för en figur eller text ruta.

 1. Högerklicka på kantlinjen till figuren eller textrutan.

 2. Välj Formatera figurpå snabb menyn och välj sedan text ruta i det vänstra fönstret.

  Dialogrutan Formatera figur

 3. Under Innermarginalväljer du något av följande:

  • Vänster     Anger avståndet mellan den vänstra kant linjen för en figur och texten.

  • Höger     Anger avståndet mellan den högra kant linjen för en figur och texten.

  • Övre     Anger avståndet mellan överkanten på en figur och texten.

  • Nedre     Anger avståndet mellan nederkanten på en figur och texten.

 4. Välj Stäng.

Ange textriktning i en figur eller textruta

 1. Ctrl + klicka på kant linjen till figuren eller text rutan som innehåller texten och välj sedan Formatera figur.

 2. Välj text alternativi fönstret Formatera figur till höger.

 3. Välj den tredje ikonen, text ruta och välj sedan det alternativ som du vill använda i listan text orientering .

  Textorientering är markerat i fönstret Formatera figur.

Placera text vågrätt i ett stycke, en text ruta eller en figur

 1. Klicka eller tryck i stycket, raden med den text, figur eller text ruta som du vill ändra.

 2. Gå till Startsidan och klicka på önskat alternativ för vågrät justering i gruppen stycke .

  Textjusteringsalternativ

Du kan automatiskt öka storleken på en textruta eller figur lodrätt så att texten får plats i den.

 1. Ctrl + klicka på kant linjen till figuren eller text rutan som du vill ändra storlek på och välj sedan Formatera figur.

 2. Välj text alternativi fönstret Formatera figur till höger.

 3. Välj Layout & egenskaperoch markera sedan kryss rutan bredvid Ändra figur storlek för att passa text.

  Anpassa textstorlek till figur är markerat i fönstret Formatera figur.

Standardinställningen är att texten radbryts automatiskt medan du skriver. Gör så här om du inte vill att texten ska radbrytas:

 1. Ctrl + klicka på den figur som innehåller texten och välj sedan Formatera figur.

 2. Välj text alternativi fönstret Formatera figur till höger.

 3. Välj Layout & egenskaperoch avmarkera sedan kryss rutan bredvid Radbryt text i figur.

Ange text riktning i en figur, text ruta eller tabell cell

 1. Skriv texten i figuren eller text rutan eller tabell cellen och markera sedan texten.

 2. Ctrl + klicka på den markerade texten och välj sedan Formatera figur. Välj en riktning från rutan text orientering på fliken text ruta i dialog rutan.

Placera text vågrätt i en figur eller text ruta

 1. Markera texten i figuren eller text rutan.

 2. Välj knappen Vågrät justering under styckepå fliken Start .

  Knappar för vågrät textjustering

  (Vänsterjustera, centrera, Högerjustera, Marginaljusteraeller distribuera text)

 1. Markera texten i figuren eller text rutan.

 2. Välj Knappen Justera text under styckepå fliken Start och välj sedan den lodräta justering som du vill använda.

Standardinställningen är att texten radbryts automatiskt medan du skriver. Gör så här om du inte vill att texten ska radbrytas:

 1. Markera texten i figuren eller text rutan.

 2. Gå till Format > figur.

 3. Välj text rutatill vänster i dialog rutan.

 4. Under marginalavmarkerar du kryss rutan Radbryt text i figur .

 1. Markera texten i figuren eller text rutan.

 2. Gå till Format > figur.

  Välj formformat -menyn.

 3. Välj text rutatill vänster i dialog rutan.

 4. Under Autopassaväljer du anpassa storlek efter text.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×