Animera text och objekt med rörelsebanor i PowerPoint för Mac

PowerPoint för Microsoft 365 för Mac, PowerPoint 2019 för Mac, PowerPoint 2016 för Mac

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan lägga till betoning och göra presentationen visuellt intressant genom att animera grafik eller ett textblock så att det följer en bestämd bana på bilden.

Välj en fördefinierad bana och ändra den så att den passar dina behov, eller rita en egen anpassad sökanimering:

Använda fördefinierade banor

Använda anpassade banor

Använda fördefinierade banor

I de flesta fall är en av de grundläggande bananimeringarna ett perfekt val för att göra bilden intressant. I följande exempel används bananimeringen Sväng för grafik, Effektalternativ för att ändra banans riktning och sedan Omvänd banriktning för att få önskat utseende.

Exempel: använda en fördefinierad bananimering för grafik

 1. På en tom bild klickar du på Infoga > Former > Rektangel (eller en annan form om du vill) och infogar den sedan genom att klicka i bildens övre vänstra hörn.

 2. Se till att rektangeln fortfarande är markerad och klicka på Animeringar > Rörelsebanor och sedan på Sväng under Grundläggande.

  Använd en sökanimering på fliken Animeringar
 3. När förhandsgranskningen av animeringen är klar kan du klicka på Effektalternativ på fliken Animeringar och sedan på Nedåt åt höger.

 4. För markören över animeringens slutpunkt tills den ändras till en dubbelpil med en linje igenom, och klicka sedan och dra till bildens nedre högra hörn.

  Ändra storlek på animeringsbanan genom att dra i hörnet
 5. Klicka slutligen på Effektalternativ > Omvänd banriktning.

  Ctrl-klicka på banan för att vända dess riktning

  Animeringen flyttar nu grafiken från den minst synliga platsen på bilden (nedre högra hörnet) till den mest synliga (övre vänstra hörnet).

Använda anpassade banor

Om du vill rita en anpassad bana-animering, markera det objekt som du vill animera och klicka på animeringar > Sökanimeringen och välj sedan ett alternativ under anpassade. Metoden ritningssidan skiljer sig beroende på vilken typ av sökväg du väljer.

Om du har valt en Kurva eller Frihandsfigur: Knappar för sökanimeringarna Kurva eller Friform

 1. Klicka på startpunkten och klicka sedan varje gång du vill påbörja en ändring av riktningen.

 2. Avsluta genom att dubbelklicka.

Om du har valt en Linje eller Frihand: Sökanimeringen Linje eller Frihand

 • Klicka och håll ned musknappen och rita önskad form. Släpp knappen när du är klar.

Så här ändrar du en anpassad bana när du har ritat den:

 • Ctrl+klicka eller högerklicka på den anpassade banan och klicka på Redigera punkter.

  Egen bana-animering i läget Redigera punkter

  Tips: Om du aldrig har redigerat banor i ett grafikprogram tidigare kan det vara lättare att ta bort effekten och rita den igen.

Vad vill du göra?

Lägga till en rörelsebana för ett objekt eller en text

Rita en anpassad bana

Justera animeringens rörelsebana

Ändra riktningen på rörelsebanan

Stänga eller öppna rörelsebanan

Flytta rörelsebanan på bilden

Lägga till en rörelsebana för ett objekt eller en text

 1. Markera den text eller det objekt du vill använda animeringseffekt på.

 2. På fliken Animeringar klickar du under RörelseRörelsebanor och sedan, under Enkel eller Komplex på den rörelsebana du vill ha.

  Fliken Animeringar, gruppen Rörelse

  Tips: 

  • Pilar som visar rörelsebanan när du redigerar animeringen visas inte för åhörarna under bildspelet.

  • Förhandsgranska alla animeringar på bilden genom att gå till fliken Animeringar och under Förhandsgranska klicka på Spela upp.

Rita en egen rörelsebana

 1. Markera den text eller det objekt du vill använda animeringseffekt på.

 2. På fliken Animeringar klickar du under RörelseRörelsebanor och därefter på Rita kurva, Rita friform, Rita linje eller Rita på frihand.

  Fliken Animeringar, gruppen Rörelse

 3. Om du vill rita den rörelsebana du har valt, gör något av följande:

Om du vill

Gör följande

Rita en kurva

Klicka på den plats på bilden där du vill starta rörelsebanan och flytta pekaren längs en linje. Klicka där du vill ha en kurvspets i sökvägen. Dubbelklicka var du vill för att sluta rita rörelsebanan.

Rita en rörelsebana som frihandsfigur som innehåller raka linjer

Klicka på den plats på bilden där du vill starta rörelsebanan, flytta pekaren i en riktning för att rita en rak linje och klicka sedan på vid valfri punkt där du vill skapa ett hörn. Eller klicka och håll ned medan du flyttar muspekaren åt valfritt håll för att rita en bana som upplevs handritad. Klicka när du vill växla mellan ritmetoderna. Dubbelklicka var du vill för att sluta rita rörelsebanan.

Rita en linje

Klicka på den plats på bilden där du vill starta rörelsebanan, håll ned musknappen och dra pekaren i en riktning för att rita en rak linje. Släpp musknappen för att sluta rita rörelsebanan.

Rita en bana som ser handritad ut

Klicka på den plats på bilden där du vill starta rörelsebanan, håll ned musknappen och dra pekaren i en riktning. Släpp musknappen för att sluta rita rörelsebanan.

Tips: 

 • Om du vill att kurv- eller frihandsfigursbanan ska sluta där den började (kallas att ”stänga” rörelsebanan) klickar du på rörelsebanans startpunkt för att sluta rita banan, i stället för att dubbelklicka eller släppa upp musknappen.

 • Förhandsgranska alla animeringar på bilden genom att gå till fliken Animeringar och under Förhandsgranska klicka på Spela upp.

Justera animeringens rörelsebana

 1. Markera den bild i navigeringsfönstret som innehåller den animeringseffekt du vill ändra. Klicka sedan på fliken Animering.

  Hur du väljer bilder i navigeringsfönstret

  1. Klicka på NormalVisa-menyn.

  2. Klicka på fliken bilder   Fliken Bilder högst upp i navigeringsfönstret och klicka sedan på en bild. Beroende på bredden på navigeringsfönstret visas antingen Namngiven flik för bilder och Namngiven flik för disposition med namnet flikar eller bilder   Fliken Bilder och Disposition   Fliken Disposition ikonen flikar.

 2. På bilden markerar du den animeringseffekt du vill ändra.

  Tips: 

  • Varje animeringseffekt representeras på bilden av ett tal Animeringsnummer bredvid det objekt som anger den ordning som den ska spelas upp i.  Om två animeringseffekter är inställda på Spela upp på samma gång, representeras de av en numrerad stapel Animering, numrerad stapel .

  • Om du vill välja en animeringseffekt som finns i en numrerad stapel Animering, numrerad stapel , måste du visa den fullständiga listan med animeringseffekter på bilden. Klicka på Ändra ordning på fliken animeringar under Animeringsalternativ och klicka sedan på den animering du vill använda.

 3. På fliken Animeringar klickar du under AnimeringsalternativEffektalternativ och sedan på Redigera punkter.

  Fliken Animeringar, gruppen Animeringsalternativ

 4. Dra en redigeringspunkt på bananimeringen för att justera figuren.

  Tips: Förhandsgranska alla animeringar på bilden genom att gå till fliken Animeringar och under Förhandsgranska klicka på Spela upp.

Ändra riktningen på rörelsebanan

 1. Markera den bild i navigeringsfönstret som innehåller den animeringseffekt du vill ändra. Klicka sedan på fliken Animering.

  Hur du väljer bilder i navigeringsfönstret

  1. Klicka på NormalVisa-menyn.

  2. Klicka på fliken bilder   Fliken Bilder högst upp i navigeringsfönstret och klicka sedan på en bild. Beroende på bredden på navigeringsfönstret visas antingen Namngiven flik för bilder och Namngiven flik för disposition med namnet flikar eller bilder   Fliken Bilder och Disposition   Fliken Disposition ikonen flikar.

 2. På bilden markerar du den animeringseffekt du vill ändra.

  Tips: 

  • Varje animeringseffekt representeras på bilden av ett tal Animeringsnummer bredvid det objekt som anger den ordning som den ska spelas upp i.  Om två animeringseffekter är inställda på Spela upp på samma gång, representeras de av en numrerad stapel Animering, numrerad stapel .

  • Om du vill välja en animeringseffekt som finns i en numrerad stapel Animering, numrerad stapel , måste du visa den fullständiga listan med animeringseffekter på bilden. Klicka på Ändra ordning på fliken animeringar under Animeringsalternativ och klicka sedan på den animering du vill använda.

 3. På fliken Animeringar klickar du under AnimeringsalternativEffektalternativ och sedan på Omvänd banriktning.

  Fliken Animeringar, gruppen Animeringsalternativ

  Tips: Förhandsgranska alla animeringar på bilden genom att gå till fliken Animeringar och under Förhandsgranska klicka på Spela upp.

Stänga eller öppna rörelsebanan

En rörelsebana är ”stängd” om banan slutar där den startade. En rörelsebana är ”öppen” om den slutar på en annan plats än där den startade.

 1. Markera den bild i navigeringsfönstret som innehåller den animeringseffekt du vill ändra. Klicka sedan på fliken Animering.

  Hur du väljer bilder i navigeringsfönstret

  1. Klicka på NormalVisa-menyn.

  2. Klicka på fliken bilder   Fliken Bilder högst upp i navigeringsfönstret och klicka sedan på en bild. Beroende på bredden på navigeringsfönstret visas antingen Namngiven flik för bilder och Namngiven flik för disposition med namnet flikar eller bilder   Fliken Bilder och Disposition   Fliken Disposition ikonen flikar.

 2. På bilden markerar du den animeringseffekt du vill ändra.

  Tips: 

  • Varje animeringseffekt representeras på bilden av ett tal Animeringsnummer bredvid det objekt som anger den ordning som den ska spelas upp i.  Om två animeringseffekter är inställda på Spela upp på samma gång, representeras de av en numrerad stapel Animering, numrerad stapel .

  • Om du vill välja en animeringseffekt som finns i en numrerad stapel Animering, numrerad stapel , måste du visa den fullständiga listan med animeringseffekter på bilden. Klicka på Ändra ordning på fliken animeringar under Animeringsalternativ och klicka sedan på den animering du vill använda.

 3. Gör något av följande:

Om du vill

Gör följande

Öppna en stängd bana

Håll ned CTRL, klicka på rörelsebanan på bilden och klicka sedan, på snabbmenyn som öppnas, på Öppna kurva.

Stänga en öppen bana

Håll ned CTRL, klicka på rörelsebanan på bilden och klicka sedan, på snabbmenyn som öppnas, på Stäng kurva.

Förhandsgranska alla animeringar på bilden genom att gå till fliken Animeringar och under Förhandsgranska klicka på Spela upp.

Flytta rörelsebanan på bilden

 1. Markera den bild i navigeringsfönstret som innehåller den animeringseffekt du vill ändra. Klicka sedan på fliken Animering.

  Hur du väljer bilder i navigeringsfönstret

  1. Klicka på NormalVisa-menyn.

  2. Klicka på fliken bilder   Fliken Bilder högst upp i navigeringsfönstret och klicka sedan på en bild. Beroende på bredden på navigeringsfönstret visas antingen Namngiven flik för bilder och Namngiven flik för disposition med namnet flikar eller bilder   Fliken Bilder och Disposition   Fliken Disposition ikonen flikar.

 2. På bilden markerar du den animeringseffekt du vill ändra.

  Tips: 

  • Varje animeringseffekt representeras på bilden av ett tal Animeringsnummer bredvid det objekt som anger den ordning som den ska spelas upp i.  Om två animeringseffekter är inställda på Spela upp på samma gång, representeras de av en numrerad stapel Animering, numrerad stapel .

  • Om du vill välja en animeringseffekt som finns i en numrerad stapel Animering, numrerad stapel , måste du visa den fullständiga listan med animeringseffekter på bilden. Klicka på Ändra ordning på fliken animeringar under Animeringsalternativ och klicka sedan på den animering du vill använda.

 3. Placera pekaren över rörelsebanan tills den blir en Handpekare och dra sedan dra rörelsebanan till den nya platsen.

  Förhandsgranska alla animeringar på bilden genom att gå till fliken Animeringar och under Förhandsgranska klicka på Spela upp.

Se även

Animera text och objekt

Ändra eller ta bort animeringseffekter

Animera ett ord i en bild

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×