Anpassa Classroom

På startsidan i Microsoft Classroom kan lärare:

 • Anpassa utseendet för Microsoft Classroom

 • Navigera bland klasser

 • Filtrera klasser

 • Konfigurera en ny klass

 • Anpassa en klass

 • Lägga till elever i en klass

 • Lägga till lärare i en klass

 • Ta bort elever från en klass

 • Ta bort lärare från en klass

 • Stänga av elever från klasskonversationer

Anpassa utseendet för Microsoft Classroom

Elever och lärare kan anpassa omslagsbilden för sidan Assignments. Välj ellipsen (…) i det övre högra hörnet och välj Personalize. Du kan välja en av bilderna eller ingen bild.

Välj ellipsen och sedan Personalize

Navigera bland klasser och uppgifter

Som standard visas uppgifter för alla aktiva klasser i Classroom. Visa dem som en lista med korta beskrivningar eller i kortvyn som innehåller mer information.

I navigeringsgränssnittet kan du växla mellan listvyn och kortvyn

Använd ett filter för att visa uppgifter för en viss klass eller alla aktiva klasser.

Välj Inactive Classes i navigeringsfönstret (endast lärarvy) för att visa eller dölja inaktiva klasser.

Expandera Inactive Classes i navigeringsfönstret

Skapa en ny klass

Att skapa en ny klass i Classroom sker automatiskt för skolor och distrikt som använder School Data Sync, som ingår i Office 365. Klasser, lärare och elever skapas och registreras automatiskt med hjälp av informationen från klasslistorna i skolans elevinformationssystem. För skolor som inte använder School Data Sync ger Microsoft Classroom lärare alternativet att skapa och hantera klasser manuellt.

Om du vill skapa en ny klass väljer du New Class, anger ett unikt namn och väljer Done. Klassen skapas i listan över inaktiva klasser.

Ange namnet på den nya klassen och klicka på Done

Om du vill anpassa klassen expanderar du Inactive Classes, markerar klassen du skapat och väljer Manage. Från skärmen Manage kan du:

 • Skriva en beskrivning av klassen

 • Välja en färg, ikon och omslagsbild för klassen som visas i Classroom för att skilja den visuellt från andra klasser

 • Ange eller ändra klassens namn, nummer, startdatum och slutdatum

Lägga till och hantera elever och lärare

Om du vill lägga till elever i en klass letar du reda på klassen som du vill hantera i listan över aktiva eller inaktiva klasser, markerar klassens namn och väljer länken Students and Teachers i det övre högra hörnet.

Välj Add student, ange elevens namn eller e-postadress och välj Done.

När en elev har lagts till har du fler alternativ för att hantera eleven.

Alternativ på menyn Manage för elever

 • Mute – Lärare kan stänga av en elev från att delta i konversationer om en elev inte använder konversationsfunktionen på ett lämpligt sätt eller om en lärare vill förhindra alla konversationer för en viss klass.

 • Remove – Lärare kan ta bort en elev från klassen, vilket innebär att de tas bort från klasslistan, uppgifter på elevens Classroom-startsida tas bort och att eleven förhindras från att delta i ytterligare uppgifter eller konversationer med klassgruppen.

 • Om en elev läggs till automatiskt via School Data Sync måste du välja Manage > Update assignments and notebooks för att säkerställa att den nya eleven får de senaste uppgifterna via Classroom.

Lärare kan också lägga till eller ta bort lärare om en klass undervisas av en eller flera lärare eller om det finns lärarassistenter som behöver kunna skapa, visa och betygsätta uppgifter.

Om du vill lägga till en lärare väljer du Add teacher, anger lärarens namn eller e-postadress och väljer Done.

Aktivera och inaktivera en klass

Om du vill aktivera en klass markerar du klassens namn under Inactive classes och väljer Manage > Activate Class. Om du aktiverar klassen blir uppgifter synliga för alla elever.

Aktivera kommandot Class

Om du vill inaktivera en klass markerar du den aktiva klassens namn och väljer Manage > Deactivate class. Då flyttas klassen till listan över inaktiva klasser och alla uppgifter döljs för eleverna. Uppgifterna sparas för enkel uppdatering när klassen aktiveras på nytt.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×