Innan du börjar Microsoft Office Excel kan du se till att ett specifikt arbetsbok eller en arbetsboksmall eller ett mall med anpassade inställningar öppnas automatiskt när du startar Excel. Om du inte längre behöver en viss arbetsbok för att kunna öppna den kan du förhindra att den öppnas när du Excel.

Om en arbetsbok som öppnas när du startar Excel innehåller automatiska makron, till exempel Auto_Open, körs dessa makron när arbetsboken öppnas. Om det behövs kan du förhindra att de körs automatiskt när du startar Excel.

Tips: 

Starta automatiskt Excel med en tom arbetsbok

I Excel 2013 och senare Excel till att visa startskärmen med de senaste arbetsböckerna, platserna och mallarna när du startar. Den här inställningen kan ändras så att den istället åsidosätter den här skärmen och skapar en tom arbetsbok. Anvisningar:

 1. Klicka Arkiv> Alternativ.

 2. Under Allmäntoch sedan under Startalternativ gårdu check rutan bredvid Visa startskärmen när programmet startas.

 3. Klicka på OK.

Öppna en specifik arbetsbok automatiskt när du startar Excel

Om du vill att en viss arbetsbok ska öppnas automatiskt när du startar Excel kan du placera arbetsboken i mappen XLStart eller så kan du använda ett alternativ startmapp utöver xlStart-mappen.

Leta reda på mappen XLStart

Alla arbetsböcker, mallar och arbetsytefil som du placerar i XLStart-mappen öppnas automatiskt när du Excel. Om du vill ta reda på sökvägen till mappen XLStart kontrollerar du inställningarna för Säkerhetscenter. Anvisningar:

 1. Klicka på Arkiv > Alternativ.

 2. Klicka på Säkerhetscenteroch sedan Microsoft Office Excel SäkerhetscenterSäkerhetscenter Inställningar.

 3. Klicka på Betroddaplatser och verifiera sedan sökvägen till XLStart-mappen i listan över betrodda platser.

Använda en alternativ startmapp

 1. Klicka på Arkiv > Alternativ > Avancerat.

 2. I rutan Vid start öppnar du alla filer i under Allmäntanger du den fullständiga sökvägen till den mapp som du vill använda som alternativ startmapp.

  Eftersom Excel försöker öppna alla filer i den alternativa startmappen bör du kontrollera att du anger en mapp som bara innehåller filer som Excel kan öppna.

Obs!: Om både XLStart-mappen och den alternativa startmappen innehåller en arbetsbok med samma namn öppnas filen i XLStart-mappen.

Förhindra att en specifik arbetsbok öppnas när du startar Excel

Gör något av följande beroende på var den arbetsbok som öppnas automatiskt Excel du gör något av följande för att se till att arbetsboken inte längre öppnas vid start.

 • Om arbetsboken är lagrad i XLStart-mappen tar du bort den från mappen.

 • Om arbetsboken lagras i den alternativa startmappen gör du följande:

  Obs!: Mer information om hur du hittar startmappen finns i Leta reda på XLStart-mappen.

  1. Klicka på Arkiv > Alternativ > Avancerat.

  2. Under Allmänttar du bort innehållet i rutan Vid start, öppnar alla filer i och klickar sedan på OK.

  3. I Windows Utforskaren tar du bort alla ikoner som startar Excel och öppnar automatiskt arbetsboken från den alternativa startmappen.

   Tips: Du kan också högerklicka på ikonen, klicka på Egenskaperoch sedan ta bort referenser till arbetsboken på fliken Genväg.

Öppna en arbetsboksmall eller kalkylbladsmall automatiskt när du skapar en ny arbetsbok eller ett nytt kalkylblad

Du kan spara arbetsboksinställningar som du använder ofta i en arbetsboksmall och sedan öppna den arbetsboksmallen automatiskt varje gång du skapar en ny arbetsbok.

 1. Gör något av följande:

  • Om du vill använda en arbetsboksmall skapar du en arbetsbok som innehåller de blad, standardtext (t.ex. sidrubriker och kolumn- och radetiketter), formler, makron, format och annan formatering som du vill använda i nya arbetsböcker som ska baseras på arbetsboksmallen.

  • Om du vill använda en kalkylbladsmall skapar du en arbetsbok som innehåller ett kalkylblad. Ta med den formatering, formatmallar, text och annan information som du vill ska visas i alla nya kalkylblad som baseras på kalkylbladsmallen i kalkylbladet.

   Inställningar som du kan spara i en arbetsboks- eller kalkylbladsmall

   • Cell- och bladformat.

   • Sidformat och utskriftsområde inställningar för varje blad.

   • Cellformat.

   • Antal och typer av blad i en arbetsbok.

   • Skyddade och dolda områden i arbetsboken. Du kan dölja blad, rader och kolumner och förhindra ändringar i kalkylbladsceller.

   • Text som du vill upprepa, till exempel sidhuvuden och rad- och kolumnetiketter.

   • Data, grafik, formler, diagram och annan information.

   • Inställningar för dataverifiering.

   • Makron, hyperlänkar och ActiveX i formulär.

   • Alternativ för arbetsboksuträkningar och fönstervyer.

 2. Klicka på Arkiv > Spara som.

 3. Klicka på Mall i rutan Sparasom.

 4. I rutan Spara i väljer du den mapp där du vill lagra mallen.

  • Om du vill standardarbetsboksmall eller standardkalkylbladsmall väljer du antingen XLStart-mappen eller den alternativa startmappen. Information om sökvägen till startmappen finns i Leta reda på XLStart-mappen.

  • Om du vill skapa en anpassad arbetsboks- eller kalkylbladsmall kontrollerar du att mappen Mallar är markerad.

   Sökvägen är vanligtvis: C:\Användare\<användarnamn>\AppData\Roaming\Microsoft\Mallar

 5. Gör något av följande i rutan Filnamn:

  • Om du vill skapa standardarbetsboksmallen skriver du Bok.

  • Om du vill skapa standardkalkylbladsmallen skriver du Blad.

  • Om du vill skapa en anpassad arbetsboks- eller kalkylbladsmall skriver du det namn som du vill använda.

 6. Klicka på Spara.

 7. Klicka på Arkiv > Stäng.

Förhindra att automatiska makron körs när du startar Excel

Automatiska makron (till Auto_Open) som har spelats in i en arbetsbok som öppnas när du startar Excel körs automatiskt så snart arbetsboken öppnas.

 • Om du vill förhindra att makron körs automatiskt håller du ned SKIFT medan du Excel.

Tips: Mer information om automatiska makron finns i Köra ett makro.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×