Anpassa profil kortet i Win32-program med hjälp av register nycklar

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Som administratör kan du ersätta en del av etiketterna i kontakt området på profil kortet i Office 2013 och Office 2016 med hjälp av register nycklar. Din organisation kan till exempel ha ytterligare attribut som du vill visa, som anställdas ID, kostnads Center osv.

För att ersätta etiketter och värden med hjälp av register nycklar måste du ange följande information:

  1. Värde # för den etikett som du vill ersätta (se tabell 2: kontakt etiketter på profil kortet). Obs! det går inte att ersätta vissa etiketter. Om du anger en etikett som inte kan bytas ut visas en ny etikett på profil kortet. Mer information finns i tabell 2: kontakt etiketter på profil kortet.

  2. MAPI-värde och/eller AD-attributnamn för det fält som du vill visa på profil kortet. Se tabell 3: Active Directory-attribut.

Obs!: De ändringar du gör visas bara i Office Win32-apparna. Ändringarna visas inte på profil kort i program som Outlook på webben eller OneDrive för företag.

Register information

Obs!: Säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar.

Register under nyckel för profil kort i Outlook v 15,0:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\15.0\Common\ContactCard]

Register under nyckel för profil kort i Outlook v 16,0:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\16.0\Common\ContactCard]

Använd registervärdena i tabell 1 för att ändra profil korts etiketterna.

Tabell 1: värden

Värde

Typ

Obs!

TurnOnContactTabLabelReplace #

Värde: "Ny etikett"

REG_SZ

Det här registret ersätter standard etiketten som visas i tabell 2.

Exempel: om du vill ändra etiketten snabb meddelande till Team ändrar du # till 9 och värdet till team.

TurnOnContactTabMAPIReplace #

VärdeparDet hexadecimala värdet enligt tabell 3

REG_DWORD

Det här registret ersätter värdet för motsvarande etikett (#) via MAPI.

Exempel: om du vill använda extensionAttribute1 använder du 802D001F (se tabell 3).

TurnonContactTabADReplace #

Värdepar AD-attribut enligt tabell 3

REG_SZ

Det här registret ersätter värdet för motsvarande etikett (#) via AD.

Exempel: om du vill använda ExtensionAttribute1 använder du ExtensionAttribute 1

Obs!: Ersätt < # > med ett heltal mellan 1 och 16 baserat på värdena i tabell 2: kontakt etiketter på profil kortet.

Kontakt etiketter på profil kortet

Du kan ersätta vissa av etiketterna med attribut från AD DS eller AAD (se undantag).

Tabell 2: kontakt etiketter på profil kortet

Etikett

Värde

Obs!

E-postadress

9.1

Etiketten kan inte ersättas. Om du ersätter den via register nycklar visas ytterligare en etikett på kortet.

Telefon, arbete

två

Etiketten kan inte ersättas. Om du ersätter den via register nycklar visas ytterligare en etikett på kortet.

Telefon 2

3

Arbets Fax

9.4

Mobil/ring mobil

T5

Etiketten kan inte ersättas. Om du ersätter den via register nycklar visas ytterligare en etikett på kortet.

Hem telefon

6

Hem telefon 2

7

Annan telefon

8.2

IM-adress

9

Office-plats

11

företag

12,5

Arbets adress

11

Hem adress

14

Annan adress

0,15

Birthday

16.1

MAPI-värden för attribut

Tabell 3: Active Directory-attribut

Attribut

MAPI-värde

legacyExchangeDN

3003001f

Användarinfo

3004001f

mail

39fe001f

displayNamePrintable

39ff001f

mailNickname

3a00001f

GivenName

3a06001f

telephoneNumber

3a08001f

homePhone

3a09001f

Initialer

3a0a001f

Cn

3a0f001f

SN

3a11001f

företag

3a16001f

rubrik

3a17001f

ministeriet

3a18001f

physicalDeliveryOfficeName

3a19001f

Mobil

3a1c001f

DisplayName

3a20001f

personsökare

3a21001f

facsimileTelephoneNumber

3a23001f

lokalisering

3a26001f

l

3a27001f

a

3a28001f

streetAddress

3a29001f

Postnr

3a2a001f

telephoneAssistant

3a2e001f

msExchAssistantName

3a30001f

homePostalAddress

3a5d001f

homeMTA

8007001f

C

8069001f

Gatu

813a001f

employeeNumber

8c67001f

personalPager

8c68001f

employeeType

8c69001f

personalTitle

8c6b001f

ExtensionAttribute1

802D001F

ExtensionAttribute2

802E001F

ExtensionAttribute3

802F001F

ExtensionAttribute5

8031001F

ExtensionAttribute6

8032001F

ExtensionAttribute7

8033001F

ExtensionAttribute8

8034001F

ExtensionAttribute9

8035001F

ExtensionAttribute10

8036001F

ExtensionAttribute11

8C57001F

ExtensionAttribute12

8C58001F

ExtensionAttribute13

8C59001F

ExtensionAttribute14

8C60001F

ExtensionAttribute15

8C61001F

Mer information finns i

Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows

Så här lägger du till, ändrar eller tar bort register under nycklar och värden med hjälp av en. reg-fil

Egenskaper för e-post

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×