Anpassa utskrift av en förklaring eller rubrik

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Objekten i en förhandsgranskning av utskrift är ibland vad du tänkt, men om inte, du kan anpassa dem. Du kan även ta bort projektnamn eller förklaring. Mer information om hur du skapar sidhuvuden, sidfötter och förklaringar finns i lägga till ett sidhuvud, sidfot eller förklaring när du skriver ut.

Det här avsnittet innehåller information om hur du ändrar vilka objekt som tas med, t.ex. projektnamn och förklaring, när du skriver ut ett Gantt-schema eller en diagramvy.

 1. Klicka på i vyn Gantt-schema Gantt-schemaverktyg > Format > Stil på staplar.

  Ändra förklaringen i en utskriftsvy

 2. Om du vill att ett stapelnamn ska skrivas ut med förklaringen tar du bort asterisken framför namnet. Finns det en stapel som du inte vill skriva ut lägger du till en asterisk framför dess namn.

  dialogrutan stil på staplar med staplar som tas med och utelämnas i utskriften

 3. Klicka på filen > Skriv ut och förhandsgranska före utskrift.

 4. Ändra exempelvis sidorientering, marginaler, sidhuvud, sidfot, förklaring eller andra objekt Klicka på filen > Skriv ut > Utskriftsformat.

  dialogrutan utskriftsformat med alternativ för att utelämna förklaringen i utskriften

Mer information om utskriftsalternativ finns i Skriva ut ett projektschema.

Utskrift utan förklaring och namn

Så här döljer du förklaringen om du vill att den inte skrivs ut:

 1. Klicka på Arkiv > Skriv ut > Utskriftsformat.

 2. Klicka på Förklaring och klicka på Ingen under Förklaring för.

  Alternativ för att inte skriva ut förklaringen

  Gör så här om det finns ett sidhuvud eller ett namn som du inte vill skriva ut:

 3. Klicka på Arkiv > Skriv ut > Utskriftsformat.

 4. Klicka på Sidhuvud och ta bort texten.

  Tips: Om du vill ha kvar sidhuvudet men flytta det, kan du redigera texten, ändra dess placering eller byta format

  Ta bort sidhuvudet eller namnet ur utskriften

  Obs!: Kom ihåg att det sidhuvud du anger är detsamma på alla sidor och att det inte går att ange att det ska visas eller inte på enskilda sidor.

  Läs mer om hur du förbereder sidor för utskrift.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×