Använd en skärmläsare med StaffHub så att personalen kan visa eller ändra arbetspass

Använd en skärmläsare med StaffHub så att personalen kan visa eller ändra arbetspass

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd Microsoft StaffHub med VoiceOver, den inbyggda iOS-screen1519047c-4A72-4a0a-b943-78a7a3688d8d Reader för att ta en titt på dina kommande SKIFT. Du kan även använda StaffHub till att byta arbetspass med dina kollegor eller begära ledigt från din chef.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder en iPhone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en iPad.

I det här avsnittet

Visa kommande arbetspass och information om arbetspass

 1. Du hittar dina kommande arbetspass på liken Mina arbetspass. Du öppnar fliken Mina arbetspass genom att svepa åt höger eller vänster tills du hör ”Mina arbetspass, flik” och sedan dubbelklicka på skärmen. Fliken Mina arbetspass öppnas och dina kommande arbetspass visas.

 2. Svep åt höger eller vänster för att bläddra i listan med kommande arbetspass. När du rör dig läses arbetspassen upp som ”<dag>, <arbetspassets start- och sluttid>, <tidszon>, <färg på arbetspasset>, <namn på grupp>” och om anteckningar har lämnats i arbetspasset. Semesterdagar läses upp som ”<dag>, <tidszon>, <färg på arbetspass>, <typ av ledighet>, arbetspass med ledighet”.

 3. Om du vill visa information om det valda arbetspasset dubbeltrycker du på skärmen. Fönstret Arbetspassinformation öppnas.

 4. Om du vill bläddra i arbetspassinformationen, till exempel bland arbetspassanteckningar, sveper du åt höger. VoiceOver läser upp informationen när du flyttar runt. Om du vill kontrollera vilka personer som deltog i arbetspasset väljer du fliken Personer. Öppna fliken Personer genom att svepa åt höger eller vänster tills du hör ”Personer, knapp” och sedan dubbeltrycka på skärmen.

 5. Om du vill flytta fokus tillbaka till Mitt arbetspass sveper du åt vänster tills du hör ”Bakåt, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Byta arbetspass eller begära ledigt

Du kan enkelt be kollegorna att byta ett arbetspass med dig eller begära ledigt från din chef.

Byta arbetspass

 1. Du öppnar fliken Begäranden genom att svepa åt höger eller vänster tills du hör ”Begäranden, flik” och sedan dubbeltrycka på skärmen. Fliken Begäranden öppnas.

 2. Svep åt vänster tills du hör ”Lägg till begäran, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen för att skapa en ny begäran. Du hör: ”Begär ledighet, knapp”.

 3. Om du vill byta ett arbetspass sveper du åt höger tills du hör ”Byt eller erbjud arbetspass, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen. Fönstret Byt eller erbjud arbetspass öppnas med fliken Byt mitt arbetspass.

 4. Om du vill välja den dag som innehåller arbetspasset du vill byta sveper du till höger tills du hör ”Väj ditt arbetspass” och dubbeltrycker sedan på skärmen. Kalendern för den aktuella månaden öppnas. Svep åt höger eller vänster för att bläddra i kalendern. VoiceOver läser upp dagarna medan du flyttar runt och dagar som innehåller arbetspass läses upp som ”schemalagt arbetspass”. Om du vill flytta till nästa månad sveper du åt höger eller vänster tills du hör ”Nästa månad, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen. När du hittar den dag som innehåller det arbetspass du vill byta dubbeltrycker du på skärmen.

 5. Arbetspassen för den valda dagen visas. Välj det arbetspass du vill byta genom att svepa åt höger tills du hör ”Mina arbetspass på <vald dag>”, svepa till höger tills du hör informationen om arbetspasset du vill byta och sedan välja det genom att dubbeltrycka på skärmen. Kalendern stängs.

 6. Välj arbetspasset som du vill byta genom att svepa åt höger tills du hör ”Välj en teammedlems arbetspass” och sedan dubbeltrycka på skärmen. En veckokalender öppnas och arbetspassen för det valda datumet visas. Svep åt höger eller vänster för att hitta ett annat datum i kalendern. Du hör dagarna när du flyttar runt. Om du vill flytta till nästa vecka sveper du åt höger eller vänster tills du hör ”Nästa vecka, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen. När du hittar den dag som innehåller det arbetspass du vill ta dubbeltrycker du på skärmen.

 7. Personalen och motsvarande arbetspass för den valda dagen visas. Välj det arbetspass du vill ta genom att svepa åt höger tills du hör ”Teamarbetspass på <vald dag>”, svepa till höger tills du hör informationen om arbetspasset du vill ta och sedan välja det genom att dubbeltrycka på skärmen. Fokus flyttas tillbaka till fönstret Byt eller erbjud arbetspass.

 8. Om du vill lägga till en orsak till varför du måste byta Skift sveper du åt höger tills du hör "Lägg till en anledning till din ändringsbegäran" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Skärmtangentbordet visas nedtill på skärmen. Skriv informationen och svep åt höger tills du hör "klart" och dubbel tryck sedan på skärmen.

 9. Skicka begäran genom att svepa åt höger tills du hör ”Skicka begäran, knapp” och sedan dubbeltrycka på skärmen. Fönstret Bytesbegäran öppnas och du hör: ”Bakåt, knapp”. Gå till fliken Begäranden och dubbeltryck på skärmen.

  Obs!: På fliken Begäranden visas alla begäranden som är relaterade till dig. Svep åt höger eller vänster för att bläddra i listan. Om en begäran godkänns, hör du ”Godkänd” efter informationen om begäran. Om en begäran nekas hör du ”Nekad” efter informationen om begäran.

Begära ledighet

 1. Du öppnar fliken Begäranden genom att svepa åt höger eller vänster tills du hör ”Begäranden, flik” och sedan dubbeltrycka på skärmen. Fliken Begäranden öppnas.

 2. Svep åt vänster tills du hör ”Lägg till begäran, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen för att skapa en ny begäran. Du hör: ”Begär ledighet, knapp”.

 3. Om du vill begära ledigt dubbeltrycker du på skärmen. Fönstret Ny ledighetsbegäran öppnas.

 4. Välj den typ av ledighet du vill begära genom att svepa åt höger tills du hör ”Semester”, dubbeltrycka på skärmen och sedan svepa åt höger. En lista öppnas och du hör ”Semester, 6 av 6”. Bläddra bland listobjekten genom att svepa uppåt eller nedåt. När du flyttar runt läser VoiceOver upp ledighetstyperna, till exempel ”Obetald” eller ”Sjukledig”. När du hittar det objekt du vill ha sveper du till höger eller vänster för att välja objektet.

 5. Som standard begär du ledigt hela dagen. Om du vill begära ledigt vissa timmar sveper du till höger tills du hör ”Aktivera knappen” och dubbeltryck på skärmen. Du hör: ”Av”.

 6. Ange start- och slutdatum för ledigheten genom att svepa till höger tills du hör ”Välj datum” och sedan dubbeltrycka på skärmen. En månadskalender öppnas, där du kan välja start- och slutdatum. Först väljer du startdatumet och sedan slutdatumet. Svep åt höger eller vänster för att bläddra i kalendern. VoiceOver läser upp dagarna medan du flyttar runt. Välj ett datum genom att dubbeltrycka på skärmen när du hittar det datum du vill använda. Om du vill flytta till nästa månad sveper du åt höger eller vänster tills du hör ”Nästa månad, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 7. När du har valt start- och slutdatum för ledigheten bekräftar du valet genom att svepa åt höger tills du hör ”Klar, knapp” och sedan dubbeltrycka på skärmen.

 8. Om du begär ledigt vissa timmar gör du följande:

  • Välj starttid genom att svepa till höger eller vänster tills du hör ”Jag är borta” och sedan svepa åt höger fyra gånger. Du hör ”Välj tid”. Dubbeltryck på skärmen. Om du vill välja timmar sveper du åt höger och sedan uppåt eller nedåt tills du hör de värde du vill ha. Om du vill välja minuter sveper du åt höger och sedan uppåt eller nedåt tills du hör de värde du vill ha.

  • Välj sluttid genom att svepa åt höger tre gånger. Du hör: ”Välj tid”. Välj sluttid på samma sätt som du valde starttid.

 9. Om du vill lägga till en orsak till varför du behöver ledig tid sveper du åt höger tills du hör "Lägg till en anledning till ledighets ansökan" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Skärmtangentbordet visas nedtill på skärmen. Skriv informationen och svep åt höger tills du hör "klart" och dubbel tryck sedan på skärmen.

 10. Skicka begäran till dina chefer genom att svepa åt höger tills du hör ”Skicka begäran, knapp” och sedan dubbeltrycka på skärmen. Fönstret Ledighetsbegäran och du hör: ”Bakåt, knapp”. Gå till fliken Begäranden och dubbeltryck på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att logga in på StaffHub

Använda en skärmläsare till att hantera teamets arbetspass i StaffHub

Använda en skärmläsare för att svara på personalbegäranden i StaffHub

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Lär dig att navigera i StaffHub med hjälpmedelsfunktioner

Använd Microsoft StaffHub med TalkBack, den inbyggda skärmläsaren i Android, till att se dina kommande arbetspass. Du kan även använda StaffHub till att byta arbetspass med dina kollegor eller begära ledigt från din chef.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen med en Android-telefon. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta med Android.

I det här avsnittet

Visa kommande arbetspass och information om arbetspass

 1. Du hittar dina kommande arbetspass på liken Mina arbetspass. Du öppnar fliken Mina arbetspass genom att svepa åt höger eller vänster tills du hör ”Mina arbetspass, knapp” och sedan dubbelklicka på skärmen. Fliken Mina arbetspass öppnas och dina kommande arbetspass visas.

 2. Bläddra åt höger eller vänster för att bläddra i listan med kommande arbetspass. När du flyttar runt hör du arbetspassen som ”<dag>, <färg på arbetspass>, <arbetspassets start- och sluttid>, <tidszon>”. Semesterdagar läses upp som ”Av”.

 3. Om du vill visa information om det valda arbetspasset dubbeltrycker du på skärmen. Fönstret Arbetspassinformation öppnas.

 4. Om du vill bläddra i arbetspassinformationen, till exempel bland arbetspassanteckningar, sveper du åt höger. TalkBack läser upp informationen när du flyttar runt. Om du vill kontrollera vilka personer som deltog i arbetspasset väljer du fliken Personer. Öppna fliken Personer genom att svepa åt höger eller vänster tills du hör ”Personer, knapp” och sedan dubbeltrycka på skärmen.

 5. Om du vill flytta fokus tillbaka till Mitt arbetspass sveper du åt vänster tills du hör ”Navigera uppåt, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Byta arbetspass eller begära ledigt

Du kan enkelt be kollegorna att byta ett arbetspass med dig eller begära ledigt från din chef.

Byta arbetspass

 1. Du öppnar fliken Begäranden genom att svepa åt höger eller vänster tills du hör ”Begäranden, knapp” och sedan dubbeltrycka på skärmen. Fliken Begäranden öppnas.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Påbörja en begäran, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen för att skapa en ny begäran. Du hör: ”Avbryt påbörja en begäran”.

 3. Om du vill byta ett arbetspass sveper du åt vänster tills du hör ”Byt eller erbjud arbetspass, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen. Fönstret Byt eller erbjud arbetspass öppnas med fliken Byt mitt arbetspass.

 4. Om du vill välja den dag som innehåller arbetspasset du vill byta sveper du till höger tills du hör ”Välj ditt arbetspass, ikon” och dubbeltrycker sedan på skärmen. Kalendern för den aktuella månaden öppnas. Svep åt höger eller vänster för att bläddra i kalendern. TalkBack läser upp dagarna när du flyttar runt och dagarna som innehåller ett arbetspass läses upp som ”arbetspass schemalagt för dig på den här dagen”. Om du vill flytta till nästa månad sveper du åt höger eller vänster tills du hör ”Gå till, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen. När du hittar den dag som innehåller det arbetspass du vill byta dubbeltrycker du på skärmen.

 5. Arbetspassen för den valda dagen visas. Välj det arbetspass du vill byta genom att svepa åt höger tills du hör ”Mina arbetspass på <vald dag>”, svepa till höger tills du hör informationen om arbetspasset du vill byta och sedan välja det genom att dubbeltrycka på skärmen. Kalendern stängs.

 6. Välj arbetspasset som du vill byta genom att svepa åt höger tills du hör ”Välj en teammedlems arbetspass” och sedan dubbeltrycka på skärmen. En veckokalender öppnas och arbetspassen för det valda datumet visas. Svep åt höger eller vänster för att hitta ett annat datum i kalendern. Du hör dagarna när du flyttar runt. Om du vill flytta till nästa vecka sveper du åt höger eller vänster tills du hör ”Gå till nästa, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen. När du hittar den dag som innehåller det arbetspass du vill ta dubbeltrycker du på skärmen.

 7. Personalen och motsvarande arbetspass för den valda dagen visas. Välj det arbetspass du vill ta genom att svepa åt höger tills du hör ”Teamarbetspass på <vald dag>”, svepa till höger tills du hör informationen om arbetspasset du vill ta och sedan välja det genom att dubbeltrycka på skärmen. Fokus flyttas tillbaka till fönstret Byt eller erbjud arbetspass.

 8. Om du vill lägga till en orsak till varför du behöver byta arbetspasset sveper du åt höger tills du hör ”Lägg till en orsak till bytesbegäran, redigeringsruta” och dubbeltrycker sedan på skärmen. Skärmtangentbordet visas nedtill på skärmen. Skriv informationen

 9. Skicka begäran genom att svepa åt höger eller vänster tills du hör ”Skicka begäran, knapp” och sedan dubbeltrycka på skärmen. Fönstret Begäran om arbetspassbyte öppnas. Gå till fliken Begäranden genom att svepa åt vänster tills du hör ”Navigera uppåt, knapp” och sedan dubbeltrycka på skärmen.

  Obs!: På fliken Begäranden visas alla begäranden som är relaterade till dig. Svep åt höger eller vänster för att bläddra i listan. Om en begäran godkänns, hör du ”Godkänd” före informationen om begäran. Om en begäran nekas hör du ”Nekad” före informationen om begäran.

Begära ledighet

 1. Du öppnar fliken Begäranden genom att svepa åt höger eller vänster tills du hör ”Begäranden, knapp” och sedan dubbeltrycka på skärmen. Fliken Begäranden öppnas.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Påbörja en begäran, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen för att skapa en ny begäran. Du hör: ”Avbryt påbörja en begäran”.

 3. Begär ledigt genom att svepa åt vänster tills du hör ”Begär ledighet, knapp” och sedan dubbeltrycka på skärmen. Fönstret Ledighet öppnas.

 4. Välj den typ av ledighet du vill begära genom att svepa åt höger tills du hör ”Listruta, semester” och sedan dubbeltrycka på skärmen för att öppna listan. Bläddra bland listobjekten genom att svepa uppåt eller nedåt. När du flyttar runt läser TalkBack upp ledighetstyperna, till exempel ”Obetald” eller ”Sjukledig”. När du hittar de objekt du vill ha väljer du det genom att dubbeltrycka på skärmen.

 5. Som standard begär du ledigt hela dagen. Om du vill begära ledigt vissa timmar sveper du till höger tills du hör ”Hela dagen, markerat” och dubbeltryck på skärmen. Du hör: ”Hela dagen, avmarkerat”.

 6. Ange start- och slutdatum för ledigheten genom att svepa till höger tills du hör ”Välj datum, ikon” och sedan dubbeltrycka på skärmen. En månadskalender öppnas, där du kan välja start- och slutdatum. Först väljer du startdatumet och sedan slutdatumet. Svep åt höger eller vänster för att bläddra i kalendern. TalkBack läser upp dagarna medan du flyttar runt. Välj ett datum genom att dubbeltrycka på skärmen när du hittar det datum du vill använda. Om du vill flytta till nästa månad sveper du åt höger eller vänster tills du hör ”Gå till nästa, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 7. När du har valt start- och slutdatum för ledigheten sveper du till höger tills du hör ”Klart” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 8. Om du begär ledigt vissa timmar gör du följande:

  • Välj Start tiden genom att svepa åt höger eller vänster tills du hör "Jag är på" och sedan svepa åt höger tre gånger. Du hör ”Välj tid, ikon”. Dubbeltryck på skärmen. Välj timmar genom att svepa åt höger tills du hör det värde du vill ha och dubbel tryck sedan på skärmen. När du har valt ett antal minuter sveper du åt höger tills du hör det värde du vill ha och dubbeltrycker sedan på skärmen.

  • Välj sluttid genom att svepa tills du hör ”Till” och sedan svepa åt höger två gånger. Du hör ”Välj tid, ikon”. Dubbeltryck på skärmen. Välj sluttid på samma sätt som du valde starttid. När du är färdig sveper du åt höger tills du hör ”OK, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 9. Om du vill lägga till en orsak till varför du behöver ledigt sveper du åt höger tills du hör ”Lägg till en anteckning till chefen” och dubbelklickar sedan på skärmen. Skärmtangentbordet visas nedtill på skärmen. Skriv informationen

 10. Skicka begäran till dina chefer genom att svepa åt höger eller vänster tills du hör ”Skicka begäran, knapp” och sedan dubbeltrycka på skärmen. Fönstret Ledighet öppnas. Gå till fliken Begäranden genom att svepa åt vänster tills du hör ”Navigera uppåt” och sedan dubbeltrycka på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att logga in på StaffHub

Använda en skärmläsare till att hantera teamets arbetspass i StaffHub

Använda en skärmläsare för att svara på personalbegäranden i StaffHub

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Lär dig att navigera i StaffHub med hjälpmedelsfunktioner

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×