Använd regler för Inkorgen i Outlook på webben

Använd inkorgsregler för att automatiskt utföra vissa åtgärder på e-postmeddelanden som kommer till Inkorgen. Du kan till exempel skapa regler som ändrar prioritetsnivå för meddelanden när de kommer in, automatiskt flyttar dem till andra mappar eller tar bort dem, baserat på vissa villkor.

Reglerna körs endast för Inkorgen. Reglerna körs inte för andra mappar.

Obs!: Om du använder ett arbets- eller skolkonto för att logga in Microsoft 365 använder du Outlook på webben. Om du använder en Outlook.com, Hotmail, Live eller MSN-konto gå till Använd regler för Inkorgen i Outlook.com.

Obs!: Om anvisningarna inte överensstämmer med vad du ser kanske du använder en äldre version av Outlook på webben. Läs Anvisningar för den klassiska versionen av Outlook på webben.

Reglerna tillämpas på inkommande meddelanden och kan skapas från valfri mapp.

 1. Du kan snabbt skapa en regel som flyttar all e-post från en viss avsändare, eller uppsättning avsändare, till en mapp genom att högerklicka på ett meddelande i meddelandelistan och välja Skapa regel.

 2. Välj den mapp dit du vill att alla meddelanden från avsändaren eller avsändarna ska flyttas och välj OK.

 3. Välj OK. Regeln kommer att tillämpas på alla inkommande meddelanden. Om du vill köra regeln direkt på din inkorg, välj kryssrutan för Kör denna regel nu i Inkorgen.

  Obs!: Du kan för närvarande endast köra regler där ett meddelande från en avsändare flyttas till en mapp. Du kan inte köra andra regler, exempelvis de som använder ett meddelande som rubrik eller markerar ett meddelande som oläst.

Om du vill göra mer än bara flytta meddelanden från en eller flera avsändare till en mapp , välj Fler alternativ. Regelsinställningsmenyn kommer nu att öppnas.

En skärmbild av sidan med regelinställningar

 • En regel måste bestå av minst tre saker: Ett namn, ett villkor och en åtgärd. Regler kan även innehålla undantag till villkoren. Du kan lägga till flera villkor, åtgärder och undantag för varje steg genom att välja Lägg till villkor, Lägg till en åtgärd och Lägg till ett undantag.

 • Om du inte vill att fler regler körs efter den aktuella regeln markerar du kryssrutan Sluta bearbeta fler regler. Mer information finns i Sluta bearbeta fler regler i Outlook på webben.

 • Tryck på Spara för att skapa regeln eller Ignorera för att avbryta.

 1. På toppen av sidan, välj Inställningar Inställningar > Visa alla Outlook-inställningar.

 2. Välj E-post > Regler.

 3. I den regel som du vill redigera väljer du redigera .

 4. Tryck på spara för att spara den redigerade regeln.

Obs!: Vissa regler som skapats i andra versioner av Outlook kan inte bearbetas av Outlook på webben. Du kommer inte att kunna köra eller redigera regeln i Outlook på webben.

 1. På toppen av sidan, välj Inställningar Inställningar > Visa alla Outlook-inställningar.

 2. Välj E-post > Regler.

 3. I den regel som du vill ta bort väljer du Ta bort .

  Tips: Om du bara vill inaktivera regeln ett tag väljer du växlingsknappen bredvid regeln.

Inkorgsregler tillämpas på inkommande meddelanden utifrån den ordning de visas i listan Inkorgsregler. Du kan ändra i vilken ordning reglerna ska tillämpas på meddelanden som kommer in i Inkorgen:

 1. På toppen av sidan, välj Inställningar Inställningar > Visa alla Outlook-inställningar.

 2. Välj E-post > Regler.

 3. Markera en regel och använd uppåtpil eller nedåtpil för att ändra ordningen som regeln tillämpas på inkommande meddelanden.

Som standard körs en regel för Inkorgen på inkommande meddelanden efter du har skapat regeln. För att köra en regel på befintliga meddelanden:

 1. På toppen av sidan, välj Inställningar Inställningar > Visa alla Outlook-inställningar.

 2. Välj E-post > Regler.

 3. Välj Kör regel nu bredvid den regel som du vill köra.

  Obs!: Du kan för närvarande endast köra regler där ett meddelande från en avsändare flyttas till en mapp. Du kan inte köra andra regler, exempelvis de som använder ett meddelande som rubrik eller markerar ett meddelande som oläst.

Anvisningar för den klassiska versionen av Outlook på webben

 1. Logga in i Outlook på webben.

 2. Välj Inställningar Ikon för Inställningar .

  En skärmbild av knappen Inställningar.

 3. Välj Alternativ eller E-post, så öppnas panelen Alternativ till vänster. Under E-post > Automatisk bearbetning väljer du Regler för Inkorgen och rensning.

 4. Välj Lägg till Ikonen Lägg till under Inkorgsregler.

  Lägga till inkorgsregel

 5. Ange ett namn för inkorgsregeln i rutan Namn och välj sedan ett villkor och en åtgärd från respektive listruta.

  Dialogrutan Ny regel

  Du kan lägga till ytterligare villkor eller åtgärder genom att välja Lägg till villkor eller Lägg till åtgärd.

 6. Lägg till undantag till inkorgsregeln genom att välja Lägg till undantag och sedan välja ett undantag på menyn Lägg till undantag.

 7. Som standard är alternativet Stoppa bearbetningen av fler regler aktiverat. Det betyder att när ett meddelande som uppfyller villkoren för mer än en regel kommer in tillämpas bara den första regeln. Utan den här inställningen tillämpas alla inkorgsregler som meddelandet uppfyller villkoren för.

  Stoppa bearbetningen av regler

Du kan redigera en inkorgsregel genom att markera den och välja Redigera redigera för att öppna regeln så att du kan ändra villkoren eller åtgärderna för regeln.

Om du har en inkorgsregel som du inte längre behöver kan du markera den och sedan välja Ta bort ta bort ta bort den. Om du bara vill inaktivera regeln ett tag tar du bort bocken bredvid regeln.

Inkorgsregler tillämpas på inkommande meddelanden utifrån den ordning de visas i listan Inkorgsregler. Du kan ändra i vilken ordning reglerna ska tillämpas på meddelanden som kommer in i Inkorgen:

 1. Välj Inställningar Ikon för Inställningar .

  En skärmbild av knappen Inställningar.

 2. Välj Alternativ eller E-post, så öppnas panelen Alternativ till vänster. Under E-post > Automatisk bearbetning väljer du Regler för Inkorgen och rensning.

 3. Under Inkorgsreglermarkerar du den regel du vill flytta och väljer sedan uppåt- eller nedåtpilen Flytta regeln uppåt eller nedåt i listan att placera regeln där du vill ha den i listan med regler.

 • Vad vill du göra?
 • Konfigurera en inkorgsregel som flyttar e-post baserat på text i ämnesraden
 • Konfigurera en inkorgsregel som ändrar prioriteten för e-postmeddelanden baserat på avsändare
 1. Välj Inställningar Ikon för Inställningar .

  En skärmbild av knappen Inställningar.

 2. Välj Alternativ eller E-post, så öppnas panelen Alternativ till vänster. Under E-post > Automatisk bearbetning väljer du Regler för Inkorgen och rensning.

 3. Välj Lägg till Ikonen Lägg till under Inkorgsregler.

  Lägga till inkorgsregel

 4. Skriv ett namn för inkorgsregeln i rutan Namn.

 5. Under När meddelandet tas emot, och , väljer du Det innehåller de här orden) och markerar sedan på ämnesraden.

  När meddelanden anländer

 6. Ange ett ord eller en fras som ska vara på ämnesraden i meddelandet som ska flyttas, välj Lägg till Lägg till och välj sedan OK.

  Ange ord eller fraser

 7. Under Gör följande väljer du Flytta, kopiera eller ta bort och väljer sedan Flytta meddelandet till mappen.

  Gör följande

 8. Markera den mapp som meddelandena ska flyttas till och välj OK.

 9. Klicka på OK högst upp i dialogrutan.

 1. Välj Inställningar Ikon för Inställningar .

  En skärmbild av knappen Inställningar.

 2. Välj Alternativ eller E-post, så öppnas panelen Alternativ till vänster. Under E-post > Automatisk bearbetning väljer du Regler för Inkorgen och rensning.

 3. Välj Lägg till Ikonen Lägg till under Inkorgsregler.

  Lägga till inkorgsregel

 4. Skriv ett namn för inkorgsregeln i rutan Namn.

 5. Under När meddelandet tas emot, och , väljer du Det innehåller de här orden) och markerar sedan på ämnesraden.

  När meddelanden anländer

 6. Ange ett ord eller en fras som ska vara på ämnesraden i meddelandet som ska flyttas, välj Lägg till Lägg till och välj sedan OK.

  Ange ord eller fraser

 7. Under Gör följande väljer du Flytta, kopiera eller ta bort och väljer sedan Flytta meddelandet till mappen.

  Gör följande

 8. Markera den mapp som meddelandena ska flyttas till och välj OK.

 9. Klicka på OK högst upp i dialogrutan.

Se även

Organisera Inkorgen med Arkivera, Rensa och andra verktyg i Outlook på webben

Filtrera skräppost i Outlook på webben

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×