Med appar Microsoft Teams möten kan du göra saker som:

 • Få feedback med en undersökning eller skicka påminnelser (allt utan att avbryta mötet)

 • Samarbeta i dokument, anslagstavlor och annat interaktivt innehåll i realtid

 • Tillhandahåll mötesförberedelser

Bild som visar ett exempel på en app i ett Teams möte.

Tips: Varje app är olika. Titta på appens supportresurser för att ta reda på vad den kan göra under Teams möten.

Vem använda appar i möten?

Mötesorganisatörer och presentatörer kan lägga till, använda och hantera appar (vilket omfattar att ta bort appar och ändra inställningar). 

Deltagarna kan använda appar, men ibland inte alla funktioner.

Mer information finns i roller i ett Teams möte.

Före möten

Konfigurera appen i förväg för att förbereda dig inför mötet.

Lägga till ett program före ett möte

 1. Öppna mötet när mötesförfrågan har skickats.

 2. Välj Lägg Knapp Lägg till och välj en app.

  Tips: Under Senastekan du se appar som din organisation tror kan förbättra dina möten.

  Bild som visar var du hittar appar att lägga till i en mötesförfrågan.

Andra kan komma åt appen som du precis har lagt till före, under och efter mötet.

Använda en app före ett möte

 1. Öppna mötesförfrågan.

 2. Välj appnamnet för att öppna det.

 3. Börja använda programmet.

  Skapa till exempel en undersökning som du tänker skicka när mötet startar.

  Bild som visar hur du använder en app före ett möte Teams datorn.

Under möten

Under ett möte kanske du inser att en viss app kan göra diskussionen tydligare eller bättre illustrera vad du menar.

Lägga till en app under ett möte

 1. När mötet startar väljer du Fler åtgärder och Knappen Fler alternativ Lägg till ett program Knapp Lägg till .

  Bild som visar hur du lägger till en app under Teams möte.

 2. Välj den app du vill använda för mötet.

  Tips: Under Senastekan du se appar som din organisation tror kan förbättra dina möten.

Personer kan komma åt appen som du just lagt till under och efter mötet.

Använda en app under ett möte

Appfunktionerna varierar, men det finns några vanliga sätt att komma igång med appar under möten.

 1. Under mötet väljer du appikonen för att öppna appen.

  Bild som visar hur du använder en app under ett möte på Teams skrivbordet.

  Om du inte ser appen kan du behöva lägga till den i mötet. Välj Fler åtgärder Knappen Fler alternativ > Lägg till ett Knapp Lägg till att söka efter det program du vill ha.

 2. Börja använda programmet.

  Bild som visar hur du använder en app på fliken i mötet på skrivbordet.

  Andra som är med i mötet kan normalt inte se vad du gör i appen förrän du involverar dem. I vissa appar kan du till exempel välja Dela Ikon för knappen dela skärmen i Teams. att fokusera allas uppmärksamhet på appens innehåll (till exempel en instrumentpanel).

  Bild som visar hur du delar en app under ett möte på Teams skrivbordet.

  Kom ihåg att du även kan uppmanas att använda ett program av någon annan i mötet (t.ex. svara på en omröstningsfråga).

Ändra appinställningar

Tillgängliga inställningar beror på vilken app som är kopplad till mötet.

 1. Under mötet väljer du programikonen.

 2. Välj Fler Knappen Fler alternativ och välj ett eller flera av följande alternativ:

 • Inställningar Inställningar knapp: Ändra appens inställningar (varierar beroende på program).

 • Byt Knappen Redigeranamn: Ange ett namn på appen som är mer relevant för mötet.

  Bild som visar hur du ändrar appinställningarna under ett möte på Teams skrivbordet.

Ta bort en app från ett möte

 1. Under mötet väljer du ikonen för programmet som du vill ta bort.

 2. Välj Fler alternativ Knappen Fler alternativ och välj Ta bort Knappen Ta bort

Efter möten

När ett möte avslutas kan du fortfarande gå tillbaka och använda tillhörande appar.

Använda en app efter ett möte

 1. Öppna mötesförfrågan.

 2. Välj namnet på programmet för att börja använda det.

  Granska till exempel resultaten av en undersökning som slutförts under mötet.

  Bild som visar hur du använder en app efter ett möte Teams datorn.

Obs!: 6 dagar efter att ett möte senast anslöts kan du inte längre komma åt dess appar eller lägga till nya.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×