Använda avsnittsbrytningar för att ändra layout eller formatera ett avsnitt i dokumentet

Du kan använda avsnittsbrytningar för att ändra layout eller formatering av sidor i dokumentet.

Om du vill ändra formateringen i ett dokument kan du infoga en avsnittsbrytning i början av den plats där du vill ändra ändringen. Konfigurera formateringsändringen precis förbi den nya avsnittsbrytningen. Om du vill ändra formateringen igen lägger du till en annan avsnittsbrytning. Om ändringarna ska finnas på samma sida väljer du avsnittsbrytningen Löpande. Annars väljer du avsnittsbrytningarnaNästa sida,Udda sida eller Jämn sida.

Om formateringsändringen sker i föregående avsnitt trycker du på Ctrl eller Kommando + Z och flyttar markören till efter avsnittsbrytningen och försöker igen.

Använda avsnittsbrytningar för att layouta eller formatera ett dokument

När du infogar en avsnittsbrytningväljer du den typ av brytning som passar för de ändringar du vill göra. Här är typerna med användningsförslag:

Med kommandot Nästa sida infogas en avsnittsbrytning och det nya avsnittet börjar på nästa sida. Den här typen av avsnittsbrytning är användbar om du vill börja på nytt kapitel i ett dokument.

Avsnittsbrytning nästa sida

Med kommandot Löpande infogas en avsnittsbrytning och nästa avsnitt börjar på samma sida. En löpande avsnittsbrytning är användbar om du vill skapa formatändringar, till exempel olika antal kolumner på en sida.

Löpande avsnittsbrytning

Med Jämn sida eller Udda sida infogas en avsnittsbrytning och det nya avsnittet börjar på närmast följande sida med udda eller jämnt nummer. Om du vill att dokumentkapitel alltid ska börja på en udda eller jämn sida använder du avsnittsbrytningsalternativet Udda sida eller Jämn sida.

Avsnittsbrytning udda sida

Information om hur du visar avsnittsbrytningar finns i Visa avsnittsbrytningar.

Information om hur du infogar en avsnittsbrytning finns i Infoga en avsnittsbrytning.

Information om hur du ändrar en avsnittsbrytning finns i Ändra en avsnittsbrytning.

Information om hur du tar bort en avsnittsbrytning finns i Ta bort en avsnittsbrytning

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×