Med File name-egenskaper i Excel kan du ange anpassade egenskaper för enskilda Excel-filer, till exempel avdelning eller status, genom att välja från en lista och sedan ange ett värde för egenskapen (till exempel "psykologi" eller "Suspended"). 

Men vad gör du om du inte kan se den anpassade egenskap som du vill använda i listan? Du kan använda data från arbets boken för att skapa en. I Excel kan du definiera en anpassad egenskap baserat på ett värde från en cell i arbets boken. Du kan till exempel ha en uppsättning arbets böcker som innehåller granskningar med en cell i blad 1 som innehåller revisorns namn. Genom att namnge cellen kan du sedan välja den som en egen egenskap och få värdet att vara den anpassade egenskapens värde. Och som med valfri fil egenskap kan du använda den här anpassade egenskapen för att hantera filen i SharePoint.

Skapa en cell som en anpassad fil egenskap

 1. Markera den cell som innehåller det värde som du vill använda som fil egenskap när filen är öppen.

 2. Ange det namn du vill använda för egenskapen i namn rutan (så att cellen har samma namn som den nya anpassade egenskapen). Du kan till exempel använda namn granskaren.

 3. Välj> Egenskaper för fil> information> avancerade egenskaper.

 4. På fliken anpassad i dialog rutan väljer du Länka till innehålloch sedan källa och väljer den namngivna cellen som du vill använda. 

 5. Högst upp på fliken anger du det namn du gav cellen i namn rutan (det namn du valde för källan).

 6. Välj Lägg tilloch sedan OK.

Lägga till en kolumn i en SharePoint-bibliotek som använder en anpassad fil egenskap 

 1. Bläddra till det SharePoint-bibliotek där du vill hantera filer med den anpassade egenskapen.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till en kolumn framför en befintlig kolumn placerar du markören precis framför den befintliga kolumnens rubrik, väljer + som visas och väljer sedan mer....

  • Om du vill lägga till en kolumn i slutet bläddrar du förbi den aktuella sista kolumnen, väljer + Lägg till kolumnoch väljer sedan mer....

 3. Ange den anpassade egenskapens namn i rutan kolumn namn på sidan Inställningar> Skapa kolumn och välj den typ av information som matchar cell värdets data. Ange till exempel revisor och kontrol lera att en enskild rad med text är markerad. 

 4. Ändra ytterligare kolumn inställningar och konfigurera eventuell kolumn verifiering och välj sedan OK.

 5. Om du vill kontrol lera att kolumnen fungerar laddar du upp en arbets bok som innehåller den anpassade egenskapen. Dess rad visar det värde som finns i den cell som används för den anpassade egenskapen, till exempel namnet på den person som slutförde granskningen som sparats i arbets boken. Du kan nu använda den nya kolumnen för att hantera filer med den anpassade egenskapen.

Se även

Definiera och använda namn i formler

Skapa en kolumn i en lista eller ett bibliotek

Visa eller skapa anpassade egenskaper för den aktuella filen

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×