Använda Cortana i Microsoft Teams-rum

Cortana rösthjälp i Microsoft Teams Rum kan användarna ha en handsfreeupplevelse när de ansluter till eller avslutar ett möte, lägger till någon i ett möte eller ringer ett nummer från konferensrummet. Användare kan interagera med Cortana antingen genom att använda Push to Talk (Cortana Icon) eller Keyword Spotting (handsfree). 

Tips: 

  • Du kan säga "Cortana" eller "Hej Cortana" om du vill starta ett kommando. Båda fungerar bra.

  • Du kan även säga "avbryt" eller "inget emot" om du vill avbryta ett kommando eller börja om.

  • Säg "Cortana hjälp" för en lista över olika sätt Cortana kan vara till hjälp.

  • Mer information om Cortana finns i Cortana Microsoft 365

Anropa Cortana i Microsoft Teams Rum

Tryck för att prata (Cortana ikon)

I stället för att aktivt lyssna på nyckelordet Cortana bara aktiverad när du väljer Cortana i det nedre vänstra hörnet av skärmen. När du har slutfört kommandot är mikrofonen inaktiverad och aktiveras bara igen när du väljer Cortana mikrofonikonen.

Knappen Cortana ikon markeras i gult i bilden nedan. 

Cortana mikrofon markerad i MTR

Sökning med nyckelord (handsfree)

När nyckelordsspotting är aktiverat kan användaren använda det utan att använda händerna. Istället för att välja Cortana kan du bara starta Cortana genom att säga nyckelordet "Cortana" eller "Hej Cortana". Nyckelordet aktiverar mikrofonen så att du kan ställa Cortana fråga eller säga ett kommando, t.ex. "Starta mitt möte". När du har pratat klart Cortana du tillbaka till aktivt lyssnande läge och startas bara om när du säger nyckelordet.

Aktivera röstaktiveringen genom att gå till Mer Knappen Fler alternativ i Microsoft Teams Rum konsolen och aktivera Cortana på.  

MTR-Inställningar

Cortana växlingsknapp aktiverad

Ansluta till eller avsluta Microsoft Teams Rum möte 

Om du vill Teams till ett möte Microsoft Teams Rum du via Cortana säga "anslut Cortana, anslut till mitt möte".

Ansluta till ett möte i MTR

När du är klar med mötet kan du säga "Cortana, avsluta mötet". 

Lägga till någon i ett Microsoft Teams Rum möte

Om du vill lägga till ett nummer i ett möte kan du säga "Cortana, lägg till 555-222-3333 i mitt möte". Om du vill lägga till en kontakt säger du bara "Cortana, lägg till Babyk i mitt möte".

Lägga till en kontakt till calll

Ringa ett samtal från en Microsoft Teams Rum enhet 

Om du vill göra ett touchless-samtal Microsoft Teams Rum du säga "Cortana, ring 555-222-3333".  eller "Cortana, ring Babyk".

Samtalskontakt i MTR


När du är klar med samtalet kan du säga " Cortana, avsluta samtalet". 

Avsluta ett samtal i MTR

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×