Använda databasmallen Kontakter i Access

Använd mallen Kontaktdatabas i Access för att hålla reda på namn, adresser, telefonnummer och annan information. I den här nya versionen av en populär Access-mall kan du även kategorisera varje kontakt, skicka e-postmeddelanden och skapa en karta med adresser.

Vill du titta på en video om hur du använder den här mallen? Se den här artikeln med mallen Kontaktdatabas.

Obs!: Mallen För kontaktdatabasen har uppdaterats de senaste åren. De här instruktionerna gäller den senaste versionen av mallen som kan laddas ned. Om stegen nedan inte stämmer överens med det du ser använder du förmodligen en äldre version av mallen.

Komma igång

I den här artikeln går vi in på de grundläggande stegen för att använda mallen Kontaktdatabas.

Förbereda databasen för användning

 • När du först öppnar databasen visas välkomstformuläret i Access. Om du vill förhindra att det här formuläret visas nästa gång du öppnar databasen avmarkerar du kryssrutan Visa välkommen när databasen öppnas.

  Stäng välkomstformuläret för att börja använda databasen.

 • Kontrollera att allt databasinnehåll är aktiverat genom att klicka på Aktivera innehållet i meddelandefältet.

  Mer information om hur du aktiverar databasinnehåll finns i artikeln Bestämma om du ska ange en databas som betrodd.

Lägga till kontakter från Microsoft Outlook

Om du använder Microsoft Outlook kan du lägga till kontakter från det programmet utan att behöva ange informationen på ny sätt.

 1. Klicka på Lägg till från Outlook i formuläret Kontaktlista.

 2. Välj namnen som du vill lägga till i databasen i dialogrutan Välj namn som ska läggas till.

 3. Klicka på Lägg till och sedan på OK.

Sök efter en kontakt

Med snabbsökningsrutan kan du snabbt hitta en kontakt i formuläret Kontaktlista.

 • Skriv den text du vill söka efter i rutan Snabbsökning i formuläret Kontaktlista och tryck sedan på RETUR.

  Listan filtreras så att bara de poster som innehåller den text du sökte efter visas. Klicka på Rensa den aktuella sökningen om du vill gå tillbaka till den fullständiga listan. (Det är X:et i sökrutan.)

Visa eller dölja kolumner

I formuläret Kontaktlista är vissa fält (kolumner) dolda som standard. Så här ändrar du vilka fält som visas:

 1. Klicka på Visa/dölj fält.

 2. I dialogrutan Ta fram kolumner markerar du kryssrutan bredvid varje kolumn som du vill visa. Avmarkera kryssrutan om du vill dölja kolumnen.

Visa kontaktinformation

I formuläret Kontaktinformation kan du visa och ange mer information om varje kontakt. Så här visar du formuläret Kontaktinformation:

 • Klicka på Öppna bredvid den kontakt du vill visa i formuläret Kontaktlista.

Lägga till en bild

I formuläret Kontaktinformation kan du lägga till en bild för kontakten.

 1. Klicka på Redigera bild under bildramen.

 2. Klicka på Lägg till i dialogrutan Bifogade filer.

 3. Bläddra till mappen som innehåller filen i dialogrutan Välj fil.

 4. Markera den fil du vill lägga till och klicka sedan på Öppna.

 5. Klicka OK i dialogrutan Bifogade filer.

Obs!: Du kan bifoga flera filer till varje kontakt, inklusive olika filtyper, till exempel dokument eller kalkylblad.

Visa en karta över en kontakts adress

Om du har angett en gatuadress för kontakten i formuläret Kontaktinformation kan du visa en karta över den platsen:

 • Klicka på Klicka för att mappa.

Visa rapporter

Kontaktdatabasen innehåller två rapporter: Katalog och telefonbok. Så här visar du en rapport:

 • Dubbelklicka på den rapport som du villvisa under Rapporter i navigeringsfönstret.

Du kan skapa egna anpassade rapporter. Mer information finns i artikeln Skapa en enkel rapport.

Ändra databasen Kontakter

Du kan anpassa databasen Kontakter genom att lägga till ett nytt fält i tabellen Kontakter och sedan lägga till fältet i formuläret Kontaktlista och formuläret Kontaktinformation.

Lägga till ett fält i tabellen Kontakter

 1. Stäng alla öppna flikar.

 2. Dubbelklicka på tabellen Kontakter i navigeringsfönstret.

 3. Bläddra till höger tills du ser kolumnen Lägg till nytt fält. Dubbelklicka på kolumnrubriken och skriv fältnamnet.

Första gången du anger data i kolumnen anges datatypen åt dig i Access.

Lägga till ett fält i ett formulär

När ett fält har lagts till i en tabell kan du lägga till det i ett formulär.

 1. Högerklicka på formuläret i navigeringsfönstret och klicka sedan på Layoutvy.

 2. Klicka på Lägg till befintliga fält i gruppen Verktyg på fliken Design.

 3. Dra det fält du vill ha från fältlistan till formuläret.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×