Använda dialogrutorna Spara och publicera

När du sparar en inspelning som du har gjort i Microsoft Lync Online i Windows Media-videoformat kan du använda dialogrutorna Spara och publicera för att ange var den publicerade videon ska sparas. Du kan också välja vilket innehåll som ska tas med i videon.

Vad vill du göra?

Spara och publicera

I dialogrutan Spara och publicera kan du ange ett namn eller en plats för Windows Media-inspelningen. Du kan spara Windows Media-inspelningen på datorn eller, om du har behörighet för det, på en delad nätverksplats eller i ett resursbibliotek i Microsoft SharePoint Server 2010.

  1. Ange ett namn under Namn på inspelningsfil.

  2. Gör något av följande under Spara till om du vill ändra platsen för inspelningen:

    • Klistra in en webbadress i textrutan, till exempel en URL till ett resursbibliotek i SharePoint Server 2010.

    • Klicka på Bläddra och navigera till den mapp där du vill spara videon.

  3. Om du även vill välja vilken typ av innehåll som ska tas med eller ange start- och sluttid för inspelningen klickar du på Alternativ och följer anvisningarna i nästa avsnitt.

Obs!:  Om problem uppstår vid överföringen av filen till SharePoint Server 2010 ber du administratören för Microsoft SharePoint att öka standardinställningarna för maximal överföringsstorlek (standardinställningen är 50 MB) och inställningen för överföringens tidsgräns.

Överst på sidan

Alternativ för spara och publicera

I dialogrutan Alternativ för spara och publicera kan du välja vilken typ av innehåll du vill ta med i Windows Media-inspelningsfilen (.wmv). Du kan också välja start- och sluttid för inspelningen. Kryssrutorna i avsnittet Innehåll i video motsvarar de innehållstyper som fanns med i Microsoft Lync Online-sessionen från början. Om du saknar en innehållstyp beror det på att den inte fanns med i Lync Online-sessionen från början. Som standard är alla typer som är tillgängliga markerade, men om du inte vill ha med en viss innehållstyp avmarkerar du bara den kryssrutan.

Obs!:  Om du tänker skapa en publicerbar Windows Media-version av inspelningen måste du tänka på att om en del av innehållet i den ursprungliga Lync Online-sessionen är väldigt stor (till exempel en stor whiteboard-tavla, en lång snabbmeddelandesession eller delning av dubbla bildskärmar) kan innehållet bli mindre tydligt i den färdiga videon. Dessutom trunkeras oftast alla pennanteckningar i snabbmeddelandeområdet för inspelningen, på grund av att den färdiga videon har begränsad bredd.

  1. Klicka på kryssrutan under Innehåll i video så att den avmarkeras om du inte vill ta med en viss typ av innehåll.

  2. Ange Starttid och Sluttid under Tid med hjälp av upp- och nedpilarna om du vill välja var i den ursprungliga inspelningen som den publicerade versionen ska börja eller sluta.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×