Använda en mall på en befintlig presentation

När du vill använda en mall, antingen i en ny eller befintlig presentation, börjar du med en tom presentation.

Om du behöver hjälp med att ta reda på var du ska placera en mallfil så att du kan använda den enligt beskrivningen här, se Var mallfiler hör hemma nedan. 

Välj en mall

 1. Välj Arkiv > Nytt.

 2. Under Nyttkan du gå till en personlig mall eller arbetsgruppsmall, Söka efter en mall eller välja en aktuell mall eller ett tema från galleriet.

  Om du vill gå till en personlig mall eller arbetsgruppsmall väljer du fliken bredvid Aktuella ,som kan heta Personlig,Delad eller Anpassad (beroende på situationen) och öppnar sedan mappen som innehåller den mall du vill använda.

  Flikar visas under sökrutan om anpassade platser har definierats för lagring av mallar

  Om du inte har två flikar att välja mellan under sökrutankan du ändra det. Se Var mallfiler hör hemma nedan.

 3. Välj mallen för att se en förhandsgranskning och klicka sedan på Skapa.

  Mallen används i den tomma presentationen.

 4. Om du inte redan har bilder att importera kan du börja skapa bilderna i den nya filen.

  Om du redan har bilder som du vill använda mallen på kan du gå vidare till nästa avsnitt.

Använda mallen på befintliga bilder, om det finns några

Om du redan har bilder importerar du dem till den nya filen som du skapade ovan:

 1. Öppna filen som innehåller de befintliga bilderna.

 2. Klicka på miniatyrfönstret och välj sedan de bilder du vill använda: 

  Om du vill välja det här

  Gör du så här

  Alla bilder

  Tryck på Ctrl+A

  En del av bilderna

  Håll ned Ctrl samtidigt som du klickar på de enskilda bilder du vill markera

 3. Kopiera de markerade bilderna (Ctrl+C).

 4. Växla till den nya filen, högerklicka i miniatyrfönstret och välj Använd måltema under Inklistringsalternativ:

  Under Inklistringsalternativ väljer du det första alternativet, Använd måltema

  Alla kopierade bilder infogas i den nya presentationen.  

Var mallfiler hör hemma

Du kan enkelt använda en personlig mall som du har skapat eller en arbetsgruppsmall för din organisation på en vanlig mappplats som du Office känner till. 

Då blir mallen tillgänglig från Arkiv >iPowerPoint från fliken bredvid fliken Aktuella.

Personliga mallar: visa eller ändra standardplatsen

 1. I PowerPoint går du till Arkiv >Alternativ > Spara.

 2. Se rutan Standardplatsför personliga mallar under Spara presentationer.

  Det kanske redan finns en mapp som anges i den här rutan. Om du anger en mapp rekommenderar vi att du fortsätter använda den. Placera din personliga mall i den här mappen. 

  Om ingen mapp anges i den rutan rekommenderar vi att du använder Utforskaren för att skapa följande standardmapp för personliga mallar: 

  C:\Användare\DittAnvändarnamn\Dokument\Anpassade Office-mallar

  DittAnvändarnamn är inte ett bokstavligt mappnamn. Använd mappsökvägen ovan i rutan Standardplats för personliga mallar, men ersätt DittAnvändarnamn med det användarnamn du har på datorn.

Mallar för arbetsgrupp: visa eller ändra standardplatsen

Organisationer har ofta en standardnätverksplats eller molnplats där mallar lagras som alla har tillgång till. Office dem arbetsgruppsmallar.

I vissa fall anges ingen plats för arbetsgruppsmallar. Fortsätt med nästa steg för att ange en standardplats.

 1. Öppna en DOCX-fil i Word.

 2. Välj Arkiv > Alternativ > På >filplatser.

  (Rulla ned mot slutet av avsnittet Allmänt för att hitta knappen Filplatser.) 

 3. Observera den plats som angetts för mallar för arbetsgrupp i dialogrutan Filplatser.

  • Om ett platsnamn klipps av markerar du det och klickar Ändra för att öppna en dialogruta som visar hela platsen.  

  • I vissa fall anges ingen plats för arbetsgruppsmallar. Fortsätt med nästa steg för att ange en standardplats.

 4. Om du vill ändra standardplatsen markerar du den och klickar sedan på Ändra.

 5. Gå till den mapp som du vill ange som standardplats i dialogrutan som öppnas och klicka sedan på OK.

  När det gäller arbetsgruppsmallar för en stor organisation lagras de vanligtvis på en nätverksplats som alla användare har åtkomst till. Till exempel kan Contoso Consulting-företaget ha en server med namnet "Contoso" med en mappstruktur som den här för mallar: \\Contoso\Files\OfficeTemplates.

 • Vilken version av Office för Mac använder du?
 • Nyare versioner
 • 2011

Utgå från en anpassad mall

Följ instruktionerna nedan om du vill skapa en ny presentation från en anpassad mall.

 1. Välj Arkiv > Öppna.

 2. Gå till mappen där mallfilen lagras.

 3. Markera mallfilen och klicka sedan på Öppna.

 4. Välj Arkiv > Spara som.

 5. Ange ett namn på den nya presentationen i rutan Spara som i dialogrutan.

 6. Välj PowerPoint-presentation(.pptx)i rutan Filformat.

 7. I rutan Där väljer du den mapp där du vill spara presentationen.

 8. Om du inte redan har bilder att importera kan du börja skapa bilderna i den nya filen.

  Om du redan har några bilder som du vill använda mallen på kan du gå till avsnittet Använda den nya mallen på befintliga bilder nedan.

Skapa en ny presentation från en PowerPoint standardmall

 1. Välj Arkiv > Ny från mall.

 2. Välj en mall från galleriet och klicka sedan på Skapa.

 3. Om du inte har befintliga bilder som du vill lägga till i den nya presentationen kan du helt enkelt börja skapa bilder i den nya filen.

  Om du inte har befintliga bilder som du vill lägga till i den nya presentationen kan du gå till nästa avsnitt.

Använda den nya mallen på befintliga bilder, om det finns några

Om du redan har bilder importerar du dem till den nya filen som du skapade ovan:

 1. Öppna filen som innehåller de befintliga bilderna.

 2. Klicka på miniatyrfönstret och välj sedan de bilder du vill använda:

  Om du vill välja det här

  Gör du så här

  Alla bilder

  Tryck KOMMANDO +A

  En del av bilderna

  Håll ned KOMMANDO medan du klickar på de enskilda bilder du vill markera

 3. Kopiera de markerade bilderna ( KOMMANDO + C).

 4. Växla till den nya filen, högerklicka på miniatyrfönstret och klistra in bilderna genom att trycka på KOMMANDO +V.

  Alla kopierade bilder infogas i den nya presentationen och de använder designen för mallen.  

 5. Spara filen och fortsätt sedan att skapa bilder som du vill.

Utgå från en anpassad mall

Följ instruktionerna nedan om du vill skapa en ny presentation från en anpassad mall.

 1. Välj Arkiv > Ny från mall.

  Presentationsgalleriet för PowerPoint öppnas.

 2. Klicka på Mina mallar underMallar till vänster.

 3. Välj en mallfil och klicka sedan på Välj.

  En ny presentation öppnas med den valda mallen bifogad.

 4. Välj Arkiv > spara som och ge presentationen ett namn och välj den mapp där du vill spara den.

 5. Om du inte redan har bilder att importera kan du börja skapa bilderna i den nya filen.

  Om du redan har några bilder som du vill använda mallen på kan du gå till avsnittet Använda den nya mallen på befintliga bilder nedan.

Skapa en ny presentation från en standardmall PowerPoint ett tema

 1. Välj Arkiv > Ny från mall.

  Presentationsgalleriet för PowerPoint öppnas.

 2. Klicka på Alla under Mallar eller Temantill vänster.

 3. Om du inte har befintliga bilder som du vill lägga till i den nya presentationen kan du helt enkelt börja skapa bilder i den nya filen.

  Om du redan har bilder som du vill lägga till i den nya presentationen går du till nästa avsnitt, "Använd den nya mallen på befintliga bilder".

Använda den nya mallen på befintliga bilder, om det finns några

Om du redan har bilder importerar du dem till den nya filen som du skapade ovan:

 1. Öppna filen som innehåller de befintliga bilderna.

 2. Klicka på miniatyrfönstret och välj sedan de bilder du vill använda:

  Om du vill välja det här

  Gör du så här

  Alla bilder

  Tryck KOMMANDO +A

  En del av bilderna

  Håll ned Skift medan du klickar på de enskilda bilder du vill markera

 3. Kopiera de markerade bilderna ( KOMMANDO + C).

 4. Växla till den nya filen, högerklicka på miniatyrfönstret och klistra in bilderna genom att trycka på KOMMANDO +V.

  Alla kopierade bilder infogas i den nya presentationen och de använder designen för mallen.  

 5. Spara filen och fortsätt sedan att skapa bilder som du vill.

Därför är det bäst att börja om när du använder en mall

Även om du redan har bilder rekommenderar vi att du använder en mall för den genom att börja med mallen och sedan importera befintliga bilder till den nya, nya mallen. Den här processen hjälper till att säkerställa att allt i presentationen (särskilt saker som du inte har skapat ännu) antar det utseende och den formatering som anges av mallen.

Se även

Skapa och spara en PowerPoint-mall

Ladda ned kostnadsfria, färdiga mallar

Skapa ett eget tema i PowerPoint

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×