Använda en skärm läsare för att dela din skärm i Microsoft Teams

Använda en skärm läsare för att dela din skärm i Microsoft Teams

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd tangent bordet och en skärm läsare för att starta och sluta dela ditt skriv bord, en PowerPoint presentation, Microsoft whiteboard eller ett programfönster i ett Microsoft Teams för Windows möte. Vi har testat det med JAWS och NVDA, men det kan fungera med andra skärm läsare så länge de följer vanliga hjälpmedels standarder och tekniker. Du får också lära dig hur du kan styra det delade innehållet eller skärmen till någon annan och för att zooma in till det delade innehållet.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • De senaste versionerna av JAWS har inte längre läget för den virtuella PC-markören angiven som standard för Microsoft Teams. Anvisningar om hur du aktiverar läget för den virtuella PC-markören finns i artikeln om att aktivera den virtuella JAWS-markören.

 • Om du snabbt vill komma åt listan med kortkommandon i Microsoft Teams trycker du på CTRL + E, skriver ett snedstreck följt av ordet föratt trycka på RETUR.

I det här avsnittet

Dela ditt skriv bord, ett programfönster eller Microsoft whiteboard

Obs!: Vad du kan dela och hur delningen fungerar beror på vilken organisation som är värd för mötet, så att alla funktioner och funktioner som beskrivs nedan kanske inte gäller för mötet.

 • Navigering i skärm läsare
 • Fokus navigering
 • Virtuell navigering
 1. När du är i ett möte i Microsoft Teams trycker du på TABB eller SKIFT + TABB tills du kommer till knappen Öppna delnings alternativ och trycker på RETUR.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill dela hela Skriv bordet trycker du på TABB-tangenten tills du hör "Skriv bords lista" och trycker sedan på RETUR.

  • Om du vill dela ett programfönster trycker du på TABB-tangenten tills du hör: "dela fönster lista". Tryck på ned-eller högerpilen tills du hör det programfönster du vill dela och tryck på RETUR.

  • Om du vill dela en Microsoft-whiteboard trycker du på TABB-tangenten tills du hör "dela Microsoft whiteboard" och trycker på RETUR.

 3. Om du vill sluta dela trycker du på CTRL + SKIFT + blank steg för att komma åt verktygsfältet för skärm delning. Tryck sedan på TABB flera gånger tills du kommer till knappen Avsluta presentation och tryck på RETUR.

Obs!: I NVDA kallas detta bläddringsläge. I JAWS kallas det virtuellt markörläge.

 1. När du befinner dig i ett möte i Microsoft Teams trycker du på B eller Skift + B tills du kommer till knappen Öppna delnings alternativ . Tryck på Retur.

 2. Gör något av följande:

  • Med NVDA kan du dela hela Skriv bordet genom att trycka på L tills du hör "Skriv bords lista" och sedan trycka på RETUR.

   Med JAWS trycker du på nedåtpilen tills du hör "Skriv bords lista" och trycker sedan på RETUR.

  • Med NVDA kan du dela ett programfönster genom att trycka på L tills du hör "dela fönster" och sedan trycka på RETUR. Tryck sedan på Nedåtpil eller HÖGERPIL tills du hör det programfönster du vill dela och tryck på RETUR.

   Med JAWS trycker du på nedpilen tills du hör "dela fönster", trycker på nedåtpilen tills du hör "listruta" och trycker sedan på RETUR. Tryck på ned-eller högerpilen tills du hör det programfönster du vill dela och tryck på RETUR.

  • Med NVDA kan du dela en Microsoft-whiteboard genom att trycka på L tills du hör "dela Microsoft whiteboard" och trycka på RETUR.

   Med JAWS trycker du på nedåtpilen tills du hör "dela Microsoft whiteboard", trycker på nedåtpilen tills du hör "listruta" och trycker sedan på RETUR.

 3. Om du vill sluta dela trycker du på CTRL + SKIFT + blank steg för att komma åt verktygsfältet för skärm delning. Tryck sedan på TABB eller SKIFT + TABB tills du kommer till knappen Avsluta presentation och tryck på RETUR.

Dela en PowerPoint presentation

Om du delar en PowerPoint fil kan deltagarna förflytta dig till olika bilder utan att avbryta huvud presentationen. De kan också synkronisera sin vy tillbaka till föredragshållarvyn.

Obs!: Om du inte vill att personer ska kunna navigera genom en PowerPoint fil som du delar, trycker du på TABB tills du hör "verktygsfält", följt av ett objekt i verktygsfältet. Tryck på vänster-eller högerpilen tills du kommer till sidan förhindra att deltagare från en fristående pil för en delad PowerPoint-fil visas och tryck på RETUR.

 • Navigering i skärm läsare
 • Fokus navigering
 • Virtuell navigering
 1. När du är i ett möte i Microsoft Teams trycker du på TABB eller SKIFT + TABB tills du kommer till knappen Öppna delnings alternativ och trycker på RETUR.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill dela en PowerPoint presentation som du har arbetat med nyligen trycker du på TABB tills du hör: "dela en PowerPoint-presentation." Tryck på ned-eller högerpilen tills du hör den presentation du vill dela och tryck sedan på RETUR.

  • Om du vill bläddra efter fler PowerPoint presentationer trycker du på TABB tills du hör "Bläddra i PPT-filer" och trycker på RETUR. Tryck på NEDPIL eller UPPIL tills du hör fil platsen och tryck på RETUR. Leta reda på filen på den valda platsen och tryck på RETUR.

 3. Sluta dela genom att trycka på TABB eller SKIFT + TABB tills du kommer till knappen Avsluta presentation och trycka på RETUR.

Obs!: I NVDA kallas detta bläddringsläge. I JAWS kallas det virtuellt markörläge.

 1. När du befinner dig i ett möte i Microsoft Teams trycker du på B eller Skift + B tills du kommer till knappen Öppna delnings alternativ . Tryck på Retur. Du hör: "Skriv bords lista".

 2. Gör något av följande:

  • Med NVDA kan du dela en PowerPoint presentation som du har arbetat med nyligen genom att trycka på L tills du hör: "dela en PowerPoint-presentation." Tryck på Retur. Tryck på ned-eller högerpilen tills du hör den presentation du vill dela och tryck sedan på RETUR.

   Med JAWS trycker du på nedåtpilen tills du hör: "dela en PowerPoint-presentation." Tryck på nedåtpilen tills du hör "listruta" och tryck sedan på RETUR. Tryck på ned-eller högerpilen tills du hör den presentation du vill dela och tryck sedan på RETUR.

  • Om du vill bläddra efter fler PowerPoint presentationer trycker du på B tills du hör "Bläddra i PPT-filer" och trycker på RETUR. Tryck på NEDPIL eller UPPIL tills du hör fil platsen och tryck på RETUR. Leta reda på filen på den valda platsen och tryck på RETUR.

 3. Om du vill sluta dela trycker du på B eller Skift + B tills du kommer till knappen Avsluta presentation och trycker på RETUR.

Dela systemljud

Dela ditt system ljud till mötes deltagare via Microsoft Teams. Du kan använda det till att spela upp ett video- eller ljudklipp som en del av en presentation. När du delar innehåll kommer alla system ljud, inklusive aviseringar, att ingå i mötet. Mer information om hur du delar system ljud finns i dela system ljud i ett Teams-möte.

Du kan börja dela system ljudet när du väljer det objekt du vill dela från delnings facket eller när du redan delar innehåll.

 1. När du deltar i ett möte i Microsoft Teams gör du något av följande

  • Om du befinner dig i sidan delnings alternativ väljer du objektet som ska delas, trycker du på TABB eller SKIFT + TABB tills du kommer till kryss rutan ta med system ljud . Tryck på blank steg för att fylla i kryss rutan och dela med dig av ljud systemet.

  • Om du redan delar innehåll trycker du på CTRL + SKIFT + blank steg, trycker på TABB-tangenten tills du hör "ta med system ljud" och trycker på RETUR.

Ge kontroll över delat innehåll

Obs!: När du delar en app bör du endast ge kontroll till personer som du litar på. De personer du ger kontroll till kan använda kommandon som kan påverka systemet eller andra program. Vi har tagit instruktioner för att förhindra detta men har inte testat varje möjlig konfiguration.

Om du vill att en annan mötesdeltagare ska göra ändringar i en fil, hjälpa dig med presentationen eller demonstrera något kan du ge kontroll till hen. I sådana fall styr ni båda över delningen, men du kan när som helst ta tillbaka kontrollen.

Obs!: Det går för närvarande inte att ge kontroll till en delad PowerPoint. Om du vill att någon ska få kontroll över en presentation går du till ta kontroll över en delad PowerPoint presentation för instruktioner.

 1. I ett möte eller ett samtal trycker du på Skift + Ctrl + blank steg för att flytta till fokus till verktygsfältet skärm delning. Du hör: "ge kontroll." Tryck på Blanksteg. En lista med Mötes deltagarna öppnas.

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör namnet på den person som du vill ge kontrollen och tryck sedan på RETUR.

  Microsoft Teams skickar ett meddelande till den personen för att informera dig om att du delar kontrollen. När du delar kontrollen kan de göra markeringar, ändringar och andra modifikationer på den delade skärmen.

 3. Om du vill ta tillbaka kontrollen trycker du på Skift + Ctrl + blank steg för att flytta till fokus till verktygsfältet skärm delning. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "Avbryt kontroll" och tryck sedan på RETUR.

Begära kontroll till delat innehåll

Om du till exempel vill visa något på Presentatörens enhet eller ändra en fil kan du begära kontroll över det delade innehållet. Personen som håller på att dela innehåll får ett meddelande om att du begär kontroll och kan godkänna eller avvisa begäran.

Obs!: I vissa organisationer har kontrollen inaktiverats.

 • Navigering i skärm läsare
 • Fokus navigering
 • Virtuell navigering
 1. I ett möte eller ett samtal trycker du på TABB eller SKIFT + TABB tills du hör "begära kontroll" och trycker på RETUR. Personen som för närvarande delar innehåll får ett meddelande om att du begär kontroll och måste godkänna begäran innan du kan ta kontroll.

  Om presentatören delar en PowerPoint presentation trycker du på TABB eller SKIFT + TABB tills du hör "ta kontroll" och trycker på RETUR.

  När din begäran har godkänts hör du: "Avbryt kontroll". Du har nu kontroll över det delade innehållet och du kan göra markeringar, ändringar och andra ändringar i den delade skärmen.

 2. Om du vill sluta kontrol lera det delade innehållet trycker du på TABB eller SKIFT + TABB tills du hör "stoppa kontroll" och trycker sedan på RETUR.

  Om du har kontrollerat en PowerPoint presentation måste presentatören ta tillbaka kontrollen från dig.

Obs!: I NVDA kallas detta bläddringsläge. I JAWS kallas det virtuellt markörläge.

 1. I ett möte eller ett samtal trycker du på B eller Skift + B tills du hör "begära kontroll" och trycker sedan på RETUR. Personen som för närvarande delar innehåll får ett meddelande om att du begär kontroll och måste godkänna begäran innan du kan ta kontroll.

  Om presentatören delar en PowerPoint presentation trycker du på B eller Skift + B tills du hör "ta kontroll" och trycker på RETUR.

  När din begäran har godkänts hör du: "Avbryt kontroll". Du har nu kontroll över det delade innehållet och du kan göra markeringar, ändringar och andra ändringar i den delade skärmen.

 2. Om du vill sluta kontrol lera det delade innehållet trycker du på B eller Skift + B tills du hör "stoppa kontroll" och trycker sedan på RETUR.

  Om du har kontrollerat en PowerPoint presentation måste presentatören ta tillbaka kontrollen från dig.

Ta kontroll över en delad PowerPoint-presentation

 • Navigering i skärm läsare
 • Fokus navigering
 • Virtuell navigering
 1. I ett möte eller samtal där presentatören delar en PowerPoint presentation trycker du på TABB eller SKIFT + TABB tills du hör "ta kontroll" och trycker sedan på RETUR.

  Presentatören får ett meddelande om att du har kontroll över presentationen.

 2. För att sluta kontrol lera den delade PowerPoint-presentationen måste den ursprungliga presentatören ta tillbaka kontrollen från dig.

Obs!: I NVDA kallas detta bläddringsläge. I JAWS kallas det virtuellt markörläge.

 1. I ett möte eller samtal där presentatören delar en PowerPoint presentation trycker du på B eller Skift + B tills du hör "ta kontroll" och trycker sedan på RETUR.

  Presentatören får ett meddelande om att du har kontroll över presentationen.

 2. För att sluta kontrol lera den delade PowerPoint-presentationen måste den ursprungliga presentatören ta tillbaka kontrollen från dig.

Zooma in på delat innehåll

Det finns flera alternativ för att zooma in eller ut i det delade innehållet:

 • Om du vill använda kortkommandon för att zooma in eller ut trycker du på CTRL + plus tecken (+) eller Ctrl + minus tecken (-).

 • Om du använder en styr plattan kan du dra ihop och in på din styr plattan för att zooma in eller ut.

 • Om du använder en mus trycker du på och håller ned CTRL-tangenten på tangent bordet och bläddrar uppåt eller nedåt med mus hjulet för att zooma ut.

Se även

Använda en skärm läsare för att ansluta till ett möte i Microsoft Teams

Använda en skärm läsare för att schemalägga ett möte i Microsoft Teams

Kortkommandon för Microsoft Teams

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärm läsare med Microsoft Teams

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Microsoft Teams

Använd Microsoft Teams på Mac med tangent bordet och VoiceOver, den inbyggda skärm läsaren i macOS, för att starta och sluta dela hela skärmen, ett programfönster, en PowerPoint presentation eller en whiteboard under ett möte. Du får också lära dig hur du kontrollerar presentationen som delas.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda macOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i startguide för VoiceOver.

I det här avsnittet

Dela din skärm

Du kan komma åt delnings alternativen via knappen Dela. När du har valt knappen är alternativen för att dela ditt skriv bord, ett fönster, en PowerPoint eller en whiteboard öppen nedan.

Obs!: Vad du kan dela och hur delningen fungerar beror på vilken organisation som är värd för mötet, så att alla funktioner och funktioner som beskrivs nedan kanske inte gäller för mötet.

 1. När du är i ett möte i Microsoft Teams trycker du på TABB eller SKIFT + TABB tills du kommer till knappen Öppna delnings alternativ och trycker sedan på RETUR.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill dela hela Skriv bordet trycker du på RETUR.

  • Om du vill dela ett programfönster trycker du på TABB en gång, trycker på högerpilen tills du hör det program du vill dela och trycker sedan på RETUR.

  • Om du vill dela en PowerPoint-presentation från Microsoft Teams trycker du på TABB tre gånger, trycker på högerpilen tills du hör filen du vill dela och trycker sedan på RETUR.

   Obs!: När du delar en PowerPoint fil kan deltagarna flytta mellan bilderna utan att störa huvud presentationen. De kan också synkronisera sin vy tillbaka till föredragshållarvyn. Om du inte vill att andra personer ska kunna navigera genom en PowerPoint fil som du delar, trycker du på TABB-tangenten tills du kommer till sidan förhindra att deltagare flyttar genom den delade presentationen på sin egen knapp och trycker på RETUR.

  • Om du vill bläddra efter fler filer trycker du på TABB två gånger och sedan på RETUR. Tryck på ned-eller Uppåtpil för att gå till en plats och tryck på RETUR för att välja. Leta reda på filen på den valda platsen och tryck på RETUR.

  • Om du vill dela en whiteboard trycker du på TABB tills du kommer till gruppen whiteboard. Om du vill dela en Microsoft-whiteboard trycker du på RETUR. Om du vill navigera till andra whiteboardtavlor trycker du på högerpilen tills du hittar den du vill använda och trycker sedan på RETUR för att öppna en.

 3. Om du vill sluta dela gör du något av följande:

  • Om du vill sluta dela hela Skriv bordet eller ett programfönster trycker du på Kommando + Skift + blank steg och trycker sedan på TABB tills du kommer till knappen Avsluta presentation och trycker på RETUR.

  • Om du vill sluta dela en PowerPoint fil eller en whiteboard trycker du på TABB tills du kommer till knappen Avsluta presentation och trycker på RETUR.

Ta kontroll över en PowerPoint presentation

För att hjälpa till med en PowerPoint presentation kan en Attendee ta kontroll över presentationen i mötet. Både organisatören och deltagaren kan ha kontroll över delningen och båda kan ta tillbaka kontrollen när som helst.

 1. Ta kontroll när en annan person delar en PowerPoint presentation genom att trycka på TABB-tangenten tills du hör "ta kontroll" och tryck på RETUR.

 2. Du kan navigera bakåt och framåt när du har kontroll. För att gå till knapparna navigera bakåt och navigera framåt trycker du på TABB eller SKIFT + TABB. Välj genom att trycka på RETUR. Skärm läsarens fokus ligger kvar på den knapp du valt så att du kan fortsätta att ändra bilderna genom att trycka på RETUR.

Zooma in på delat innehåll

Obs!: Om du vill använda zoomfunktionen måste du ha valt alternativet Använd kortkommandon för att zooma ut markerat i hjälpmedels inställningarna.

Om du vill zooma in till det delade innehållet med tangent bordet trycker du på Alt + kommando + plus tecken (+). Om du vill zooma ut trycker du på Alt + kommando + minus tecken (-).

Se även

Använda en skärm läsare för att ansluta till ett möte i Microsoft Teams

Använda en skärm läsare för att schemalägga ett möte i Microsoft Teams

Kortkommandon för Microsoft Teams

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärm läsare med Microsoft Teams

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Microsoft Teams

Lära dig layouten i Microsoft Teams med en skärm läsare

Använd Microsoft Teams med VoiceOver, den inbyggda skärm läsaren i iOS, för att starta och sluta dela din skärm, en PowerPoint presentation, en bild eller en live-video i ett möte. Du får också lära dig hur du tar kontrollen över en delad PowerPoint presentation och hur du zoomar in det delade innehållet.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

I det här avsnittet

Dela en PowerPoint presentation, skärm eller video

 1. I ett Microsoft Teams möte eller ett samtal sveper du åt höger tills du hör "fler samtals alternativ" och dubbeltrycker på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör "dela" och dubbel tryck på skärmen.

 3. Gör något av följande:

  • Dela en PowerPoint presentation genom att svepa åt vänster tills du hör "dela PowerPoint" och dubbel tryck på skärmen. Svep åt höger för att hitta PowerPoint fil du vill använda och dubbel tryck på skärmen för att börja dela.

  • Dela skärmen genom att svepa åt höger tills du hör "skärmen dela" och dubbel tryck på skärmen. Dra ett finger runt skärmens mitt tills du hör "starta sändning" och dubbel tryck på skärmen för att börja dela.

  • Om du vill dela en video ström från kameran sveper du åt höger tills du hör "Dela video" och dubbeltrycker på skärmen. Svep åt höger tills du hör "börja presentera" och dubbel tryck på skärmen för att dela video strömmen.

 4. Om du vill sluta dela innehållet sveper du åt höger eller vänster tills du hör "sluta presentera" och dubbeltrycker på skärmen.

Dela ett foto

Du kan dela ett foto från kamera rullen, fil platsen eller direkt från programmet kamera.

 1. I ett Microsoft Teams möte eller ett samtal sveper du åt höger tills du hör "dela foto" och dubbeltrycker på skärmen.

 2. Om Microsoft Teams uppmanas att få åtkomst till kameran och foton sveper du åt höger tills du hör "OK" och dubbeltrycker på skärmen.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill dela ett foto från kamera rullet sveper du åt höger tills du hör "öppna kamera rulle" och dubbeltrycker på skärmen. Leta reda på fotot och dubbel tryck på skärmen. Svep åt höger tills du hör "börja presentera" och dubbel tryck på skärmen för att dela fotot.

  • Om du vill ta en bild och dela den direkt från kameran sveper du åt höger tills du hör "Spara" och dubbeltrycker på skärmen. Du hör: "börja presentera." Dubbel tryck på skärmen för att dela fotot.

  • Om du vill dela en bild från en filplats som OneDrive sveper du åt höger tills du hör "filer" och dubbeltrycker på skärmen. Leta reda på fotot och dubbel tryck på skärmen. Svep åt höger tills du hör "börja presentera" och dubbel tryck på skärmen för att dela fotot.

 4. Om du vill sluta dela innehållet sveper du åt höger eller vänster tills du hör "sluta presentera" och dubbeltrycker på skärmen.

Ta kontroll över en delad PowerPoint-presentation

 1. I ett Microsoft Teams-möte eller-samtal där presentatören delar en PowerPoint presentation sveper du åt höger tills du hör "ta kontroll" och dubbeltrycker på skärmen.

 2. Om Microsoft Teams ber dig bekräfta åtgärden. Svep åt höger tills du hör "Ja" och dubbel tryck på skärmen.

 3. Om du vill sluta kontrol lera presentationen ber du presentatören att ta tillbaka kontrollen.

Zooma in till det delade innehållet

 1. Om du vill växla till zoomen letar du upp knappen Inställningar på enhetens Start skärm och dubbeltrycker på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör "Zooma, ut" och dubbel tryck på skärmen. Sidan zoom -inställningar öppnas och fokus ligger på knappen Zooma . Dubbeltryck på skärmen.

 3. Gör något av följande i Microsoft Teams-mötet med zoomfunktionen:

  • Dubbel tryck på skärmen med tre fingrar för att zooma.

  • Dra tre fingrar på skärmen för att flytta runt på skärmen.

  • Dubbel tryck med tre fingrar och dra tre fingrar på skärmen för att ändra zoomen.

Se även

Använda en skärm läsare för att ansluta till ett möte i Microsoft Teams

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärm läsare med Microsoft Teams

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Microsoft Teams

Använd Microsoft Teams med TalkBack, den inbyggda skärm läsaren i Android, för att starta och sluta dela din skärm, en PowerPoint presentation, en bild eller en live-video i ett möte. Du får också lära dig hur du tar kontrollen över en delad PowerPoint-presentation.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

I det här avsnittet

Dela en PowerPoint presentation, skärm eller video

 1. I ett Microsoft Teams möte eller ett samtal sveper du åt höger tills du hör "fler samtals alternativ" och dubbeltrycker på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör "dela" och dubbel tryck på skärmen.

 3. Gör något av följande:

  • Dela en PowerPoint presentation genom att svepa åt vänster tills du hör "dela PowerPoint" och dubbel tryck på skärmen. Svep åt höger för att hitta PowerPoint fil du vill använda och dubbel tryck på skärmen för att börja dela.

  • Dela skärmen genom att svepa åt höger tills du hör "skärmen dela" och dubbel tryck på skärmen.

  • Om du vill dela en video ström från kameran sveper du åt höger tills du hör "Dela video" och dubbeltrycker på skärmen. Svep åt höger tills du hör "börja presentera" och dubbel tryck på skärmen för att dela video strömmen.

 4. Om du vill sluta dela innehållet sveper du åt höger eller vänster tills du hör "sluta presentera" och dubbeltrycker på skärmen.

Dela ett foto

Du kan dela ett foto från kamera rullen, fil platsen eller direkt från programmet kamera.

 1. I ett Microsoft Teams möte eller ett samtal, högerklickar du tills du hör "fler alternativ" och dubbeltrycker på skärmen.

 2. Svep åt vänster eller höger tills du hör "dela" och dubbel tryck på skärmen.

 3. Svep åt vänster eller höger tills du har "dela foto" och dubbel tryck på skärmen.

 4. Om Microsoft Teams uppmanas att få åtkomst till kameran och foton sveper du åt höger tills du hör "OK" och dubbeltrycker på skärmen.

 5. Gör något av följande:

  • Om du vill dela ett foto från kamera rullet sveper du åt höger tills du hör "Infoga bild" och dubbeltrycker på skärmen. Leta reda på fotot och dubbel tryck på skärmen. Svep åt vänster tills du hör "börja presentera" och dubbel tryck på skärmen för att dela fotot.

  • Om du vill ta en bild och dela den direkt från kameran sveper du åt höger tills du hör "Spara" och dubbeltrycker på skärmen. Du hör: "börja presentera." Dubbel tryck på skärmen för att dela fotot.

  • Om du vill dela en bild från en filplats som OneDrive sveper du åt höger tills du hör "filer" och dubbeltrycker på skärmen. Leta reda på fotot och dubbel tryck på skärmen. Svep åt vänster tills du hör "börja presentera" och dubbel tryck på skärmen för att dela fotot.

 6. Om du vill sluta dela innehållet sveper du åt höger eller vänster tills du hör "sluta presentera" och dubbeltrycker på skärmen.

Ta kontroll över en delad PowerPoint-presentation

 1. I ett Microsoft Teams-möte eller-samtal där presentatören delar en PowerPoint presentation sveper du åt höger tills du hör "ta kontroll" och dubbeltrycker på skärmen.

 2. Om Microsoft Teams ber dig bekräfta åtgärden. Svep åt höger tills du hör "Ja" och dubbel tryck på skärmen.

 3. Om du vill sluta kontrol lera presentationen ber du presentatören att ta tillbaka kontrollen.

Zooma in till det delade innehållet

 1. I det Microsoft Teams mötet drar du ut skärmen för att zooma in. Om du vill zooma ut drar du på skärmen i.

Se även

Använda en skärm läsare för att ansluta till ett möte i Microsoft Teams

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärm läsare med Microsoft Teams

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Microsoft Teams

Använd Microsoft Teams på webben med tangent bordet och en skärm läsare för att starta och sluta dela hela skärmen, ett programfönster, en PowerPoint presentation eller en whiteboard under ett möte. Vi har testat det med skärm läsaren men den kan fungera med andra skärm läsare så länge de följer de vanliga hjälpmedlen och teknikerna. Du får också lära dig hur du kontrollerar presentationen som delas.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • De senaste versionerna av JAWS har inte längre läget för den virtuella PC-markören angiven som standard för Microsoft Teams. Anvisningar om hur du aktiverar läget för den virtuella PC-markören finns i artikeln om att aktivera den virtuella JAWS-markören.

 • När du använder Microsoft Teams på webben kan du dela din skärm om du använder Google Chrome.

I det här avsnittet

Dela din skärm

Du kan komma åt delnings alternativen via knappen Dela. När du har valt knappen är alternativen för att dela ditt skriv bord, ett fönster, en PowerPoint fil eller en whiteboard öppen bbelow.

Obs!: Vad du kan dela och hur delningen fungerar beror på vilken organisation som är värd för mötet, så att alla funktioner och funktioner som beskrivs nedan kanske inte gäller för mötet.

 1. När du är i ett möte i Microsoft Teams trycker du på TABB eller SKIFT + TABB tills du kommer till knappen Öppna delnings alternativ och trycker sedan på RETUR.

 2. Gör något av följande:

  • Dela ditt skriv bord eller ett programfönster genom att trycka på RETUR. Dialog rutan dela skärmen visas. Dialog rutan innehåller flikarna Helskärm och programfönster . Om du använder Chrome-webbläsaren har du också fliken Chrome . Om du vill navigera till den första fliken trycker du på TABB en gång. Tryck på högerpil för att gå till följande flikar. När du hör den flik som du vill markera trycker du på TABB en gång och använder sedan nedåtpilen för att gå till önskat alternativ. Tryck på RETUR för att börja dela.

  • Om du vill dela en PowerPoint presentation som du har arbetat med nyligen trycker du på TABB tills du hör: "dela en PowerPoint-presentation." Tryck på högerpilen tills du hör den presentation du vill dela och tryck sedan på RETUR.

   Obs!: När du delar en PowerPoint fil kan deltagarna flytta mellan bilderna utan att störa huvud presentationen. De kan också synkronisera sin vy tillbaka till föredragshållarvyn. Om du inte vill att personer ska kunna navigera genom en PowerPoint fil som du delar, trycker du på TABB-tangenten tills du kommer till sidan förhindra att deltagare flyttar genom delad presentation på sin egen knapp och trycker på RETUR.

  • Om du vill bläddra efter fler PowerPoint presentationer trycker du på TABB tills du hör "Bläddra i PPT-filer" och trycker på RETUR. Tryck på ned-eller Uppåtpil för att gå till en plats och tryck på RETUR för att välja. Leta reda på filen på den valda platsen och tryck på RETUR.

 3. Om du vill välja en whiteboard trycker du på TABB-tangenten tills du hör: "dela Microsoft whiteboard." Dela genom att trycka på RETUR. Om du vill dela en annan whiteboard trycker du på högerpilen tills du hittar den du vill använda och trycker sedan på RETUR.

 4. Om du vill sluta dela gör du något av följande:

  • Om du vill sluta dela hela skärmen eller ett programfönster trycker du på och håller ned Alt-tangenten och trycker på TABB flera gånger tills du hör: "teams.microsoft.com delar skärmen." Tryck sedan på TABB eller SKIFT + TABB tills du kommer till knappen sluta dela och tryck på RETUR.

  • Om du vill sluta dela en webbläsare trycker du på Alt + Skift + A och sedan på RETUR.

  • Om du vill sluta dela en PowerPoint presentation eller en whiteboard trycker du på TABB tills du kommer till knappen Avsluta presentation och trycker på RETUR.

Ta kontroll över en PowerPoint presentation

För att hjälpa till med en PowerPoint presentation kan en Attendee ta kontroll över presentationen i mötet. Både organisatören och deltagaren kan ha kontroll över delningen och båda kan ta tillbaka kontrollen när som helst.

 1. Ta kontroll när en annan person delar en PowerPoint presentation genom att trycka på TABB-tangenten tills du hör "ta kontroll" och tryck sedan på RETUR.

 2. Du kan navigera bakåt och framåt när du har kontroll. För att gå till knapparna navigera bakåt och navigera framåt trycker du på TABB eller SKIFT + TABB. Tryck på Retur för att välja den. Skärm läsarens fokus ligger kvar på den knapp du valt så att du kan fortsätta att ändra bilderna.

Zooma in på delat innehåll

Det finns flera alternativ för att zooma in eller ut i det delade innehållet:

 • Om du vill använda kortkommandon trycker du på CTRL + plus tecken (+) eller Ctrl + minus tecken (-).

 • Om du använder en styr plattan kan du dra in och ut på din styr plattan.

 • Om du använder en mus trycker du på och håller ned Ctrl + Alt på tangent bordet och rullar uppåt eller nedåt med musens rullhjul.

Se även

Använda en skärm läsare för att ansluta till ett möte i Microsoft Teams

Använda en skärm läsare för att schemalägga ett möte i Microsoft Teams

Kortkommandon för Microsoft Teams

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärm läsare med Microsoft Teams

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Microsoft Teams

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×