Använda en skärm läsare för att lägga till alternativ text till bilder i OneNote

Använda en skärm läsare för att lägga till alternativ text till bilder i OneNote

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd OneNote 2016 med tangentbordet och Skärmläsaren, den inbyggda Windows-skärmläsaren, för att lägga till alternativtext för bilder och göra anteckningarna mer tillgängliga.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Kortkommandon finns i kortkommandon i OneNote.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln har även information om JAWS funktionalitet. Mer information om JAWS för Windows hittar du i JAWS för Windows – snabbstartsguide.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

Ett bra sätt att tillhandahålla beskrivningar av det visuella innehållet i dina anteckningar är att lägga till alternativ text i de foton och bilder som du har infogat i OneNote. De här beskrivningarna kan ge personer med visuella eller kognitiva funktionsnedsättningar ett betydelsefullt sammanhang.

 1. Markera den bild som du vill lägga till alternativ text för på en OneNote-sida. Välj en bild genom att använda upp-eller nedpilen tills den bild du vill använda visas. I OneNote läses bilder upp som ”<filnamn>, bild”. I JAWS hör du ”<filnamn>, bild”.

 2. Visa snabbmenyn genom att trycka på Skift+F10. Tryck på nedåtpilen tills du hör ”Alternativ text” och tryck sedan på blanksteg. Dialogrutan Alternativ text öppnas med fokus i textfältet Rubrik.

 3. Ange en rubrik för den alternativa texten för bilden. Alternativtexten bör beskriva händelsen eller syftet med bilden, inte dess utseende.

 4. Tryck på TABB-tangenten för att flytta till textfältet Beskrivning. Du hör: ”Beskrivning.” Skriv en beskrivning för bilden.

 5. När du har skrivit in rubriken och beskrivningen trycker du på TABB tills du hör ”Knappen OK” och trycker sedan på blanksteg. Dialogrutan Alternativ text stängs och fokus flyttas tillbaka till sidan.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga innehåll i anteckningsböcker i OneNote

Använda en skärmläsare för att dela och samarbeta i anteckningsböcker i OneNote

Kortkommandon i OneNote for Windows

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med OneNote

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Lär dig att navigera i OneNote med tillgängliga funktioner

Använd OneNote för iOS med VoiceOver, den inbyggda iOS-skärmläsaren, för att lägga till alternativtext för bilder och göra anteckningarna mer tillgängliga.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder en iPhone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en iPad.

Ett bra sätt att tillhandahålla beskrivningar av det visuella innehållet i dina anteckningar är att lägga till alternativ text i de foton och bilder som du har infogat i OneNote. De här beskrivningarna kan ge personer med visuella eller kognitiva funktionsnedsättningar ett betydelsefullt sammanhang.

 1. Markera den bild som du vill lägga till alternativ text för på en OneNote-sida. Du väljer bilden genom att svepa åt höger eller vänster tills den bild du vill använda läses upp. VoiceOver läser upp bilderna som ”<filnamn>, bild”.

 2. Dubbelklicka på skärmen med två fingrar för att öppna snabbmenyn. En snabbmeny öppnas och du hör: ”Visa fler objekt, menyalternativ.”

 3. När du ska öppna menyn Alternativ text dubbeltrycker du på skärmen, sveper åt vänster tills du hör ”Alternativ text” och dubbeltrycker sedan på skärmen igen. Menyn Alternativ text öppnas.

 4. Om du vill lägga till alternativ text sveper du åt höger tills du hör "panel, <fil namn>, textfält, dubbel tryck på skärmen och skriv rubriken på alternativ texten för bilden med hjälp av skärm tangent bordet. Alternativtexten bör beskriva händelsen eller syftet med bilden, inte dess utseende.

  Obs!: Du går till tangentbordet genom att svepa åt höger tills du hör ett tangentbordselement. Du kan också öppna tangentbordet genom att utforska objekten på skärmen. Om du vill utforska placerar du ett finger på skärmen och drar det runt. VoiceOver läser upp objekten medan du flyttar runt. Om du vill välja ett objekt lyfter du på fingret och dubbeltrycker på skärmen.

 5. Om du vill lägga till en beskrivning av bilden sveper du åt höger tills du hör ”Beskrivning, textfält”. Dubbeltryck på skärmen och skriv sedan beskrivningen med hjälp av skärmtangentbordet.

 6. När du har skrivit rubriken och beskrivningen sveper du åt vänster tills du hör ”Klart, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen. Menyn Alternativ text stängs och fokus flyttas tillbaka till sidan.

Se även

Använda en skärmläsare för att dela och samarbeta i anteckningsböcker i OneNote

Använda en skärmläsare för att infoga innehåll i anteckningsböcker i OneNote

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med OneNote

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Lär dig att navigera i OneNote med tillgängliga funktioner

Använd OneNote för Android med TalkBack, den inbyggda Android-skärmläsaren, för att lägga till alternativtext för bilder och göra anteckningarna mer tillgängliga.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen med en Android-telefon. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta med Android.

 • Se till att slår på TalkBack innan du startar OneNote för Android.

Ett bra sätt att tillhandahålla beskrivningar av det visuella innehållet i dina anteckningar är att lägga till alternativ text i de foton och bilder som du har infogat i OneNote. De här beskrivningarna kan ge personer med visuella eller kognitiva funktionsnedsättningar ett betydelsefullt sammanhang.

 1. Markera den bild som du vill lägga till alternativ text för på en OneNote-sida. Du väljer bilden genom att svepa åt höger eller vänster tills den bild du vill använda läses upp. TalkBack läser upp bilderna som: ”Markerad, <filnamn>, bild.”

 2. Öppna snabbmenyn genom att dubbeltrycka och hålla ned på skärmen. En snabbmeny öppnas och du hör: ”Öppna.”

 3. Öppna dialog rutan alternativ text genom att svepa åt höger tills du hör "fler alternativ, knapp" dubbel tryck på skärmen, svepa åt höger tills du hör "knappen alternativ text" och dubbel tryck sedan på skärmen. Dialog rutan alternativ text öppnas med fokus på fältet rubrik text och du hör: "alternativ text, redigering <fil namnet>."

 4. Ange rubriken för den alternativa texten för bilden med hjälp av skärmtangentbordet. Alternativtexten bör beskriva händelsen eller syftet med bilden, inte dess utseende.

  Obs!: Du kan öppna tangentbordet genom att utforska objekten på skärmen. Om du vill utforska placerar du ett finger på skärmen och drar det runt. TalkBack läser upp objekten medan du flyttar runt. Om du vill välja ett objekt lyfter du på fingret när du står på objektet. Beroende på dina enhetsinställningar kan du behöva dubbeltrycka på skärmen för att infoga tecknet.

 5. Om du vill lägga till en beskrivning av bilden sveper du åt höger tills du hör ”Beskrivning, redigeringsruta”. Dubbeltryck på skärmen och skriv sedan beskrivningen med hjälp av skärmtangentbordet.

 6. När du har skrivit rubriken och beskrivningen sveper du åt höger tills du hör ”Klart, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen. Dialogrutan Alternativ text stängs och fokus flyttas tillbaka till sidan.

Se även

Använda en skärmläsare för att läsa sidor i OneNote

Använda en skärmläsare för att infoga innehåll i anteckningsböcker i OneNote

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med OneNote

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Lär dig att navigera i OneNote med hjälpmedelsfunktioner

Använd OneNote för Windows 10 med Skärmläsaren, den inbyggda Windows-skärmläsaren, för att lägga till alternativtext för bilder och göra anteckningarna mer tillgängliga.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en Windows Phone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta eller PC.

Ett bra sätt att tillhandahålla beskrivningar av det visuella innehållet i dina anteckningar är att lägga till alternativ text i de foton och bilder som du har infogat i OneNote. De här beskrivningarna kan ge personer med visuella eller kognitiva funktionsnedsättningar ett betydelsefullt sammanhang.

 1. Markera den bild som du vill lägga till alternativ text för på en OneNote-sida. Du väljer bilden genom att svepa åt höger eller vänster tills den bild du vill använda läses upp. Skärmläsaren läser upp bilderna som ”<filnamn>, bild”.

 2. Dubbelklicka på skärmen med två fingrar för att öppna snabbmenyn. Snabb menyn öppnas och du hör: "snabb meny, meny, popup".

 3. Öppna dialog rutan alternativ text genom att svepa åt höger tills du hör "knappen bild", dubbel tryck på skärmen, svepa åt höger eller vänster tills du hör "knappen alternativ text" och dubbel tryck sedan på skärmen. Dialog rutan alternativ text öppnas.

 4. Om du vill lägga till alternativ text sveper du åt vänster tills du hör "panel, redigerbar text, <fil namn>" dubbel tryck på skärmen och skriv rubriken på alternativ texten för bilden med hjälp av skärm tangent bordet. Alternativtexten bör beskriva händelsen eller syftet med bilden, inte dess utseende.

  Obs!: Du kan öppna tangentbordet genom att utforska objekten på skärmen. Om du vill utforska placerar du ett finger på skärmen och drar det runt. Skärmläsaren läser upp objekten medan du flyttar runt. Om du vill välja ett objekt lyfter du på fingret när objektet är markerat och dubbeltrycker på skärmen för att infoga tecknet.

 5. Om du vill lägga till en beskrivning av bilden drar du fingret runt den övre halvan av skärmen tills du hör ett objekt. Svep åt höger eller vänster tills du hör ”Beskrivning, redigerbar text”, dubbeltryck på skärmen och skriv sedan beskrivningen med hjälp av skärmtangentbordet.

 6. När du har skrivit beskrivningen drar du fingret på skärmens överkant tills du hör ett objekt, sveper åt höger eller vänster tills du hör "knappen klar" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Dialogrutan Alternativ text stängs och fokus flyttas tillbaka till sidan.

Se även

Använda en skärmläsare för att dela och samarbeta i anteckningsböcker i OneNote

Använda en skärmläsare för att infoga innehåll i anteckningsböcker i OneNote

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med OneNote

Lär dig att navigera i OneNote med hjälpmedelsfunktioner

Använd OneNote på webben med skärm läsaren, den inbyggda skärm läsaren i Windows, för att lägga till alternativ text för bilder och göra dina anteckningar mer tillgängliga.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Kortkommandon finns i kortkommandon i OneNote.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

 • Vi rekommenderar att du använder Microsoft Edge som webbläsare när du använder OneNote på webben. Eftersom OneNote på webben körs i webbläsaren är tangent bords gen vägarna annorlunda än de som finns i programmet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in i och ut ur kommandona. Dessutom används vanliga kortkommandon som F1 (hjälp) och Ctrl + O (öppna) för webbläsaren – inte OneNote på webben.

Ett bra sätt att tillhandahålla beskrivningar av det visuella innehållet i dina anteckningar är att lägga till alternativ text i de foton och bilder som du har infogat i OneNote. De här beskrivningarna kan ge personer med visuella eller kognitiva funktionsnedsättningar ett betydelsefullt sammanhang.

 1. Markera den bild som du vill lägga till alternativtext för på en OneNote-sida. Markera en bild genom att använda upp-eller nedpilen tills bilden annonseras. Skärm läsaren läser upp bilderna som: "<fil namn>, bild."

 2. Visa snabbmenyn genom att trycka på Skift+F10. Du hör: "klipp ut, meny objekt". Tryck sedan på nedåtpilen tills du hör "Redigera alternativ text, meny objekt" och tryck sedan på blank steg. Dialogrutan Alternativ text öppnas.

 3. Ange den alternativa texten för bilden. Alternativtexten bör beskriva händelsen eller syftet med bilden, inte dess utseende.

 4. Tryck på Retur när du är klar. Dialogrutan Alternativ text stängs och fokus flyttas tillbaka till sidan.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga innehåll i anteckningsböcker i OneNote

Använda en skärmläsare för att dela och samarbeta i anteckningsböcker i OneNote

Kortkommandon i OneNote

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med OneNote

Lär dig att navigera i OneNote med hjälpmedelsfunktioner

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×