Använda en skärm läsare för att skapa en plan och lägga till buckets i Planner

Använda en skärm läsare för att skapa en plan och lägga till buckets i Planner

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd Microsoft Planner med tangent bordet och en skärm läsare för att skapa planer, lägga till personer i planer och lägga till buckets för att sortera aktiviteter. Vi har testat det med Skärmläsaren, men det kan även fungera med andra skärmläsare förutsatt att de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • När du använder Planner rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Planner körs i webbläsaren kommer kortkommandona att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte Planner.

I det här avsnittet

Skapa en plan

 1. När du har loggat in på Planner är fokus i vyn Planner och skärm läsaren meddelar namn och konfidentialitet för det första abonnemanget i listan. Tryck på SKIFT + TABB tills du hör "ny plan" och tryck sedan på RETUR. Du hör: "nytt abonnemang-dialogruta".

 2. Ange ett namn för planen.

 3. Gör ett av följande:

  • Tryck på TABB om du vill lägga till ett abonnemang i en befintlig Microsoft 365-grupp. Du hör: "Lägg till i en befintlig Microsoft 365 grupp" Tryck på RETUR och fortsätt från steg 4.

  • Om du vill skapa en ny grupp med ditt abonnemang fortsätter du till steg 6.

 4. Tryck på TABB-tangenten tills du hör namnet på den första gruppen i listan och Använd nedåtpilen för att bläddra i listan. Tryck på blank steg för att välja den aktuella gruppen.

  Tips: Du kan filtrera listan med grupper innan du bläddrar genom att trycka på TABB-tangenten tills du hör "grupp sökning" och sedan skriva minst en del av namnet på gruppen som du vill använda. Tryck sedan på TABB-tangenten tills du kommer till Sök resultatet och leta reda på den du vill använda med hjälp av nedåtpilen.

 5. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "Välj grupp, knapp" och tryck sedan på RETUR.

 6. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "skapa plan, knapp" och tryck sedan på RETUR. När Planner har skapat planen är fokus i vyn tavla och du hör: "Ange ett aktivitets namn." Mer information om hur du skapar uppgifter finns i använda en skärm läsare för att skapa och uppdatera uppgifter i Planner.

Ta bort en plan

Obs!: Du måste vara ägare till en plan för att kunna ta bort det.

 1. När du har loggat in på Planner är fokus i vyn Planner och skärm läsaren meddelar namn och konfidentialitet för det första abonnemanget i listan. Tryck på TABB-tangenten tills du hittar det abonnemang du vill ta bort och tryck på RETUR. Fokus flyttas till vyn tavla.

 2. Tryck på SKIFT + TABB tills du hör "mer, knapp" och tryck sedan på RETUR.

 3. Tryck på nedåtpilen tills du hör "abonnemangs inställningar" och tryck sedan på RETUR.

 4. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "ta bort det här abonnemanget" och tryck sedan på RETUR.

 5. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "omarkerad, jag förstår att det här abonnemanget och alla dess uppgifter tas bort permanent" och tryck på blank steg.

 6. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "ta bort, knapp" och tryck sedan på RETUR. Fokus återgår till vyn Planner-hubb .

Lägga till personer i en plan

Varje medlem som du lägger till får ett e-postmeddelande om att de har lagts till i ditt abonnemang.

 1. När du har loggat in på Planner är fokus i vyn Planner och skärm läsaren meddelar namn och konfidentialitet för det första abonnemanget i listan. Tryck på TABB-tangenten tills du hittar det abonnemang du vill arbeta med och tryck på RETUR. Fokus flyttas till vyn tavla.

  Obs!: Om du inte hittar det abonnemang du vill ha i listan kan du ändra det så att alla abonnemang visas i stället för bara nyligen öppna abonnemang. Tryck på SKIFT + TABB tills du hör "alla flikar för abonnemang" eller "nyligen använda abonnemang", beroende på vad du vill använda och tryck på RETUR.

 2. Tryck på SKIFT + TABB tills du hör "medlemmar i planen" och tryck sedan på RETUR. Du hör: "redigerbar kombinations ruta."

 3. Skriv namnet på den person som du vill lägga till. När du slutar att skriva för tillfället meddelar skärm läsaren det första matchande namnet och hur många träffar det finns. Tryck på nedåtpilen tills du hittar rätt person och tryck sedan på RETUR för att lägga till dem.

 4. Upprepa steg 3 om du vill lägga till fler personer. Annars trycker du på ESC för att återgå till anslags tavlan.

Lägga till buckets i en plan

Du kan sortera aktiviteter i buckets för att dela upp dem i faser, arbets typer, avdelningar eller vad som passar din plan.

 1. När du har loggat in på Planner är fokus i vyn Planner och skärm läsaren meddelar namn och konfidentialitet för det första abonnemanget i listan. Tryck på TABB-tangenten tills du hittar det abonnemang du vill arbeta med och tryck på RETUR. Fokus flyttas till vyn tavla.

 2. Om du vill kontrol lera att anslags tavlan visas trycker du på SKIFT + TABB tills du hör "Gruppera efter-menyn, aktuell gruppering är efter Bucket." Om någon annan gruppering används trycker du på RETUR för att öppna menyn, trycker på NEDPIL eller UPPIL tills du hör "Bucket" och trycker på RETUR för att markera den.

 3. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "Lägg till ny Bucket" och tryck sedan på RETUR.

 4. Ange ett namn för den nya Bucket och tryck på RETUR.

Se även

Använda en skärm läsare för att skapa och uppdatera uppgifter i Planner

Använda en skärm läsare för att sortera och ordna uppgifter på en tavla i Planner

Kortkommandon i Microsoft Planner

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i Microsoft Planner

Använd Planner för iOS med VoiceOver, den inbyggda skärm läsaren i iOS, för att skapa planer, lägga till personer i planer och lägga till buckets för att sortera aktiviteter.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

I det här avsnittet

Skapa en plan

 1. I vyn Planner sveper du åt höger tills du kommer till knappen ny plan och dubbeltrycker på skärmen.

 2. Skriv ett namn för planen med hjälp av skärm tangent bordet.

 3. Svep åt vänster tills du kommer till knappen skapa och dubbel tryck på skärmen.

 4. Svep åt vänster tills du kommer till knappen Skip och dubbel tryck på skärmen. Planen skapas och fokus flyttas till vyn plan.

Ta bort en plan

Du kan inte ta bort en plan med Planner för iOS. Om du behöver ta bort ett abonnemang kan du använda Planner Web App. Mer information finns i avsnittet "ta bort en plan" i använda en skärm läsare för att skapa en plan och lägga till buckets i Planner.

Lägga till personer i en plan

Varje medlem som du lägger till får ett e-postmeddelande om att de har lagts till i ditt abonnemang.

 1. I vyn Planner sveper du åt höger tills VoiceOver meddelar namnet på det första abonnemanget. Fortsätt svepa åt höger tills du hittar det abonnemang du vill arbeta med och dubbel tryck på skärmen. Fokus flyttas till vyn plan.

  Obs!: Om du inte hittar det abonnemang du vill ha i listan sveper du åt höger tills du hör "Se alla abonnemang" och dubbeltrycker på skärmen. Du kan antingen skriva namnet på planen i Sök fältet eller svepa åt höger tills du hittar det abonnemang du vill arbeta med. Dubbel tryck på skärmen för att öppna det markerade abonnemanget.

 2. Svep åt höger eller vänster tills du hör "abonnemangs alternativ" och dubbel tryck på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör "medlemmar" och dubbel tryck på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör "Lägg till medlemmar" och dubbel tryck på skärmen.

 5. Skriv namnet på den person du vill lägga till med hjälp av skärm tangent bordet. Planner visar Sök resultaten under Sök fältet.

 6. Dra fingret på skärmens överkant tills VoiceOver meddelar ett av Sök resultaten, sveper åt höger eller vänster tills du hittar rätt person bland Sök resultaten och dubbel tryck sedan på skärmen. Du hör personens namn följt av "La".

 7. Svep åt vänster tills du hör "klart" och dubbel tryck på skärmen för att återgå till vyn medlemmar . Du hör: "Stäng."

 8. Om du vill lägga till fler personer upprepar du steg 4-7. Om inte, dubbel tryck på skärmen för att återgå till vyn plan.

Lägga till buckets i en plan

Du kan sortera aktiviteter i buckets för att dela upp dem i faser, arbets typer, avdelningar eller vad som passar din plan.

 1. I vyn Planner sveper du åt höger tills VoiceOver meddelar namnet på det första abonnemanget. Fortsätt svepa åt höger tills du hittar det abonnemang du vill arbeta med och dubbel tryck på skärmen. Fokus flyttas till vyn plan.

  Obs!: Om du inte hittar det abonnemang du vill ha i listan sveper du åt höger tills du hör "Se alla abonnemang" och dubbeltrycker på skärmen. Du kan antingen skriva namnet på planen i Sök fältet eller svepa åt höger tills du hittar det abonnemang du vill arbeta med. Dubbel tryck på skärmen för att öppna det markerade abonnemanget.

 2. Om du vill kontrol lera att diagramvyn visar buckets drar du åt höger eller vänster tills du hör "Gruppera efter" och dubbeltrycker på skärmen. Svep åt höger tills du hör "Bucket" och dubbel tryck på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör "Lägg till ny Bucket" och dubbel tryck på skärmen.

 4. Ange ett namn för den nya Bucket med hjälp av skärm tangent bordet. Avsluta genom att gå till och välja knappen klar längst ned till höger på skärm tangent bordet.

Se även

Använda en skärm läsare för att skapa och uppdatera uppgifter i Planner

Använda en skärm läsare för att sortera och ordna uppgifter på en tavla i Planner

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i Microsoft Planner

Använd Planner för Android med TalkBack, den inbyggda skärm läsaren i Android, för att skapa planer, lägga till personer i planer och lägga till buckets för att sortera aktiviteter.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

I det här avsnittet

Skapa en plan

 1. I vyn Planner sveper du åt höger tills du kommer till knappen Skapa nytt abonnemang och dubbeltrycker på skärmen.

 2. Skriv ett namn för planen med hjälp av skärm tangent bordet.

 3. Svep nedåt och sedan åt vänster för att stänga skärm tangent bordet, svep åt vänster eller höger tills du kommer till knappen skapa och dubbel tryck på skärmen.

 4. Svep åt vänster tills du kommer till knappen Skip och dubbel tryck på skärmen. Planen skapas och fokus flyttas till vyn plan.

Ta bort en plan

Du kan inte ta bort en plan med Planner för Android. Om du behöver ta bort ett abonnemang kan du använda Planner Web App. Mer information finns i avsnittet "ta bort en plan" i använda en skärm läsare för att skapa en plan och lägga till buckets i Planner.

Lägga till personer i en plan

Varje medlem som du lägger till får ett e-postmeddelande om att de har lagts till i ditt abonnemang.

 1. I vyn Planner sveper du åt höger tills TalkBack meddelar namnet på det första abonnemanget. Fortsätt svepa åt höger tills du hittar det abonnemang du vill arbeta med och dubbel tryck på skärmen. Fokus flyttas till vyn plan.

  Obs!: Om du inte hittar det abonnemang du vill ha i listan sveper du åt höger tills du hör "Se alla abonnemang" och dubbeltrycker på skärmen. Du kan antingen skriva namnet på planen i Sök fältet eller svepa åt höger tills du hittar det abonnemang du vill arbeta med. Dubbel tryck på skärmen för att öppna det markerade abonnemanget.

 2. Svep åt höger eller vänster tills du hör "fler alternativ, knapp" och dubbel tryck på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör "medlemmar" och dubbel tryck på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör "Lägg till medlemmar" och dubbel tryck på skärmen.

 5. Skriv namnet på den person du vill lägga till med hjälp av skärm tangent bordet. Planner visar Sök resultaten under Sök fältet. Svep åt höger tills du hittar rätt person bland Sök resultaten och dubbel tryck sedan på skärmen.

 6. Svep nedåt och sedan åt vänster för att stänga skärm tangent bordet sveper du åt vänster tills du hör "klart" och dubbeltrycker på skärmen för att återgå till vyn medlemmar .

 7. Om du vill lägga till fler personer dubbeltrycker du på skärmen och upprepar steg 5-6. Om det inte går, sveper du nedåt och sedan åt vänster för att återgå till plan visningen.

Lägga till buckets i en plan

Du kan sortera aktiviteter i buckets för att dela upp dem i faser, arbets typer, avdelningar eller vad som passar din plan.

 1. I vyn Planner sveper du åt höger tills TalkBack meddelar namnet på det första abonnemanget. Fortsätt svepa åt höger tills du hittar det abonnemang du vill arbeta med och dubbel tryck på skärmen. Fokus flyttas till vyn plan.

  Obs!: Om du inte hittar det abonnemang du vill ha i listan sveper du åt höger tills du hör "Se alla abonnemang" och dubbeltrycker på skärmen. Du kan antingen skriva namnet på planen i Sök fältet eller svepa åt höger tills du hittar det abonnemang du vill arbeta med. Dubbel tryck på skärmen för att öppna det markerade abonnemanget.

 2. Om du vill kontrol lera att diagramvyn visar buckets drar du åt höger eller vänster tills du hör "Sortera efter" och dubbeltrycker på skärmen. Svep åt höger eller vänster tills du hör "buckets" och dubbel tryck på skärmen.

 3. Svep åt vänster med tre fingrar tills du hör "Lägg till en ny Bucket" och dubbel tryck på skärmen.

 4. Ange ett namn för den nya Bucket med hjälp av skärm tangent bordet. Avsluta genom att gå till och välja knappen Klar längst ned till höger på skärm tangent bordet.

Se även

Använda en skärm läsare för att skapa och uppdatera uppgifter i Planner

Använda en skärm läsare för att sortera och ordna uppgifter på en tavla i Planner

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i Microsoft Planner

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×