Använda en skärm läsare för att zooma in och ut i anteckningar i OneNote

Använda en skärm läsare för att zooma in och ut i anteckningar i OneNote

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd OneNote 2016 med ditt tangentbord och Skärmläsaren i Windows för att zooma in och ut på en sida. Du kan tillfälligt ändra storlek på det som visas på sidan utan att formateringen ändras.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Kortkommandon finns i kortkommandon i OneNote.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln har även information om JAWS funktionalitet. Mer information om JAWS för Windows hittar du i JAWS för Windows – snabbstartsguide.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

Du kan förstora eller förminska innehållet på sidan på menyfliken Visa. Om datorn har en pekskärm kan du använda fingrarna för att dra ihop och dra isär sidan.

 1. Gör något av följande på den sida du vill zooma:

  • Om du vill förstora den aktuella sidan så att du ser en viss del av anteckningarna tydligare (Zooma in) trycker du på Alt+Ctrl+Skift+plustecken (+).

  • Om du vill förminska den aktuella sidan så att du ser mer av anteckningarna (Zooma ut) trycker du på Alt+Ctrl+Skift+bindestreck (-).

 2. Om du vill gå tillbaka till standardinställningen trycker du på Alt+W för att gå till menyfliken Visa och trycker sedan på 1 (ett).

Tips: Välj Zooma in och Zooma ut flera gånger för att få exakt den förstoringsgrad du vill ha. Om du inte är nöjd med nivåerna som OneNote ställer in vid varje val kan du ange en specifik zoomnivå. Tryck på Alt+W, Q, skriv önskad zoomprocent och tryck sedan på Retur.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga innehåll i anteckningsböcker i OneNote

Använda en skärmläsare för att dela och samarbeta i anteckningsböcker i OneNote

Kortkommandon i OneNote

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med OneNote

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Lär dig att navigera i OneNote med tillgängliga funktioner

Använd OneNote för Mac med ditt tangentbord och VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i Mac OS, för att zooma in och ut på en sida. Du kan tillfälligt ändra storlek på det som visas på sidan utan att formateringen ändras.

Meddelanden: 

Du kan förstora eller förminska innehållet på sidan på menyfliken Visa. OneNote för Mac kommer ihåg den zoominställning du använder på de enskilda sidorna i anteckningsboken, även om du avslutar och startar om OneNote.

 1. Gör något av följande på den sida du vill zooma:

  • Om du vill förstora den aktuella sidan så att du ser en viss del av anteckningarna tydligare (Zooma in) trycker du på Kommando+plustecken (+). Du hör: "Zooma in".

  • Om du vill förminska den aktuella sidan (Zooma ut) trycker du på Kommando+minustecken (-). Du hör: "Zooma ut".

 2. Om du vill gå tillbaka till standardinställningen trycker du på Kommando+0 (noll). Du hör: "Återställ zoomning".

Tips: Välj Zooma in och Zooma ut flera gånger för att få exakt den förstoringsgrad du vill ha. Om du inte är nöjd med nivåerna som OneNote ställer in vid varje val kan du ange en specifik zoomnivå. Tryck på F6 tills du hör "<aktuell menyflik>, (...)-fliken, (...) av 4", tryck på höger piltangent tills du hör "Visa-fliken, 4 av 4" och tryck sedan på Ctrl+Alt+blanksteg för att gå till fliken Visa. Tryck på Tabb tills du hör "<aktuell zoomning>, zoomning, kombinationsruta", skriv den zoomprocent du vill använda och tryck sedan på Retur.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga innehåll i anteckningsböcker i OneNote

Använda en skärmläsare för att ordna anteckningsböcker, avsnitt och sidor i OneNote

Kortkommandon i OneNote

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med OneNote

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Lär dig att navigera i OneNote med tillgängliga funktioner

Använd VoiceOver, den inbyggda skärm läsaren i iOS, med zoomfunktionen för din telefon för att zooma in på en OneNote för iOS sida.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder en iPhone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en iPad.

I det här avsnittet

Aktivera zoomfunktionen

Aktivera funktionen Zooma i hjälpmedelsinställningarna på telefonen.

 1. Svep åt höger eller vänster med tre fingrar på din telefon för att gå till startskärmen där ikonen Inställningar finns. Svep sedan åt höger tills du hör "Inställningar" och dubbeltryck på skärmen.

 2. För att öppna menyn Hjälpmedel i Inställningar sveper du åt höger tills du hör "Allmänt, knapp" och dubbeltrycker på skärmen. Svep sedan åt höger tills du hör "Hjälpmedel, knapp" och dubbeltryck på skärmen.

 3. Öppna menyn Zooma genom att svepa åt höger tills du hör "Zoomning av, knapp" och dubbeltryck på skärmen.

 4. Om du vill aktivera funktionen Zooma sveper du åt höger tills du hör "Zoomning av" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Zooma in anteckningar

När funktionen Zooma är aktiverad kan du använda gester för att förstora innehållet på sidan i OneNote för iOS.

Gör något av följande på den OneNote-sida du vill zooma in:

 • Om du vill förstora skärmen så att du ser en viss del av anteckningarna tydligare dubbeltrycker du på skärmen med tre fingrar.

 • Om du vill flytta zoomningen till en annan plats drar du skärmen med tre fingrar.

 • Om du vill gå tillbaka till standardförstoringen dubbeltrycker du på skärmen med tre fingrar.

Se även

Använda en skärmläsare för att dela och samarbeta i anteckningsböcker i OneNote

Använda en skärmläsare för att infoga innehåll i anteckningsböcker i OneNote

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med OneNote

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Lär dig att navigera i OneNote med tillgängliga funktioner

Använd TalkBack, den inbyggda skärmläsaren i Android, med förstoringsfunktionen i din telefon för att zooma in på en OneNote för Android-sida.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen med en Android-telefon. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta med Android.

 • Se till att slår på TalkBack innan du startar OneNote för Android.

I det här avsnittet

Aktivera förstoringsfunktionen

Aktivera funktionen Förstoring i hjälpmedelsinställningarna på telefonen.

 1. I Inställningar i telefonen öppnar du menyn Hjälpmedel genom att svepa åt höger tills du hör "Allmänt" och sedan dubbeltrycka på skärmen.

 2. Öppna menyn Förstoring genom att svepa åt höger tills du hör "Förstoring av" och dubbeltryck på skärmen.

 3. Aktivera funktionen Förstoring genom att svepa åt höger tills du hör "Förstora med trippeltryck av" och dubbeltryck sedan på skärmen. Svep åt höger tills du hör "Av, knapp" och dubbeltryck sedan på skärmen. Förstoring är aktiverat och du hör: "På".

Zooma in anteckningar

När funktionen Förstoring är aktiverad kan du använda gester för att förstora innehållet på sidan i OneNote för Android.

Gör något av följande på den OneNote-sida du vill zooma in:

 • Om du vill förstora skärmen så att du ser en viss del av anteckningarna tydligare trippeltrycker du på skärmen. Om du vill gå tillbaka till standardinställningen trippeltrycker du igen.

 • Om du vill flytta zoomningen till en annan plats drar du skärmen med två fingrar.

 • Om du vill gå tillbaka till standardförstoringen trippeltrycker du på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att läsa sidor i OneNote

Använda en skärmläsare för att infoga innehåll i anteckningsböcker i OneNote

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med OneNote

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Lär dig att navigera i OneNote med hjälpmedelsfunktioner

Använd Skärmläsaren i Windows med funktionen Förstoringsglas i din telefon för att zooma in på en OneNote för Windows 10-sida.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en Windows Phone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta eller PC.

I det här avsnittet

Aktivera förstorings funktionen

Aktivera funktionen Förstoring i hjälpmedelsinställningarna på telefonen.

 1. I Inställningar i telefonen öppnar du menyn Hjälpmedel genom att svepa åt höger tills du hör "Hjälpmedel" och sedan dubbeltrycka på skärmen.

 2. Öppna menyn Förstoringsglas genom att svepa åt höger tills du hör "Förstoringsglas" och dubbeltryck på skärmen.

 3. Aktivera Förstoringsglas genom att svepa åt höger tills du hör "Av, förstoringsglas, växlingsknapp" och dubbeltryck sedan på skärmen. Förstoringsglas är aktiverat och du hör: "På, förstoringsglas, växlingsknapp".

Zooma in anteckningar

När funktionen Förstoringsglas är aktiverad kan du använda gester för att förstora innehållet på sidan i OneNote för Windows 10.

Gör något av följande på den OneNote-sida du vill zooma in:

 • Om du vill förstora skärmen så att du ser en viss del av anteckningarna tydligare dubbeltrycker du på skärmen med två fingrar.

 • Om du vill flytta zoomningen till en annan plats drar du skärmen med två fingrar.

 • Om du vill ändra zoomningsnivån när innehållet är förstorat dubbeltrycker du och håller på skärmen med två fingrar och drar sedan med fingrarna uppåt eller nedåt för att öka eller minska zoomningen.

 • Om du vill gå tillbaka till standardförstoringen dubbeltrycker du på skärmen med två fingrar.

Se även

Använda en skärmläsare för att dela och samarbeta i anteckningsböcker i OneNote

Använda en skärmläsare för att infoga innehåll i anteckningsböcker i OneNote

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med OneNote

Lär dig att navigera i OneNote med hjälpmedelsfunktioner

Använd OneNote på webben med skärm läsaren, den inbyggda skärm läsaren i Windows, för att zooma in eller ut på en sida.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Kortkommandon finns i kortkommandon i OneNote.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

 • Vi rekommenderar att du använder Microsoft Edge som webbläsare när du använder OneNote på webben. Eftersom OneNote på webben körs i webbläsaren är tangent bords gen vägarna annorlunda än de som finns i programmet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in i och ut ur kommandona. Dessutom används vanliga kortkommandon som F1 (hjälp) och Ctrl + O (öppna) för webbläsaren – inte OneNote på webben.

Du kan förstora eller förminska innehållet på sidan med hjälp av funktionerna Zooma in och Zooma ut i Microsoft Edge.

 1. När du använder OneNote på webben i Microsoft Edge gör du något av följande:

  • Om du vill förstora den aktuella sidan (Zooma in) trycker du på Ctrl+plustecken (+). Du hör: "Zooma in".

  • Om du vill förminska den aktuella sidan (Zooma ut) trycker du på Ctrl+minustecken (-). Du hör: "Zooma ut".

 2. Välj Zooma in och Zooma ut flera gånger för att få exakt den förstoringsgrad du vill ha.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga innehåll i anteckningsböcker i OneNote

Använda en skärmläsare för att dela och samarbeta i anteckningsböcker i OneNote

Kortkommandon i OneNote

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med OneNote

Lär dig att navigera i OneNote med hjälpmedelsfunktioner

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×