Använda en skärmläsare för att ange radavstånd och indrag i Word

Använda en skärmläsare för att ange radavstånd och indrag i Word

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns på supporten för Office och i Korrigeringar eller lösningar för de senaste Office-problemen.

Använd Word med tangent bordet och en skärm läsare för att ge dokumentet ett snyggare utseende genom att göra stycken snyggare. Vi har testat det med skärm läsaren och JAWS, men kan fungera med andra skärm läsare så länge de följer vanliga hjälpmedels standarder och tekniker. Du får lära dig hur du ställer in avståndet före och efter varje stycke och storleken på dess indrag och linjer.

Dekorativ ikon behöver anvisningar om hur du ställer in rad avståndet eller indraget i ett Word dokument, men inte använder en skärm läsare? Se ändra rad avståndet i Word, Justera indrag och avståndeller skapa ett hängande indrag.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Ange styckeavstånd

 1. Öppna dokumentet och markera det stycke som du vill ange avstånd för. Tryck på Ctrl + A om du vill ange styckeavståndet för hela dokumentet.

 2. Om du vill ställa in avståndet före ett stycke trycker du på Alt + P, SB. Du hör: "stycke, avstånd före". Använd upp-och nedpilarna tills du hör det Poäng värde du vill ha, eller Skriv önskat Poäng värde (till exempel 6 eller 18) och tryck sedan på RETUR. Mindre punkt värden representerar mindre utrymme.

 3. Om du vill ange avståndet efter ett stycke trycker du på Alt + P, SA. Du hör: "stycke, avstånd efter". Använd upp-och nedpilarna tills du hör det Poäng värde du vill ha, eller Skriv önskat Poäng värde (till exempel 6 eller 18) och tryck sedan på RETUR.

Fler alternativ för avstånd

 • Om du snabbt vill ange rad avstånd för ett markerat stycke i Word trycker du på ALT + H, K. Du hör: "rad-och stycke avstånd". Använd upp-och nedpilarna för att välja från en lista med ofta använda rad avstånds storlekar och tryck på RETUR för att använda den.

 • Om du vill ange ett styckeavstånd som standardavstånd gör du följande:

  1. Markera lite text i dokumentet som innehåller det stycke avstånd som du vill använda som standard avstånd.

  2. Tryck på ALT + H, PG för att öppna dialog rutan stycke .

  3. Om du vill ställa in stycke avståndet som standard trycker du på ALT + D.

  4. I dialog rutan Microsoft Word använder du uppåt-och nedåtpilarna för att välja antingen det här dokumentet eller alternativet alla dokument , trycker på TABB-tangenten tills du hör "OK" och trycker sedan på RETUR.

  5. Stäng dialog rutan stycke genom att trycka på TABB-tangenten tills du hör "OK" och tryck sedan på RETUR.

Ange styckeindrag

 1. Öppna dokumentet och markera det stycke som du vill ange indrag för. Tryck på CTRL + A om du vill ange stycke indrag för hela dokumentet.

 2. Om du vill ange storleken på vänster indrag trycker du på Alt + P, IL. Du hör: "stycke, indrag vänster." Använd upp-och nedpilarna eller Skriv in värdet (till exempel .25 eller 0,5) och tryck sedan på RETUR.

 3. Om du vill ange storleken på höger indrag trycker du på Alt + P, IR. Du hör: "stycke, indrag höger." Använd upp-och nedpilarna eller Skriv in värdet (till exempel .25 eller 0,5) och tryck sedan på RETUR.

Fler alternativ för att ange indrag

 • Om du snabbt vill lägga till ett indrag för första raden i ett stycke flyttar du fokus till början av den första raden i stycket och tryck på TABB-tangenten. Med ett indrag på första raden får den första raden i ett stycke ett större indrag än övriga rader i stycket.

 • Om du vill ange ett indrag som standardindrag gör du följande:

  1. Markera lite text i dokumentet som har det stycke indrag som du vill använda som standard indrag.

  2. Tryck på ALT + H, PG för att öppna dialog rutan stycke .

  3. Om du vill ställa in stycke indraget som standard trycker du på ALT + D.

  4. I dialog rutan Microsoft Word använder du uppåt-och nedåtpilarna för att välja antingen det här dokumentet eller alternativet alla dokument , trycker på TABB-tangenten tills du hör "OK" och trycker sedan på RETUR.

  5. Stäng dialog rutan stycke genom att trycka på TABB-tangenten tills du hör "OK" och tryck sedan på RETUR.

 • Om du vill skriva ut i bok format använder du funktionen för att spegla indrag, där stycke indrag spegla varandra på motstående sidor. Vänster indrag blir det inre indraget och höger indrag blir det yttre indraget. Så här aktiverar du spegel indrag:

  1. Markera lite text i dokumentet som har det stycke indrag som du vill spegla på motstående sidor.

  2. Tryck på ALT + H, PG för att öppna dialog rutan stycke .

  3. Tryck på ALT + M för att aktivera spegel indrag.

  4. Stäng dialog rutan stycke genom att trycka på TABB-tangenten tills du hör "OK" och tryck sedan på RETUR.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att justera text och stycken i Word

Kortkommandon i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

Nyheter i Microsoft 365

Använd Word för Mac med tangent bordet och VoiceOver, den inbyggda skärm läsaren i Mac OS, för att ge dokumentet ett snyggare utseende genom att göra stycken snyggare.

Du kan ange avståndet före och efter varje stycke och storleken på indrag med hjälp av tangentbordet och en skärmläsare. Du kan också skapa ett indrag på endast första raden i ett stycke, eller skapa ett hängande indrag där den första raden i stycket inte har indrag men efterföljande rader har indrag.

Dekorativ ikon behöver anvisningar om hur du ställer in rad avståndet eller indraget i ett Word dokument, men inte använder en skärm läsare? Se Justera indrag och avstånd eller skapa ett hängande indrag.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Ange styckeavstånd

 1. Markera de stycken i dokumentet som du vill ange avstånd för.

  Tips: Om du vill markera ett textstycke håller du ned Skift och flyttar markören med hjälp av piltangenterna.

 2. Om du vill formatera ett stycke trycker du på Alt+Kommando+M. Dialogrutan Stycke öppnas med fokus på fliken Indrag och avstånd.

 3. Använd alternativen i gruppen Avstånd och gör något av följande:

  • Du anger avståndet före ett stycke genom att trycka på Ctrl+Alt+Högerpil tills du hör den aktuella avståndsstorleken och "Före, redigera text".

  • Du anger avståndet efter ett stycke genom att trycka på Ctrl+Alt+Högerpil tills du hör den aktuella avståndsstorleken och "Efter, redigera text".

  I fältet Före eller Efter skriver du ett punktvärde, till exempel 6 eller 18 (lägre punktvärden representerar kortare avstånd).

 4. Du stänger dialogrutan Stycke och återgår till dokumentet genom att trycka på Retur.

Ställa in radavstånd

 1. Om du vill ändra radavståndet i ett stycke markerar du det stycke som du vill formatera och trycker på Alt+Kommando+M för att öppna dialogrutan Stycke.

 2. Du väljer ett radavstånd genom att trycka på Ctrl+Alt+Högerpil tills du hör "Radavstånd" följt av radavståndsalternativet. Du öppnar alternativlistan genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg. Tryck sedan på upp- eller nedpilen tills du hör det alternativ för radavstånd du vill ha. Välj genom att trycka på blanksteg.

 3. Om du väljer ett anpassningsbart alternativ, till exempel Flera, för att ange avståndsstorlek trycker du på Tabb. Du hör den aktuella avståndsstorleken och "Vid". Skriv sedan ett värde.

Ange styckeindrag

Endast indrag av första raden i ett stycke

 1. Markera de stycken där du vill ha indrag av första raden i stycket.

 2. Om du vill formatera ett stycke trycker du på Alt+Kommando+M. Dialogrutan Stycke öppnas med fokus på fliken Indrag och avstånd.

 3. Om du vill ha indrag av första raden i stycket använder du alternativen i gruppen Indrag. Tryck på Ctrl+Alt+Högerpil tills du hör: "Special, popup-knapp." Välj ett alternativ genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg. Tryck sedan på uppåt- eller nedåtpilen tills du hör: ”Första raden.” För att välja trycker du på blanksteg.

 4. Tryck på Tabb för att ange storleken på den första radens indrag. Du hör den aktuella indragsstorleken och "Med". Skriv ett värde i cm, till exempel 1,5.

 5. Tryck på Retur för att återgå till dokumentet.

Obs!: Alla efterföljande stycken som du skriver kommer att ha indrag.

Indrag av alla rader utom den första i ett stycke

 1. Markera stycket där du vill ha indrag av alla rader utom den första raden i stycket (hängande indrag).

 2. Om du vill formatera ett stycke trycker du på Alt+Kommando+M. Dialogrutan Stycke öppnas med fokus på fliken Indrag och avstånd.

 3. Om du vill skapa ett hängande indrag använder du alternativen i gruppen Indrag. Tryck på Ctrl+Alt+Högerpil tills du hör: "Special, popup-knapp." Välj ett alternativ genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg. Tryck sedan på uppåt- eller nedåtpilen tills du hör: ”Hängande.” För att välja trycker du på blanksteg.

 4. Tryck på Tabb för att ange storleken på indraget. Du hör den aktuella indragsstorleken och "Med". Skriv sedan ett värde i cm, till exempel 1,5.

 5. Tryck på Retur för att återgå till dokumentet.

Öka eller minska indraget för ett helt stycke

 1. Markera de stycken i dokumentet där du vill öka eller minska vänster eller höger indrag.

 2. Om du vill formatera ett stycke trycker du på Alt+Kommando+M. Dialogrutan Stycke öppnas med fokus på fliken Indrag och avstånd.

 3. Använd alternativen i gruppen Indrag och gör något av följande:

  • Om du vill ändra indraget från vänster marginal trycker du på Ctrl+Alt+Högerpil tills du hör: "Före text."

  • Om du vill ändra indraget från höger marginal trycker du på Ctrl+Alt+Högerpil tills du hör: "Efter text."

  Du anger indragsstorleken genom att skriva ett tal i cm. Indragsstorleken meddelas.

 4. Tryck på Retur för att återgå till dokumentet.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att dela ett dokument i Word

Kortkommandon i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

Nyheter i Microsoft 365

Använd Word för iOS med VoiceOver, den inbyggda skärm läsaren i iOS, för att ändra avståndet mellan stycken och rader.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • Vi rekommenderar att du läser och redigerar dokument i vyn Utskriftslayout. Det kan hända att VoiceOver inte fungerar optimalt i andra visningslägen.

I det här avsnittet

Ange styckeavstånd

 1. Markera det stycke som du vill ange avstånd för i dokumentet.

 2. Om du vill gå till menyfliksområdet sveper du åt höger eller vänster tills du hör "Visa menyfliksområdet" och dubbeltrycker på skärmen. Du hör namnet på den aktuella menyfliken.

 3. Om du vill välja menyfliksområdet Start dubbeltrycker du på skärmen, sveper åt vänster eller höger tills du hör ”Hem, flik” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör "styckeformatering, knapp" och dubbel tryck på skärmen.

 5. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till avstånd före stycket sveper du åt höger tills du hör "Lägg till blank steg före stycke" och dubbeltrycker på skärmen.

  • Om du vill lägga till avstånd efter stycket sveper du åt höger tills du hör "Lägg till mellanrum efter stycke, knapp" och dubbeltrycker på skärmen.

  • Om du vill ta bort avståndet före stycket sveper du åt höger tills du hör "ta bort blank steg före stycke" och dubbeltrycker på skärmen.

  • Om du vill ta bort avstånd efter stycket sveper du åt höger tills du hör "ta bort mellanrum efter stycke" och dubbeltrycker på skärmen.

Obs!: Du kan bara växla avstånd före och efter ett stycke, så alternativet att lägga till utrymme är bara tillgängligt om det inte finns något blank steg före eller efter ett stycke och alternativet för att ta bort utrymme är bara tillgängligt om det finns för lite utrymme före eller efter ett stycke.

Ställa in radavstånd

 1. Markera det stycke som du vill ange rad avstånd för i dokumentet.

 2. Om du vill gå till menyfliksområdet sveper du åt höger eller vänster tills du hör "Visa menyfliksområdet" och dubbeltrycker på skärmen. Du hör namnet på den aktuella menyfliken.

 3. Om du vill välja menyfliksområdet Start dubbeltrycker du på skärmen, sveper åt vänster eller höger tills du hör ”Hem, flik” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör "styckeformatering, knapp" och dubbel tryck på skärmen.

 5. Svep åt höger tills du hör "knappen rad avstånd" och dubbel tryck på skärmen.

 6. Fortsätt att svepa åt höger för att gå igenom de tillgängliga rad avstånds värdena: 1,0, 1,15, 1,5, 2,0, 2,5och 3,0. När du hör önskat värde dubbeltrycker du på skärmen för att ange rad avståndet.

Ange styckeindrag

Endast indrag av första raden i ett stycke

 1. Markera det stycke du vill göra indrag för i dokumentet.

 2. Om du vill gå till menyfliksområdet sveper du åt höger eller vänster tills du hör "Visa menyfliksområdet" och dubbeltrycker på skärmen. Du hör namnet på den aktuella menyfliken.

 3. Om du vill välja menyfliksområdet Start dubbeltrycker du på skärmen, sveper åt vänster eller höger tills du hör ”Hem, flik” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör "styckeformatering, knapp" och dubbel tryck på skärmen.

 5. Svep åt höger tills du hör "knappen indrag" och dubbel tryck på skärmen.

 6. Svep åt höger tills du hör "knappen första raden" och dubbel tryck på skärmen.

Indrag av alla rader utom den första i ett stycke

 1. Markera det stycke du vill göra indrag för i dokumentet.

 2. Om du vill gå till menyfliksområdet sveper du åt höger eller vänster tills du hör "Visa menyfliksområdet" och dubbeltrycker på skärmen. Du hör namnet på den aktuella menyfliken.

 3. Om du vill välja menyfliksområdet Start dubbeltrycker du på skärmen, sveper åt vänster eller höger tills du hör ”Hem, flik” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör "styckeformatering, knapp" och dubbel tryck på skärmen.

 5. Svep åt höger tills du hör "knappen indrag" och dubbel tryck på skärmen.

 6. Svep åt höger tills du hör "knappen hängande" och dubbel tryck på skärmen.

Öka eller minska indraget för ett helt stycke

 1. Markera det stycke du vill göra indrag för i dokumentet.

 2. Om du vill gå till menyfliksområdet sveper du åt höger eller vänster tills du hör "Visa menyfliksområdet" och dubbeltrycker på skärmen. Du hör namnet på den aktuella menyfliken.

 3. Om du vill välja menyfliksområdet Start dubbeltrycker du på skärmen, sveper åt vänster eller höger tills du hör ”Hem, flik” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 4. Gör något av följande:

  • Öka indraget genom att svepa åt höger tills du hör "öka indraget" och dubbel tryck på skärmen.

  • Minska indraget genom att svepa åt höger tills du hör "minska indrag och dubbel tryck på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att kontrollera stavning och grammatik i Word

Kortkommandon i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

Nyheter i Microsoft 365

Använd Word för Android med TalkBack, den inbyggda skärm läsaren i Android, för att ändra avståndet mellan stycken och rader.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Ange styckeavstånd

 1. Markera det stycke som du vill formatera i dokumentet.

 2. Om du vill gå till menyfliksområdet sveper du åt höger eller vänster tills du hör "ej markerad, fler alternativ, knapp" och dubbeltrycker på skärmen.

 3. Om du vill välja fliken Start dubbeltrycker du på skärmen, sveper åt vänster eller höger tills du hör "fliken Start" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör "styckeformatering-menyn" och dubbel tryck på skärmen.

 5. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till avstånd före stycket sveper du åt höger tills du hör "Lägg till blank steg före stycke" och dubbeltrycker på skärmen.

  • Om du vill lägga till avstånd efter stycket sveper du åt höger tills du hör "Lägg till mellanrum efter stycke, knapp" och dubbeltrycker på skärmen.

  • Om du vill ta bort avståndet före stycket sveper du åt höger tills du hör "ta bort blank steg före stycke" och dubbeltrycker på skärmen.

  • Om du vill ta bort avstånd efter stycket sveper du åt höger tills du hör "ta bort mellanrum efter stycke" och dubbeltrycker på skärmen.

Obs!: Du kan bara växla avstånd före och efter ett stycke, så alternativet att lägga till utrymme är bara tillgängligt om det inte finns något blank steg före eller efter ett stycke och alternativet för att ta bort utrymme är bara tillgängligt om det finns för lite utrymme före eller efter ett stycke.

Ställa in radavstånd

 1. Markera det stycke som du vill formatera i dokumentet.

 2. Om du vill gå till menyfliksområdet sveper du åt höger eller vänster tills du hör "ej markerad, fler alternativ, knapp" och dubbeltrycker på skärmen.

 3. Om du vill välja fliken Start dubbeltrycker du på skärmen, sveper åt vänster eller höger tills du hör "fliken Start" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör "styckeformatering-menyn" och dubbel tryck på skärmen.

 5. Svep åt höger tills du hör "kombinations rutan rad avstånd" och dubbel tryck på skärmen.

 6. Fortsätt att svepa åt höger för att gå igenom de tillgängliga rad avstånds värdena: 1,0, 1,15, 1,5, 2,0, 2,5och 3,0. När du hör önskat värde dubbeltrycker du på skärmen för att ange rad avståndet.

Ange styckeindrag

Endast indrag av första raden i ett stycke

 1. Markera det stycke som du vill formatera i dokumentet.

 2. Om du vill gå till menyfliksområdet sveper du åt höger eller vänster tills du hör "ej markerad, fler alternativ, knapp" och dubbeltrycker på skärmen.

 3. Om du vill välja fliken Start dubbeltrycker du på skärmen, sveper åt vänster eller höger tills du hör "fliken Start" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör "styckeformatering-menyn" och dubbel tryck på skärmen.

 5. Svep åt höger tills du hör "speciellt indrag-menyn" och dubbel tryck på skärmen.

 6. Svep åt höger tills du hör "första raden, inte markerad, växla" och dubbel tryck på skärmen.

Indrag av alla rader utom den första i ett stycke

 1. Markera det stycke som du vill formatera i dokumentet.

 2. Om du vill gå till menyfliksområdet sveper du åt höger eller vänster tills du hör "ej markerad, fler alternativ, knapp" och dubbeltrycker på skärmen.

 3. Om du vill välja fliken Start dubbeltrycker du på skärmen, sveper åt vänster eller höger tills du hör "fliken Start" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör "styckeformatering-menyn" och dubbel tryck på skärmen.

 5. Svep åt höger tills du hör "speciellt indrag-menyn" och dubbel tryck på skärmen.

 6. Svep åt höger tills du hör "hängande, inte markerad, växla" och dubbel tryck på skärmen.

Öka eller minska indraget för ett helt stycke

 1. Markera det stycke du vill göra indrag för i dokumentet.

 2. Gör något av följande:

  • Öka indraget genom att svepa åt höger tills du hör "knappen öka indrag" och dubbel tryck på skärmen.

  • Minska indraget genom att svepa åt höger tills du hör "knappen minska indrag" och dubbel tryck på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att kontrollera stavning och grammatik i Word

Kortkommandon i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

Nyheter i Microsoft 365

Använd Word Mobile med skärm läsaren, den inbyggda skärm läsaren i Windows, för att ändra avståndet mellan stycken och rader.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Ange styckeavstånd

 1. Placera insättnings punkten var som helst i det stycke som du vill ange avstånd för.

 2. Svep uppåt eller nedåt med ett finger tills du hör: "objekt."

 3. SWiP till höger tills du hör "fler alternativ" och dubbel tryck på skärmen.

 4. Svep åt vänster tills du hör den aktuella fliken och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Svep åt höger eller vänster tills du hör ”Start” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 6. Svep åt höger på fliken Start tills du hör "styckeformatering" och dubbel tryck på skärmen.

 7. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till avstånd före stycket sveper du åt höger tills du hör "Lägg till blank steg före stycke" och dubbeltrycker på skärmen.

  • Om du vill lägga till avstånd efter stycket sveper du åt höger tills du hör "Lägg till avstånd efter stycke" och dubbeltrycker på skärmen.

  • Om du vill ta bort avståndet före stycket sveper du åt höger tills du hör "ta bort blank steg före stycke" och dubbeltrycker på skärmen.

  • Om du vill ta bort avstånd efter stycket sveper du åt höger tills du hör "ta bort avstånd efter stycke" och dubbeltrycker på skärmen.

Obs!: Du kan bara växla avstånd före och efter ett stycke, så alternativet att lägga till utrymme är bara tillgängligt om det inte finns något blank steg före eller efter ett stycke och alternativet för att ta bort utrymme är bara tillgängligt om det finns för lite utrymme före eller efter ett stycke.

Ställa in radavstånd

 1. Placera insättnings punkten var som helst i det stycke som du vill ange rad avstånd för.

 2. Svep uppåt eller nedåt med ett finger tills du hör: "objekt."

 3. SWiP till höger tills du hör "fler alternativ" och dubbel tryck på skärmen.

 4. Svep åt vänster tills du hör den aktuella fliken och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Svep åt höger eller vänster tills du hör ”Start” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 6. Svep åt höger på fliken Start tills du hör "styckeformatering" och dubbel tryck på skärmen.

 7. Svep åt höger tills du hör "rad avstånd, knapp" och dubbel tryck på skärmen.

 8. Fortsätt att svepa åt höger för att gå igenom de tillgängliga rad avstånds värdena. När du hör önskat värde dubbeltrycker du på skärmen för att ange rad avståndet.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Kortkommandon i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

Använd Word för webben med en skärm läsare för att ge dokumentet ett snyggare utseende genom att göra stycken snyggare. Vi har testat det med skärm läsaren men den kan fungera med andra skärm läsare så länge de följer vanliga hjälpmedels standarder och tekniker. Du får lära dig hur du ställer in avståndet före och efter varje stycke och storleken på dess indrag och linjer.

Dekorativ ikon behöver anvisningar om hur du ställer in rad avståndet eller indraget i ett Word dokument, men inte använder en skärm läsare? Se ändra rad avståndet i Word, Justera indrag och avståndeller skapa ett hängande indrag.

Meddelanden: 

 • Om du använder Skärmläsaren med Windows 10 Fall Creators Update kan du behöva inaktivera genomsökningsläge för att kunna redigera dokument, kalkylblad eller presentationer med Office på webben. Mer information finns i artikeln om att inaktivera virtuellt läge eller bläddringsläge för skärmläsare i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • När du använder Word för webben rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Word för webben körs i webbläsaren är kortkommandona annorlunda än i skrivbordsprogrammet. Du använder till exempel Ctrl + F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga kortkommandon som F1 (hjälp) och Ctrl+O (öppna) i webbläsaren, inte i Word för webben.

I det här avsnittet

Ange stycke-och rad avstånd

 1. Öppna dokumentet och markera sedan det stycke du vill ange avstånd för genom att flytta insättnings punkten till början av stycket och trycka på Skift + Ctrl + nedåtpil. Tryck på Ctrl + A om du vill ange styckeavståndet för hela dokumentet.

 2. Om du vill ställa in avståndet före ett stycke trycker du på Alt + Windows-tangenten och sedan på P, SB. Du hör: "avstånd före". Använd upp-och nedpilarna tills du hör det Poäng värde du vill ha, eller Skriv önskat Poäng värde (till exempel 6 eller 18) och tryck sedan på RETUR. Mindre punkt värden representerar mindre utrymme.

 3. Om du vill ange avståndet efter ett stycke trycker du på Alt + Windows-tangenten och sedan på P, SA. Du hör: "avståndet efter". Använd upp-och nedpilarna tills du hör det Poäng värde du vill ha, eller Skriv önskat Poäng värde (till exempel 6 eller 18) och tryck sedan på RETUR.

 4. Om du vill ange rad avstånd för ett markerat stycke trycker du på Alt + Windows-tangenten och sedan på H, 02. Du hör: "rad avstånd". Tryck på RETUR och Använd sedan upp-och nedpilarna för att välja från en lista med ofta använda rad avstånds storlekar och tryck på RETUR för att använda den.

Ange styckeindrag

 1. Öppna dokumentet och markera sedan det stycke du vill ange indrag för genom att flytta insättnings punkten till början av stycket och trycka på Skift + Ctrl + nedåtpil. Tryck på CTRL + A om du vill ange stycke indrag för hela dokumentet.

 2. Om du vill ange storleken på vänster indrag trycker du på Alt + Windows-tangenten, P, IL. Du hör: "indrag vänster". Ange önskat värde med upp-och nedpilarna eller Skriv in värdet (till exempel .25 eller 0,5) och tryck sedan på RETUR.

 3. Om du vill ange storleken på höger indrag trycker du på Alt + Windows-tangenten, P, IL. Du hör: "indrag höger". Ange önskat värde med upp-och nedpilarna eller Skriv in värdet (till exempel .25 eller 0,5) och tryck sedan på RETUR.

 4. Om du vill lägga till indrag för första raden i ett stycke flyttar du fokus till början av första raden i stycket och trycker sedan på TABB-tangenten. Med ett indrag på första raden får den första raden i ett stycke ett större indrag än övriga rader i stycket.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Kortkommandon i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

Nyheter i Microsoft 365

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×