Hantera avtalade tider, planer, budgetar – det är enkelt med Microsoft 365.

Använda en skärmläsare för att använda ett tema eller lägga till bilder i formulär och tester i Microsoft Forms

Använda en skärmläsare för att använda ett tema eller lägga till bilder i formulär och tester i Microsoft Forms

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd Microsoft Forms med tangent bordet och en skärm läsare för att anpassa formulär och test. Vi har testat det med skärm läsaren och JAWS i Microsoft Edge, men det kan fungera med andra skärm läsare och webbläsare så länge de följer vanliga hjälpmedels standarder och-tekniker. Du får lära dig hur du skapar formulär och fråge sporter med teman, färger och bilder.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Lägga till ett tema

Om du använder ett tema ändras bakgrunden och dispositionen i ett formulär eller test. Du kan välja en av de fördefinierade bilderna eller färgerna, eller så kan du skapa ett eget tema. Instruktioner finns i lägga till ett anpassat tema.

 1. I formuläret eller testet där du vill lägga till ett tema trycker du på TABB eller SKIFT + TABB tills du kommer till knappen tema och trycker sedan på RETUR. Menyn teman öppnas.

 2. Tryck på TABB-tangenten tills du kommer till det tema du vill använda och tryck på RETUR för att välja och använda det.

 3. Stäng menyn tema genom att trycka på ESC.

Lägga till ett anpassat tema

I ett anpassat tema kan du använda en egen bild från din dator eller OneDrive, eller så kan du ladda upp en bild från Internet. Du kan även anpassa temats färg. Använd bara det hexadecimala värdet för en färg för att definiera exakt skugga du vill använda.

 1. I formuläret eller testet där du vill lägga till ett anpassat tema trycker du på TABB eller SKIFT + TABB tills du kommer till knappen tema och trycker sedan på RETUR. Menyn teman öppnas.

 2. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "anpassa tema" och tryck sedan på RETUR.

 3. Om du vill ladda upp en bild för ditt tema trycker du på TABB-tangenten tills du hör "Ladda upp bild" och trycker sedan på RETUR. Bild väljaren öppnas. Du hör: "Bilds ökning".

 4. Gör något av följande:

  • Tryck på RETUR om du vill söka efter en bild online. Tryck sedan på TABB tills du hör "Sök, redigera". Skriv in sökorden och tryck på RETUR för att söka. Tryck på TABB-tangenten tills du hittar den bild du vill använda och tryck på RETUR.

  • Om du vill använda en bild från datorn trycker du på TABB-tangenten tills du hör "Ladda upp". Tryck sedan på RETUR. Dialog rutan Windows öppnas. Gå till den bild du vill använda och tryck på RETUR.

  • Om du vill använda en bild från OneDrivetrycker du på TABB tills du hör "OneDrive" och trycker sedan på RETUR. Dina OneDrive mappar visas. Gå till den bild du vill använda och tryck på RETUR.

 5. Välj den färg du vill använda genom att trycka på TABB-tangenten tills du hör "anpassa färg". Tryck sedan på RETUR. Skriv in den färg-hexadecimala kod som du vill använda. Skriv till exempel 7FFFD4 för äpple grönt.

 6. Stäng menyn tema genom att trycka på ESC.

Lägga till en bild i ett formulär eller en test rubrik

Du kan lägga till en bild, till exempel en logo typ, i ett formulär eller en test rubrik.

 1. Om du vill lägga till en bild i rubriken, trycker du på TABB-tangenten tills du hör rubriken, följt av "rubrik designer för formulär" och trycker sedan på RETUR.

 2. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "Infoga bild" och tryck sedan på RETUR.

 3. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "Ladda upp bild" och tryck sedan på RETUR om du vill ladda upp en bild för rubriken. Bild väljaren öppnas. Du hör: "Bilds ökning".

 4. Gör något av följande:

  • Tryck på RETUR om du vill söka efter en bild online. Tryck sedan på TABB tills du hör "Sök, redigera". Skriv in sökorden och tryck på RETUR för att söka. Tryck på TABB-tangenten tills du hittar den bild du vill använda och tryck på RETUR.

  • Om du vill använda en bild från datorn trycker du på TABB-tangenten tills du hör "Ladda upp". Tryck sedan på RETUR. Dialog rutan Windows öppnas. Gå till den bild du vill använda och tryck på RETUR.

  • Om du vill använda en bild från OneDrivetrycker du på TABB tills du hör "OneDrive" och trycker sedan på RETUR. Dina OneDrive mappar visas. Gå till den bild du vill använda och tryck på RETUR.

  Bilden läggs till på vänster sida i rubriken. Fokus återgår till formuläret eller testet.

 5. Om du vill lägga till alternativ text för bilden trycker du på TABB-tangenten tills du hör "alternativ text för skärm läsare". Tryck sedan på RETUR. Skriv in alternativ texten. Om du vill avsluta textfältet trycker du på TABB eller SKIFT + TABB en gång.

Lägga till en bild i ett formulär eller en test fråga

Använd en bild med formulär eller test frågor för att hjälpa dina svaranden att förstå sammanhanget.

 1. I formuläret eller testet där du vill lägga till en bild i en fråga, trycker du på TABB tills du kommer till frågan och trycker på RETUR.

 2. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "Infoga media" och tryck sedan på RETUR. Du hör: "Media väljer, bild".

 3. Tryck på Retur. Bild väljaren öppnas. Du hör: "Bilds ökning".

 4. Gör något av följande:

  • Tryck på RETUR om du vill söka efter en bild online. Tryck sedan på TABB tills du hör "Sök, redigera". Skriv in sökorden och tryck på RETUR för att söka. Tryck på TABB-tangenten tills du hittar den bild du vill använda och tryck på RETUR.

  • Om du vill använda en bild från datorn trycker du på TABB-tangenten tills du hör "Ladda upp". Tryck sedan på RETUR. Dialog rutan Windows öppnas. Gå till den bild du vill använda och tryck på RETUR.

  • Om du vill använda en bild från OneDrivetrycker du på TABB tills du hör "OneDrive" och trycker sedan på RETUR. Dina OneDrive mappar visas. Gå till den bild du vill använda och tryck på RETUR.

  Bilden läggs till på höger sida av frågan. Fokus återgår till formuläret eller testet.

 5. Om du vill lägga till alternativ text för bilden trycker du på TABB-tangenten tills du hör "redigera" och trycker sedan på RETUR. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "alternativ text för skärm läsare" och tryck sedan på RETUR. Skriv in alternativ texten. Om du vill avsluta textfältet trycker du på TABB eller SKIFT + TABB en gång.

Se även

Använda en skärmläsare för att skapa ett nytt formulär i Microsoft Forms

Använda en skärmläsare för att skapa ett nytt test i Microsoft Forms

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Grundläggande uppgifter när du använder en skärmläsare med Microsoft Forms

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Microsoft Forms

Använd Microsoft Forms med tangent bordet och VoiceOver, den inbyggda skärm läsaren i macOS, i Safari för att anpassa formulär och test. Du får lära dig hur du skapar formulär och fråge sporter med teman, färger och bilder.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda macOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i startguide för VoiceOver.

I det här avsnittet

Lägga till ett tema

Om du använder ett tema ändras bakgrunden och dispositionen i ett formulär eller test. Du kan välja en av de fördefinierade bilderna eller färgerna, eller så kan du skapa ett eget tema. Instruktioner finns i lägga till ett anpassat tema.

 1. I formuläret eller testet där du vill lägga till ett tema trycker du på TABB eller SKIFT + TABB tills du kommer till knappen tema och trycker sedan på RETUR. Menyn teman öppnas.

 2. Tryck på TABB-tangenten tills du kommer till det tema du vill använda och tryck på RETUR för att markera och använda det.

 3. Stäng menyn tema genom att trycka på ESC.

Lägga till ett anpassat tema

I ett anpassat tema kan du använda en egen bild från din dator eller OneDrive, eller så kan du ladda upp en bild från Internet. Du kan även anpassa temats färg. Använd bara det hexadecimala värdet för en färg för att definiera exakt skugga du vill använda.

 1. I formuläret eller testet där du vill lägga till ett anpassat tema trycker du på TABB eller SKIFT + TABB tills du kommer till knappen tema och trycker sedan på RETUR. Menyn teman öppnas.

 2. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "anpassa tema" och tryck sedan på RETUR.

 3. Om du vill ladda upp en bild för ditt tema trycker du på TABB-tangenten tills du hör "Ladda upp bild" och trycker sedan på RETUR. Bild väljaren öppnas. Du hör: "Bilds ökning".

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill söka efter en bild online trycker du på RETUR. Tryck sedan på TABB tills du hör "Sök, redigera text". Skriv in sökorden och tryck på RETUR för att söka. Tryck på TABB-tangenten tills du hittar den bild du vill använda och tryck på RETUR.

  • Om du vill använda en bild från datorn trycker du på TABB-tangenten tills du hör "Ladda upp". Tryck sedan på RETUR. MacOS fil granskning öppnas. Gå till den bild du vill använda och tryck på RETUR.

  • Om du vill använda en bild från OneDrivetrycker du på TABB tills du hör "OneDrive" och trycker sedan på RETUR. Dina OneDrive mappar visas. Gå till den bild du vill använda och tryck på RETUR.

 5. Om du vill definiera den färg du vill använda trycker du på TABB tills du hör "anpassa färg". Tryck sedan på RETUR. Skriv in den färg-hexadecimala kod som du vill använda. Skriv till exempel 7FFFD4 för äpple grönt.

 6. Stäng menyn tema genom att trycka på ESC.

Lägga till en bild i ett formulär eller en test rubrik

Du kan lägga till en bild, till exempel en logo typ, i ett formulär eller en test rubrik.

 1. Om du vill lägga till en bild i rubriken trycker du på TABB-tangenten tills du hör rubriken, följt av "formulärmall för huvud namn, Designer". Tryck sedan på RETUR.

 2. Tryck på TABB-tangenten en gång och tryck på RETUR. Du hör: "Bilds ökning".

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill söka efter en bild online trycker du på TABB-tangenten tills du hör "Sök, redigera text". Skriv in sökorden och tryck på RETUR för att söka. Tryck på TABB-tangenten tills du hittar den bild du vill använda och tryck på RETUR.

  • Om du vill använda en bild från datorn trycker du på TABB-tangenten tills du hör "Ladda upp". Tryck sedan på RETUR. MacOS fil granskning öppnas. Gå till den bild du vill använda och tryck på RETUR.

  • Om du vill använda en bild från OneDrivetrycker du på TABB tills du hör "OneDrive" och trycker sedan på RETUR. Dina OneDrive mappar visas. Gå till den bild du vill använda och tryck på RETUR.

  Bilden läggs till på vänster sida i rubriken. Fokus återgår till formuläret eller testet.

 4. Om du vill lägga till alternativ text för bilden trycker du på TABB-tangenten tills du hör "alternativ text för skärm läsare". Tryck sedan på RETUR. Skriv in alternativ texten. Om du vill avsluta textfältet trycker du på TABB eller SKIFT + TABB en gång.

Lägga till en bild i ett formulär eller en test fråga

Använd en bild med formulär eller test frågor för att hjälpa dina svaranden att förstå sammanhanget.

 1. Tryck på CTRL + ALT + HÖGERPIL tills du kommer till frågan och tryck på Ctrl + Alt + blank steg om du vill lägga till en bild i en fråga.

 2. Tryck på TABB-tangenten en gång och tryck på RETUR. Du hör: "Knappen bild, media Välj".

 3. Tryck på Retur. Bild väljaren öppnas. Du hör: "Bilds ökning".

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill söka efter en bild online trycker du på TABB-tangenten tills du hör "Sök, redigera text". Skriv in sökorden och tryck på RETUR för att söka. Tryck på TABB-tangenten tills du hittar den bild du vill använda och tryck på RETUR.

  • Om du vill använda en bild från datorn trycker du på TABB-tangenten tills du hör "Ladda upp". Tryck sedan på RETUR. öppnar dialog ruta öppnas. Gå till den bild du vill använda och tryck på RETUR.

  • Om du vill använda en bild från OneDrivetrycker du på TABB tills du hör "OneDrive" och trycker sedan på RETUR. Dina OneDrive mappar visas. Gå till den bild du vill använda och tryck på RETUR.

  Bilden läggs till på höger sida av frågan. Fokus återgår till formuläret eller testet.

 5. Om du vill lägga till alternativ text för bilden trycker du på TABB-tangenten tills du hör "redigera" och trycker sedan på RETUR. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "alternativ text för skärm läsare" och tryck sedan på RETUR. Skriv in alternativ texten. Om du vill avsluta textfältet trycker du på TABB eller SKIFT + TABB en gång.

Se även

Använda en skärmläsare för att skapa ett nytt formulär i Microsoft Forms

Använda en skärmläsare för att skapa ett nytt test i Microsoft Forms

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Grundläggande uppgifter när du använder en skärmläsare med Microsoft Forms

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Microsoft Forms

Använd Microsoft Forms med VoiceOver, den inbyggda skärm läsaren i iOS, i Safari för att anpassa formulär och test. Du får lära dig hur du skapar formulär och fråge sporter med teman, färger och bilder.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

I det här avsnittet

Lägga till ett tema

Om du använder ett tema ändras bakgrunden och dispositionen i ett formulär eller test. Du kan välja en av de fördefinierade bilderna eller färgerna, eller så kan du skapa ett eget tema. Instruktioner finns i lägga till ett anpassat tema.

 1. Om du vill lägga till ett tema i ett formulär växlar du till Skriv bords versionen enligt anvisningarna i växla till Skriv bords versionen av.

 2. Öppna formuläret eller testet där du vill lägga till ett tema.

 3. I formuläret eller test sveper du åt vänster tills du kommer till knappen tema och dubbeltrycker på skärmen. Menyn teman öppnas.

 4. Svep åt höger tills du kommer till det tema du vill använda och dubbel tryck på skärmen för att markera och använda den.

 5. Om du vill avsluta menyn teman drar du tillbaka skärmen fram och tillbaka med två fingrar.

Lägga till ett anpassat tema

I ett anpassat tema kan du använda en egen bild från OneDrive eller så kan du ladda upp en bild från Internet. Du kan även anpassa temats färg. Använd bara det hexadecimala värdet för en färg för att definiera exakt skugga du vill använda.

 1. Om du vill lägga till ett anpassat tema för ett formulär kan du växla till Skriv bords versionen enligt anvisningarna i växla till Skriv bords versionen.

 2. Öppna formuläret eller testet där du vill lägga till ett anpassat tema.

 3. I formuläret eller test sveper du åt vänster tills du kommer till knappen tema och dubbeltrycker på skärmen. Menyn teman öppnas.

 4. Svep åt höger tills du hör "anpassa tema", och dubbel tryck på skärmen.

 5. Om du vill ladda upp en bild för ditt tema sveper du åt höger tills du hör "Ladda upp bild" och dubbeltrycker på skärmen. Bild väljaren öppnas. Du hör: "Bilds ökning".

 6. Gör något av följande:

  • Dubbel tryck på skärmen om du vill söka efter en bild online. Svep åt höger tills du hör "Bing, Sök" och dubbel tryck på skärmen. Skriv sökorden med hjälp av skärm tangent bordet. Svep åt vänster tills du hör "klart" och dubbel tryck på skärmen för att söka. Svep åt höger tills du hör "Sök" och dubbel tryck på skärmen. Svep åt höger tills du hittar den bild du vill använda och dubbel tryck på skärmen. Svep åt vänster tills du hör "Lägg till" och dubbel tryck på skärmen.

  • Om du vill använda en bild från Foto biblioteket på din telefon sveper du åt höger tills du hör "Ladda upp". dubbel tryck på skärmen. Svep åt höger tills du hör "Foto bibliotek" och dubbel tryck på skärmen. Gå till den bild du vill använda och dubbel tryck på skärmen.

  • Om du vill använda en bild från OneDrivesveper du åt höger tills du hör "OneDrive" och dubbeltrycker på skärmen. Dina OneDrive mappar visas. Gå till den bild du vill använda och dubbel tryck på skärmen.

 7. Om du vill definiera den färg du vill använda sveper du åt höger tills du hör "anpassa färg". dubbel tryck på skärmen. Dubbel tryck på skärmen och Använd skärm tangent bordet för att skriva den färg-hexadecimala kod du vill använda. Skriv till exempel 7FFFD4 för äpple grönt.

 8. Om du vill avsluta menyn teman drar du tillbaka skärmen fram och tillbaka med två fingrar.

Lägga till en bild i ett formulär eller en test rubrik

Du kan lägga till en bild, till exempel en logo typ, i ett formulär eller en test rubrik.

 1. Om du vill lägga till en rubrik bild i ett formulär växlar du till Skriv bords versionen enligt anvisningarna i växla till Skriv bords versionen.

 2. Öppna formuläret eller testet där du vill lägga till en bild i rubriken.

 3. I formuläret eller testet sveper du åt höger eller vänster tills du hör rubriken, följt av "skapa en form i designer," och dubbeltrycker på skärmen.

 4. Dubbeltryck på skärmen. Du hör: "Infoga bild".

 5. Gör något av följande:

  • Dubbel tryck på skärmen om du vill söka efter en bild online. Svep åt höger tills du hör "Bing, Sök" och dubbel tryck på skärmen. Skriv sökorden med hjälp av skärm tangent bordet. Svep åt vänster tills du hör "klart" och dubbel tryck på skärmen för att söka. Svep åt höger tills du hör "Sök" och dubbel tryck på skärmen. Svep åt höger tills du hittar den bild du vill använda och dubbel tryck på skärmen. Svep åt vänster tills du hör "Lägg till" och dubbel tryck på skärmen.

  • Om du vill använda en bild från Foto biblioteket på din telefon sveper du åt höger tills du hör "Ladda upp". dubbel tryck på skärmen. Svep åt höger tills du hör "Foto bibliotek" och dubbel tryck på skärmen. Gå till den bild du vill använda och dubbel tryck på skärmen.

  • Om du vill använda en bild från OneDrivesveper du åt höger tills du hör "OneDrive" och dubbeltrycker på skärmen. Dina OneDrive mappar visas. Gå till den bild du vill använda och dubbel tryck på skärmen.

Lägga till en bild i ett formulär eller en test fråga

Använd en bild med formulär eller test frågor för att hjälpa dina svaranden att förstå sammanhanget.

 1. Om du vill lägga till en bild i ett formulär eller en test fråga växlar du till Skriv bords versionen enligt anvisningarna i växla till Skriv bords versionen.

 2. Öppna formuläret eller testet där du vill lägga till bilden.

 3. I formuläret eller testet sveper du åt höger eller vänster tills du hör en fråga som du vill använda. dubbel tryck på skärmen.

 4. Dubbeltryck på skärmen. Du hör: "Knappen bild". Dubbeltryck på skärmen för att välja.

 5. Gör något av följande:

  • Om du vill söka efter en bild online sveper du åt höger tills du hör "bilds ökning" och dubbeltrycker på skärmen. Svep åt höger tills du hör "Bing, Sök" och dubbel tryck på skärmen. Skriv sökorden med hjälp av skärm tangent bordet. Svep åt vänster tills du hör "klart" och dubbel tryck på skärmen för att söka. Svep åt höger tills du hör "Sök" och dubbel tryck på skärmen. Svep åt höger tills du hittar den bild du vill använda och dubbel tryck på skärmen. Svep åt vänster tills du hör "Lägg till" och dubbel tryck på skärmen.

  • Om du vill använda en bild från Foto biblioteket på din telefon sveper du åt höger tills du hör "Ladda upp". dubbel tryck på skärmen. Svep åt höger tills du hör "Foto bibliotek" och dubbel tryck på skärmen. Gå till den bild du vill använda och dubbel tryck på skärmen.

  • Om du vill använda en bild från OneDrivesveper du åt höger tills du hör "OneDrive" och dubbeltrycker på skärmen. Dina OneDrive mappar visas. Gå till den bild du vill använda och dubbel tryck på skärmen.

  Bilden läggs till på höger sida av frågan. Fokus återgår till formuläret eller testet.

Se även

Använda en skärmläsare för att skapa ett nytt formulär i Microsoft Forms

Använda en skärmläsare för att skapa ett nytt test i Microsoft Forms

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Grundläggande uppgifter när du använder en skärmläsare med Microsoft Forms

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Microsoft Forms

Använd Microsoft Forms med TalkBack, den inbyggda skärm läsaren i Android, i Chrome för att anpassa formulär och test. Du får lära dig hur du skapar formulär och fråge sporter med teman, färger och bilder.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

I det här avsnittet

Lägga till ett tema

Om du använder ett tema ändras bakgrunden och dispositionen i ett formulär eller test. Du kan välja en av de fördefinierade bilderna eller färgerna, eller så kan du skapa ett eget tema. Instruktioner finns i lägga till ett anpassat tema.

 1. Om du vill lägga till ett tema i ett formulär växlar du till Skriv bords versionen enligt anvisningarna i växla till Skriv bords versionen av.

 2. Öppna formuläret eller testet där du vill lägga till ett tema.

 3. I formuläret eller test sveper du åt vänster tills du kommer till tema eller tema idéer, och dubbeltrycker på skärmen. Menyn teman öppnas.

 4. Svep åt höger tills du kommer till det tema du vill använda och dubbel tryck på skärmen för att markera och använda den.

 5. Om du vill avsluta menyn teman sveper du nedåt och sedan åt vänster.

Lägga till ett anpassat tema

I ett anpassat tema kan du använda en egen bild från OneDrive eller så kan du ladda upp en bild från Internet. Du kan även anpassa temats färg. Använd bara det hexadecimala värdet för en färg för att definiera exakt skugga du vill använda.

 1. Om du vill lägga till ett anpassat tema för ett formulär kan du växla till Skriv bords versionen enligt anvisningarna i växla till Skriv bords versionen.

 2. Öppna formuläret eller testet där du vill lägga till ett anpassat tema.

 3. I formuläret eller test sveper du åt vänster tills du kommer till tema eller tema idéer, och dubbeltrycker på skärmen. Menyn teman öppnas.

 4. Svep åt höger tills du hör "anpassa tema", och dubbel tryck på skärmen.

 5. Om du vill ladda upp en bild för ditt tema sveper du åt höger tills du hör "Ladda upp bild" och dubbeltrycker på skärmen. Bild väljaren öppnas. Du hör: "Bilds ökning".

 6. Gör något av följande:

  • Dubbel tryck på skärmen om du vill söka efter en bild online. Svep åt höger tills du hör "redigerings ruta, Sök" och dubbel tryck på skärmen. Skriv sökorden med hjälp av skärm tangent bordet. Svep åt vänster tills du hör "klart" och dubbel tryck på skärmen för att söka. Svep åt höger tills du hör "knappen Sök" och dubbel tryck på skärmen. Svep åt höger tills du hittar den bild du vill använda och dubbel tryck på skärmen. Svep åt vänster tills du hör "Lägg till" och dubbel tryck på skärmen.

  • Om du vill använda en bild från Foto biblioteket på din telefon sveper du åt höger tills du hör "Ladda upp". dubbel tryck på skärmen. Gå till den bild du vill använda och dubbel tryck på skärmen.

  • Om du vill använda en bild från OneDrivesveper du åt höger tills du hör "OneDrive" och dubbeltrycker på skärmen. Dina OneDrive mappar visas. Gå till den bild du vill använda och dubbel tryck på skärmen.

 7. Om du vill definiera den färg du vill använda sveper du åt höger tills du hör "anpassa färg". dubbel tryck på skärmen. Använd skärm tangent bordet för att skriva den färg-hexadecimala kod du vill använda. Skriv till exempel 7FFFD4 för äpple grönt.

 8. Om du vill avsluta menyn teman sveper du nedåt och sedan åt vänster.

Lägga till en bild i ett formulär eller en test rubrik

Du kan lägga till en bild, till exempel en logo typ, i ett formulär eller en test rubrik.

 1. Om du vill lägga till en rubrik bild i ett formulär växlar du till Skriv bords versionen enligt anvisningarna i växla till Skriv bords versionen.

 2. Öppna formuläret eller testet där du vill lägga till en bild i rubriken.

 3. I formuläret eller testet sveper du åt höger eller vänster tills du hör rubriken, följt av "skapa en form i designer," och dubbeltrycker på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör: "Infoga bild".

 5. Gör något av följande:

  • Dubbel tryck på skärmen om du vill söka efter en bild online. Svep åt höger tills du hör "redigerings ruta, Sök" och dubbel tryck på skärmen. Skriv sökorden med hjälp av skärm tangent bordet. Svep åt vänster tills du hör "klart" och dubbel tryck på skärmen för att söka. Svep åt höger tills du hör "knappen Sök" och dubbel tryck på skärmen. Svep åt höger tills du hittar den bild du vill använda och dubbel tryck på skärmen. Svep åt vänster tills du hör "Lägg till" och dubbel tryck på skärmen.

  • Om du vill använda en bild från Foto biblioteket på din telefon sveper du åt höger tills du hör "Ladda upp". dubbel tryck på skärmen. Gå till den bild du vill använda och dubbel tryck på skärmen.

  • Om du vill använda en bild från OneDrivesveper du åt höger tills du hör "OneDrive" och dubbeltrycker på skärmen. Dina OneDrive mappar visas. Gå till den bild du vill använda och dubbel tryck på skärmen.

Lägga till en bild i ett formulär eller en test fråga

Använd en bild med formulär eller test frågor för att hjälpa dina svaranden att förstå sammanhanget.

 1. Om du vill lägga till en bild i en formulär fråga, växlar du till Skriv bords versionen enligt anvisningarna i växla till Skriv bords versionen.

 2. Öppna formuläret eller testet där du vill lägga till bilden.

 3. I formuläret eller testet sveper du åt höger eller vänster tills du hör en fråga som du vill använda. dubbel tryck på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör "Infoga media" och dubbel tryck på skärmen. Du hör: "Knappen bild". Dubbeltryck på skärmen.

 5. Gör något av följande:

  • Om du vill söka efter en bild online sveper du åt höger tills du hör "bilds ökning" och dubbeltrycker på skärmen. Svep åt höger tills du hör "redigerings ruta, Sök" och dubbel tryck på skärmen. Skriv sökorden med hjälp av skärm tangent bordet. Svep åt vänster tills du hör "klart" och dubbel tryck på skärmen för att söka. Svep åt höger tills du hör "knappen Sök" och dubbel tryck på skärmen. Svep åt höger tills du hittar den bild du vill använda och dubbel tryck på skärmen. Svep åt vänster tills du hör "Lägg till" och dubbel tryck på skärmen.

  • Om du vill använda en bild från Foto biblioteket på din telefon sveper du åt höger tills du hör "Ladda upp". dubbel tryck på skärmen. Gå till den bild du vill använda och dubbel tryck på skärmen.

  • Om du vill använda en bild från OneDrivesveper du åt höger tills du hör "OneDrive" och dubbeltrycker på skärmen. Dina OneDrive mappar visas. Gå till den bild du vill använda och dubbel tryck på skärmen.

  Bilden läggs till på höger sida av frågan. Fokus återgår till formuläret eller testet.

Se även

Använda en skärmläsare för att skapa ett nytt formulär i Microsoft Forms

Använda en skärmläsare för att skapa ett nytt test i Microsoft Forms

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Grundläggande uppgifter när du använder en skärmläsare med Microsoft Forms

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Microsoft Forms

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×