Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln är för personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med produkter för Office och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns på Startsidan för Microsoft Support.

Använd PowerPoint med tangentbordet en skärmläsare för att lägga till, ta bort och ordna bilder i presentationen. Vi har testat det med Skärmläsaren och JAWS, men det kan även fungera med andra skärmläsare förutsatt att de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel. Du får också lära dig hur du ändrar storlek och orientering för bilderna.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Lägga till en bild

Du kan enkelt lägga till nya bilder i presentationen, antingen baserat på den aktuella bildens layout eller på en ny malllayout.

Lägga till en ny bild baserat på den aktuella bildens layout

I en ny presentation läggs rubrikbilden till automatiskt. Du kan lägga till den nya bilden utifrån föregående bilds layout.

 1. Tryck på Ctrl+M. Du hör "Bild", följt av antalet bilder och den nya bildens plats i listan och "Markerad".

Lägga till en ny bild utifrån en mallayout

 1. I vyn Normal trycker du på Alt+H, I. Du hör rubriken för den första bildlayouten. Med JAWS hör du: "Lämnar menyraden, Office tema", följt av numret på den aktuella bilden.

 2. Tryck på Tabb tills du hör den bildlayout du vill använda och tryck sedan på Retur. Du hör numret på den nya bilden. Med JAWS hör du: "Ange, ingen markering."

  Fokus flyttas till bildrutan.

Ta bort en bild

 1. I miniatyrfönstret trycker du på uppåt- eller nedåtpilen tills du hör numret på bilden du vill ta bort.

 2. Tryck på Delete. Du hör numret på den aktuella bilden och dess plats i listan, följt av "Markerad". Med JAWS hör du: "Ange, lämnar menyerna, ingen markering."

Ordna om bilder

Du kan ordna om dina bilder genom att klippa ut bilden från den gamla platsen och klistra in den på den nya platsen.

 1. I miniatyrfönstret trycker du på uppåt- eller nedåtpilen tills du hör numret på bilden som du vill flytta.

 2. Gör något av följande:

  • Tryck på Ctrl+ uppil för att flytta bilden uppåt i bildlistan. Du hör det nya numret på bilden i listan.

  • Tryck på Ctrl+ nedpil för att flytta bilden nedåt i bildlistan. Du hör det nya numret på bilden i listan.

  • Om du vill flytta bilden till början av presentationen trycker du på Ctrl+Skift+uppåtpil.

  • Om du vill flytta bilden till slutet av presentationen trycker du på Ctrl+Skift+nedåtpil.

Ordna bilder i avsnitt

Om du vill gruppera bilder till meningsfulla enheter kan du ordna dem i olika avsnitt. Om du t.ex. arbetar på en presentation tillsammans med andra kan du tilldela var och en av kollegorna ett avsnitt att arbeta med.

Avsnitten visas och läsas upp i miniatyrfönstret i vyn Normal och i vyn Bildsortering. De visas inte eller meddelas i vyn Bildspel.

 1. Tryck på uppåt- eller nedåtpilen i miniatyrfönstret tills du hör den bild som du vill ska vara den första bilden i ett avsnitt.

 2. Tryck på Alt+H, T1. Du hör: "Lägg till avsnitt."

 3. Tryck på Retur om du vill lägga till ett namnlöst avsnitt. Du hör: "Byt namn på avsnitt."

 4. Skriv det nya namnet på avsnittet och tryck på Retur.

 5. Flytta bilder under lämpliga avsnitt enligt anvisningarna i Ordna om bilder.

  Om du vill höra Skärmläsaren läsa upp avsnittsnamnen i miniatyrrutan trycker du på uppåt- eller nedåtpilen. JAWS läser inte upp avsnittsnamnen.

Ändra orienteringen för alla bilder i en presentation

Du kan ändra orienteringen för hela bilduppsättningen från liggande till stående eller tvärtom.

 1. I vyn Normal trycker du på Alt+G, S, C. Fönstret Bildstorlek öppnas.

 2. I fönstret Bildstorlek trycker du på Tabb tills du hör "Bilder, markerad", följt av aktuell bildorientering, till exempel "Liggande".

  Med JAWS hör du: "Orientering, bilder, <markerat alternativ>, alternativknapp markerad."

  Tips: Om Skärmläsaren vill lyssna på och gå igenom alternativen i fönstret Bildstorlek kan du även trycka på SR-knappen + upp- eller nedpil.

 3. Om du vill ändra orienteringen trycker du på uppåt- eller nedåtpilen. Du hör den valda orienteringen.

 4. Tryck på Retur när du har gjort dina val. Du hör: "Microsoft PowerPoint-fönstret, knappen". Ett bekräftelsefönster öppnas.

 5. Gör något av följande:

  • Om du vill maximera innehållets storlek trycker du på Tabb tills du hör: "Maximera". Om du har en stor mängd innehåll på en bild kanske inte all text får plats på bilden när du använder det här alternativet.

  • Om du vill skala ned innehållet så att det passar in på bilden trycker du på Tabb tills du hör: "Garantera passform." Det här alternativet kan ändra innehållets teckensnittsstorlek till en mindre storlek för att få plats med allt på bilden.

 6. Tryck på Retur. Fokus flyttas då till miniatyrrutan.

Ändra storleken på dina bilder

Om du vill ändra bildstorleken kan du välja mellan två standardstorleksalternativ, Standard (4:3) och Bredbild (16:9), eller så kan du anpassa storleken på bilderna.

Ändra bildstorleken från bredbild till standard eller tvärtom

 1. I vyn Normal trycker du på Alt+G, S. Du hör det första objektet på menyn Bildstorlek. Med JAWS hör du: "Nedre menyfliksområdet, anpassad gruppruta."

 2. Gör något av följande i menyn Bildstorlek:

  • Om du vill välja standardstorlek trycker du på uppåt- eller nedåtpilen tills du hör: "Standard."

  • Om du vill välja bredbildsstorleken trycker du på uppåt- eller nedåtpilen tills du hör: "Bredbild."

 3. Tryck på RETUR. Du hör: "Microsoft PowerPoint-fönstret, knappen". Ett bekräftelsefönster öppnas.

 4. I fönstret Microsoft PowerPoint du något av följande:

  • Om du vill maximera innehållets storlek trycker du på Tabb tills du hör: "Maximera". Om du har en stor mängd innehåll på en bild kanske inte all text får plats på bilden när du använder det här alternativet.

  • Om du vill skala ned innehållet så att det passar in på bilden trycker du på Tabb tills du hör: "Garantera passform." Det här alternativet kan ändra innehållets teckensnittsstorlek till en mindre storlek för att få plats med allt på bilden.

 5. Tryck på Retur. Fokus flyttas då till miniatyrrutan.

Anpassa storleken på bilderna

Du kan ändra storlek på bilderna om du vill använda anpassade dimensioner på annan skärm eller pappersstorlekar.

 1. I vyn Normal trycker du på Alt+G, S, C. Fönstret Bildstorlek öppnas.

 2. Om du vill ändra storlek på bilderna väljer du antingen målformatet för presentationen eller anger höjd, bredd och orientering för presentationen i fönstret Bildstorlek:

  • Om du vill välja målformatet för presentationen trycker du på Tabb tills du hör: "Bildstorlek för." Tryck på nedåtpilen för att visa den nedrullningsbara menyn. Tryck på uppåt- eller nedåtpilen tills du hör det alternativ du vill ha och tryck sedan på Retur.

  • Så här anger du bredd och höjd:

   • Om du vill ändra bredden på bilden trycker du på Tabb tills du hör: "Bredd." Tryck på uppåt- eller nedåtpilen tills du hör det värde du vill använda, eller skriv ett värde.

   • Om du vill ändra höjden på bilden trycker du på Tabb tills du hör: "Höjd." Tryck på uppåt- eller nedåtpilen tills du hör det värde du vill använda, eller skriv ett värde.

  Tips: Om Skärmläsaren vill lyssna på och gå igenom alternativen i fönstret Bildstorlek kan du även trycka på SR-knappen + upp- eller nedpil.

 3. Tryck på Retur när du har gjort dina val. Du hör: "Microsoft PowerPoint-fönstret, knappen". Ett bekräftelsefönster öppnas.

 4. Gör något av följande i fönstret Microsoft PowerPoint:

  • Om du vill maximera innehållets storlek trycker du på Tabb tills du hör "Maximera". Om du har en stor mängd innehåll på en bild kanske inte all text får plats på bilden när du använder det här alternativet.

  • Om du vill skala ned innehållet så att det passar in på den nya bilden trycker du på Tabb tills du hör: "Garantera passform." Det här alternativet kan ändra innehållets teckensnittsstorlek till en mindre storlek för att få plats med allt på bilden.

 5. Tryck på Retur. Fokus flyttas då till miniatyrrutan.

Se även

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att infoga och redigera bilder och tabeller i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera PowerPoint

Använd PowerPoint med tangentbordet och VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i macOS, för att lägga till, ta bort och ordna presentationsbilderna. Du kan även ändra storlek och riktning på bilderna.

I följande fall utförs uppgifterna i vyn Normal i PowerPoint. Du går till vyn Normal genom att trycka på Kommando+1.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda macOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i startguide för VoiceOver.

I det här avsnittet

Lägga till en bild

Du kan enkelt lägga till nya bilder i presentationen, antingen baserat på den aktuella bildens layout eller på en ny malllayout.

Lägga till en ny bild baserad på den aktuella bilden

 1. Om du PowerPoint en ny bild baserat på layouten för föregående bild i bildspelet trycker du på Kommando+Skift+N. I VoiceOver hör du "Ny bild" och bilden läggs till.

  Tips: Om du vill duplicera den aktuella bilden trycker du på Kommando+Skift+D.

Lägga till en ny bild utifrån en mallayout

 1. I vyn Normal trycker du på F6 tills du kommer till en flik. Du kommer till den flik som är markerad för tillfället. Om det behövs trycker du på vänster pilknapp tills du hör VoiceOver läsa upp fliken Start. Du markerar fliken genom att trycka ned Ctrl+Alt+Blanksteg.

 2. På fliken Start trycker du en gång på nedpilen för att gå till menyfliksområdet.

 3. Tryck på Ctrl+Alt+Skift+nedpil för att placera dig i menyfliksområdet.

 4. Tryck på högerpil flera gånger tills VoiceOver meddelar: "Ny bild, menyknapp."

 5. Du öppnar menyn genom att trycka ned Ctrl+Alt+Skift+M. VoiceOver meddelar: "Ny bild, fönster. Ny bild, galleriet."

 6. Tryck på Ctrl+Alt+Skift+nedpil för att placera dig i galleriet.

 7. Tryck på piltangenterna för att navigera bland objekten. VoiceOver meddelar objekten när du flyttar.

 8. Tryck på Retur för att välja en layout. Bilden läggs till i bildspelet.

Ta bort en bild

 1. Tryck på Kommando+1 för att gå till vyn Normal.

 2. Tryck på F6 tills VoiceOver meddelar: "Miniatyrfönstret, lista, 1 markerat objekt."

 3. Tryck på Ctrl+Alt+Skift+nedpil för att placera dig i miniatyrfönstret. VoiceOver meddelar: "I miniatyrfönstret, lista, 1 markerat objekt."

 4. Tryck på upp- eller nedpil för att navigera bland bilderna. VoiceOver läser upp bildrubrikerna när du flyttar.

 5. När du är på den bild du vill ta bort trycker du på Delete. Bilden tas bort.

Ordna om bilder

Du kan ordna om bilderna genom att klippa ut en bild från den nuvarande platsen och klistra in den på en ny plats.

 1. Tryck på F6 i vyn Normal tills VoiceOver meddelar: "Miniatyrfönstret, lista, 1 markerat objekt."

 2. Tryck på Ctrl+Alt+Skift+nedpil för att placera dig i miniatyrfönstret. VoiceOver meddelar: "I miniatyrfönstret, lista, 1 markerat objekt."

 3. Tryck på upp- eller nedpil för att navigera bland bilderna. VoiceOver läser upp bildrubrikerna när du flyttar.

 4. När du är på bilden du vill flytta trycker du på Kommando+X för att klippa ut bilden.

 5. Tryck på upp- eller nedpil för att navigera bland bilderna. VoiceOver läser upp bildrubrikerna när du flyttar.

 6. Tryck på Kommando+V för att klistra in bilden när du är på den bild efter vilken du vill placera den utklippta bilden.

Ordna bilderna i avsnitt

Du kan gruppera bilder till meningsfulla enheter genom att ordna dem i olika avsnitt. Om du t.ex. arbetar på en presentation tillsammans med andra kan du tilldela var och en av kollegorna ett avsnitt att arbeta med.

Avsnitten visas och läsas upp i miniatyrfönstret i vyn Normal och i vyn Bildsortering.

 1. Gå till den första bilden i avsnittet i miniatyrfönstret i vyn Normal.

 2. Tryck på F6 tills du kommer till en flik. Om du inte kommer till fliken Start trycker du på vänster piltangent tills du kommer till den. VoiceOver meddelar: ”Start, flik, 1 av 8.” Du markerar fliken genom att trycka ned Ctrl+Alt+Blanksteg.

 3. Tryck på nedåtpilen för att gå till menyfliksområdet. VoiceOver meddelar: "Rullningsområde. Du är i ett rullningsområde.”

 4. Tryck på Ctrl+Alt+Skift+nedpil för att placera dig i menyfliksområdet. VoiceOver meddelar: "I rullningsområde, <antalet objekt>, <namnet på knappen där fokus är>.”

 5. Tryck på högerpil flera gånger tills VoiceOver meddelar: ”Avsnitt, menyknapp.” Du öppnar menyn genom att trycka ned Ctrl+Alt+Blanksteg.

 6. Tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg för att välja alternativet Lägg till avsnitt.

 7. Skriv avsnittsnamnet och tryck på Retur. Avsnittet visas nu i miniatyrfönstret och VoiceOver läser upp avsnittsnamnet när du navigerar till det i miniatyrfönstret.

Ändra orienteringen för bilderna i en bilduppsättning

PowerPoint bilder konfigureras automatiskt med liggande orientering, men du kan ändra bildorienteringen till stående eller tvärtom.

 1. I vyn Normal trycker du på F6 tills du kommer till en flik. Om du inte hamnade på fliken Design trycker du på höger eller vänster piltangent tills du kommer till den. VoiceOver meddelar: ”Design, flik, 3 av 8.” Du markerar fliken genom att trycka ned Ctrl+Alt+Blanksteg.

 2. På fliken Design trycker du på Tabb flera gånger tills VoiceOver meddelar: "Bildstorlek, menyknapp."

 3. Du öppnar menyn genom att trycka ned Ctrl+Alt+Blanksteg. VoiceOver meddelar: ”Tryckte på Bildstorlek, menyknapp. Du är i ett galleri.”

 4. Tryck på Ctrl+Alt+Skift+nedpil för att öppna menyn. VoiceOver meddelar: "I Bildstorlek, galleriet <antalet objekt på menyn>, <den valda storleken>.”

 5. Tryck på Tabb-tangenten tills VoiceOver meddelar: "Utskriftsformat."

 6. Tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg. Dialogrutan Utskriftsformat öppnas.

 7. Tryck på högerpil tills du kommer till önskat orienteringsalternativ, till exempel "Stående orientering för bilder" eller "Liggande orientering för bilder", och tryck sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg för att välja det.

 8. Tryck på Tabb tills VoiceOver meddelar: "OK, standard, knapp." Du trycker på knappen genom att trycka ned Ctrl+Alt+Blanksteg.

 9. Om det aktuella innehållet inte passar den valda orienteringen öppnas en dialogruta med en fråga om hur du vill skala innehållet så att det anpassas efter den valda orienteringen:

  • Om du vill skala ned innehållet trycker du på Tabb tills VoiceOver meddelar: "Skala ned, knapp." Med det här alternativet ändras innehållets storlek och en mindre teckensnittsstorlek kan användas för att allt ska få plats på bilden.

  • Om du vill maximera innehållets storlek trycker du på Tabb tills VoiceOver meddelar: "Skala upp, knapp." Om du har en stor mängd innehåll på en bild kanske inte allt får plats på bilden när du använder det här alternativet.

  Tryck på Retur om du vill välja ett alternativ.

Ändra storlek på bilderna

Om du vill ändra bildstorleken kan du välja mellan två standardalternativ, Standard (4:3) och Bredbild (16:9), eller så kan du anpassa storleken så att den passar perfekt.

Ändra bildstorleken från bredbild till standard eller tvärtom

 1. I vyn Normal trycker du på F6 tills du kommer till en flik. Om du inte hamnade på fliken Design trycker du på höger eller vänster piltangent tills du kommer till den. VoiceOver meddelar: ”Design, flik, 3 av 8.” Du markerar fliken genom att trycka ned Ctrl+Alt+Blanksteg.

 2. Tryck på Tabb flera gånger tills VoiceOver meddelar: "Bildstorlek, menyknapp."

 3. Du öppnar menyn genom att trycka ned Ctrl+Alt+Blanksteg. VoiceOver meddelar: ”Tryckte på Bildstorlek, menyknapp. Du är i ett galleri.”

 4. Tryck på Ctrl+Alt+Skift+nedpil för att öppna menyn. VoiceOver meddelar: "I Bildstorlek, galleriet <antalet objekt på menyn>, <den valda storleken>.”

 5. Du flyttar mellan alternativen genom att trycka på upp- eller nedpil. VoiceOver läser upp alternativen medan du flyttar runt.

 6. Du väljer en storlek genom att trycka ned Ctrl+Alt+Blanksteg.

 7. Om du konverterar till en mindre storlek kanske du får upp en dialogruta där du tillfrågas om du vill skala innehållet efter den valda storleken:

  • Om du vill skala ned innehållet trycker du på Tabb tills VoiceOver meddelar: "Skala, standard, knapp." Med det här alternativet ändras innehållets storlek och en mindre teckensnittsstorlek kan användas för att allt ska få plats på bilden.

  • Om du vill maximera innehållets storlek trycker du på Tabb tills VoiceOver meddelar: "Skala inte, knapp". Om du har en stor mängd innehåll på en bild kanske inte allt får plats på bilden när du använder det här alternativet.

  Tryck på Retur om du vill välja ett alternativ.

Anpassa storleken på bilderna

 1. I vyn Normal trycker du på F6 tills du kommer till en flik. Om du inte hamnade på fliken Design trycker du på höger eller vänster piltangent tills du kommer till den. VoiceOver meddelar: ”Design, flik, 3 av 8.” Du markerar fliken genom att trycka ned Ctrl+Alt+Blanksteg.

 2. Tryck på Tabb flera gånger tills VoiceOver meddelar: "Bildstorlek, menyknapp."

 3. Du öppnar menyn genom att trycka ned Ctrl+Alt+Blanksteg. VoiceOver meddelar: ”Tryckte på Bildstorlek, menyknapp. Du är i ett galleri.”

 4. Tryck på Ctrl+Alt+Skift+nedpil för att öppna menyn.

 5. Tryck på Tabb-tangenten tills VoiceOver meddelar: "Utskriftsformat."

 6. Tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg. Dialogrutan Utskriftsformat öppnas.

 7. Tryck två gånger på högerpil. VoiceOver läser upp den valda storleken, till exempel "Bredbild" eller "Bildspel på skärmen (4:3)".

 8. Du visar alternativen genom att trycka ned Ctrl+Alt+Blanksteg.

 9. Du flyttar mellan alternativen genom att trycka på upp- eller nedpil. VoiceOver läser upp alternativen medan du flyttar runt. Du väljer ett alternativ genom att trycka ned Ctrl+Alt+Blanksteg.

 10. Tryck på Tabb flera gånger tills VoiceOver meddelar: "OK, standard, knapp." Du väljer knappen genom att trycka ned Ctrl+Alt+Blanksteg.

 11. När du konverterar till en annan storlek kanske du får upp en dialogruta där du tillfrågas om du vill skala innehållet efter den valda storleken:

  • Om du vill skala ned innehållet trycker du på Tabb tills VoiceOver meddelar: "Skala ned, knapp." Med det här alternativet ändras innehållets storlek och en mindre teckensnittsstorlek kan användas för att allt ska få plats på bilden.

  • Om du vill maximera innehållets storlek trycker du på Tabb tills VoiceOver meddelar: "Skala upp, knapp." Om du har en stor mängd innehåll på en bild kanske inte allt får plats på bilden när du använder det här alternativet.

  Tryck på Retur om du vill välja ett alternativ.

Se även

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att infoga och redigera bilder och tabeller i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera PowerPoint

Använd PowerPoint med VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i iOS, för att lägga till, ta bort och ordna presentationsbilderna.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om pekfunktionerna i PowerPoint finns i PowerPoint för iPhone pekguide.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

I det här avsnittet

Lägga till, ordna om och ta bort bilder i PowerPoint

Du kan enkelt lägga till nya bilder i presentationen, antingen baserat på den aktuella bildens layout eller på en ny malllayout, eller ta bort de du inte behöver längre. Du kan också ordna om bilderna genom att klippa ut en bild från den aktuella platsen och klistra in den på en ny plats.

Lägga till en bild

 1. Svep åt höger eller vänster i presentationen tills du hör den bild framför vilken du vill lägga till en ny bild. Du hör namnen på bilderna när du flyttar runt: ”Bild <bildnummer> av <totalt bildantal>.”

 2. Dubbeltryck på skärmen. Du hör: ”Markerad”.

 3. Svep åt höger eller vänster tills du hör ”Knappen Ny bild” och dubbeltryck på skärmen.

  Bilden läggs till i bildspelet.

 4. Om du vill ändra layouten på den infogade bilden sveper du åt höger tills du hör "Layout, knapp" och dubbeltrycker på skärmen. Svep åt höger för att bläddra bland mallalternativen. VoiceOver läser upp mallarna medan du flyttar runt. Du hör "Markerad" och namnet på den markerade layouten. Dubbeltryck på skärmen för att välja mallen.

Ordna om bilder

 1. Svep åt höger eller vänster i presentationen tills du hör den bild som du vill flytta. Du hör namnen på bilderna när du flyttar runt.

 2. Dubbeltryck på skärmen. Du hör: ”Markerad”.

 3. Dubbeltryck på skärmen med två fingrar. Du hör: ”Visa fler objekt, menyalternativ.” En snabbmeny öppnas.

 4. På snabbmenyn sveper du åt vänster tills du hör ”Klipp ut, menyobjekt”. Dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Svep åt höger eller vänster tills du hör den bild framför vilken du vill flytta den utklippta bilden och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Markerad”.

 6. Dubbeltryck på skärmen med två fingrar. Du hör: ”Markera alla, menyalternativ.”

 7. Klistra in bilden genom att svepa åt vänster tills du hör ”Klistra in, menyalternativ” och dubbeltryck sedan på skärmen. Bilden flyttas till den nya platsen.

Ta bort en bild

 1. Svep åt höger eller vänster i presentationen tills du hör den bild som du vill ta bort. Du hör namnen på bilderna när du flyttar runt.

 2. Dubbeltryck på skärmen. Du hör: ”Markerad”.

 3. Dubbeltryck på skärmen med två fingrar. Du hör: ”Visa fler objekt, menyalternativ.”

 4. Dubbeltryck på skärmen och svep åt vänster tills du hör: ”Ta bort, menyalternativ.”

 5. Dubbeltryck på skärmen för att ta bort bilden.

Se även

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att läsa och lägga till stödanteckningar och kommentarer i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera PowerPoint

Använd PowerPoint för Android med TalkBack, den inbyggda skärmläsaren i Android, för att lägga till, ta bort och ordna presentationsbilderna.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Lägga till, ordna om och ta bort bilder i PowerPoint

Du kan enkelt lägga till nya bilder i presentationen, antingen baserat på den aktuella bildens layout eller på en ny malllayout, eller ta bort de du inte behöver längre. Du kan också ordna om bilderna genom att klippa ut en bild från den aktuella platsen och klistra in den på en ny plats.

Lägga till en bild

 1. Svep åt höger eller vänster i presentationens miniatyrfönster tills du hör den bild som kommer före den plats där du vill lägga till en ny bild. Du hör namnen på bilderna när du flyttar runt: "Bild <bildnummer>."

 2. Dubbeltryck på skärmen med två fingrar. Bilden markeras och redigeringsvyn öppnas.

 3. Svep åt höger tills du hör "Bakåtknapp, ej markerad" och dubbeltryck sedan på skärmen. Fokus flyttas till miniatyrrutan.

 4. Svep åt vänster tills du hör "Ny bild, knapp" och dubbeltryck på skärmen.

  Bilden läggs till i bildspelet.

 5. Om du vill ändra layouten på den infogade bilden sveper du åt höger i bildredigeringsvyn tills du hör "Layout, meny" och dubbeltrycker sedan på skärmen. I Layout-menyn sveper du åt höger för att bläddra bland mallalternativen. TalkBack läser upp mallarna medan du flyttar runt. Du hör namnet på den markerade layouten och "Markerad." Dubbeltryck på skärmen för att välja mallen.

Ordna om bilder

 1. Svep åt höger eller vänster i presentationens miniatyrfönster tills du hör den bild som du vill flytta. Du hör namnen på bilderna när du flyttar runt.

 2. Dubbeltryck på skärmen. En snabbmeny öppnas och du hör: "Redigera, knapp."

 3. Svep åt höger på snabbmenyn tills du hör: "Klipp ut, knapp." Dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger eller vänster tills du hör den bild efter vilken du vill flytta den utklippta bilden och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: "Redigera, knapp."

 5. Klistra in bilden genom att svepa åt höger tills du hör "Klistra in, knapp" och dubbeltryck sedan på skärmen. Bilden flyttas till den nya platsen.

Ta bort en bild

 1. Svep åt höger eller vänster i presentationens miniatyrfönster tills du hör den bild som du vill ta bort. Du hör namnen på bilderna när du flyttar runt.

 2. Öppna snabbmenyn genom att dubbeltrycka på skärmen. Du hör: "Redigera, knapp."

 3. Svep åt höger på snabbmenyn tills du hör: "Ta bort, knapp."

 4. Dubbeltryck på skärmen för att ta bort bilden.

Se även

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera PowerPoint

Använd PowerPoint för webben med tangentbordet och en skärmläsare för att lägga till, ta bort och ordna presentationsbilderna. Vi har testat det med Skärmläsaren och JAWS, men det kan även fungera med andra skärmläsare förutsatt att de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel.

Meddelanden: 

 • Om du använder Skärmläsaren med Windows 10 Fall Creators Update kan du behöva inaktivera genomsökningsläget för att kunna redigera dokument, kalkylblad eller presentationer med Office på webben. Mer information finns i artikeln om att inaktivera virtuellt läge eller bläddringsläge för skärmläsare i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • När du använder PowerPoint för webben rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom PowerPoint för webben körs i webbläsaren kommer kortkommandona att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte PowerPoint för webben.

I det här avsnittet

Lägga till en bild

Du kan lägga till nya bilder i presentationen, antingen baserat på den aktuella bildens layout eller på en annan layout.

 1. I redigeringsvyntrycker du på Alt + Windows, N, S, I. Menyn Ny bild öppnas.

 2. I menyn markeras en bildlayout som baseras på den aktuella bilden. Om du vill navigera i de andra layouterna trycker du på piltangenterna tills du hör den layout du vill använda och trycker sedan på Retur. Den nya bilden läggs till i presentationen.

Ordna om bilder

Du kan flytta runt bilderna om du vill ändra deras sekvens i presentationen.

 1. I redigeringsvyn tryckerdu på Ctrl+F6 tills du hör numret på den aktuella bilden. JAWS meddelar "Bildpanel."

 2. Tryck på upp- och nedpilen tills du hör numret på bilden du vill flytta.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill flytta bilden mot början av presentationen trycker du på Ctrl + uppilen. Då flyttas bilden ett steg uppåt.

  • Om du vill flytta bilden mot slutet av presentationen trycker du på Ctrl + nedpil. Då flyttas bilden ett steg nedåt.

  • Om du vill lägga bilden först i presentationen trycker du på Ctrl + Skift + uppil.

  • Om du vill lägga bilden sist i presentationen trycker du på Ctrl + Skift + nedpil.

Ta bort bilder

 1. I redigeringsvyn tryckerdu på Ctrl+F6 tills du hör numret på den aktuella bilden. JAWS meddelar "Bildpanel."

 2. Tryck på upp- och nedpilen tills du hör numret på bilden du vill ta bort.

 3. Tryck på Delete.

  Tips: Tryck på Ctrl + Z om du vill ångra borttagningen.

Se även

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att infoga och redigera bilder och tabeller i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera PowerPoint

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

×