Använda en skärmläsare för att arbeta med vyn för tavla i Project

Använda en skärmläsare för att arbeta med vyn för tavla i Project

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln är för personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med produkter för Office och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns på Startsidan för Microsoft Support.

Använd Project för webben med tangentbordet och skärmläsaren för att arbeta med projektuppgifter i ett tavlaformat. Vi har testat det med Skärmläsaren, men det kan även fungera med andra skärmläsare förutsatt att de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel. Du får också lära dig hur du ordnar uppgifter i tidsenhet och visar dem som kolumner med olika grupper.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • När du använder Project för webben rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Project för webben körs i webbläsaren är kortkommandona annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder till exempel Ctrl + F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte för Project för webben.

I det här avsnittet

Öppna vyn för tavlan

 1. Öppna Project för webben projektet som du vill visa i #x0.

 2. Tryck på Tabb tills du hör: "Fliken Rutnät, objekt."

 3. Om du vill öppna vyn för tavla trycker du på I tills du hör "Fliken Tavla, objekt" och trycker på Retur. Ta board-vyn öppnas och fokus är på den första kolumnen på tavlan.

Tips: När du öppnar ett projekt visas det med den vy som du senast använde för det.

Skapa en bucket

Du kan använda buckets för att ordna projektuppgifter i grupper.

 1. Om du vill skapa en bucket går du till taktavlan och trycker på Tabb tills du hör "Lägg till bucket". Tryck sedan på Retur.

 2. Ange ett namn för bucketen och tryck på Retur. Bucketen skapas.

Hantera buckets

Du kan byta namn på, flytta eller ta bort tidsenhetarna i projektet.

Obs!: Om du vill hantera buckets måste uppgifterna grupperas efter bucket i takvyn. Instruktioner finns i Ändra aktivitetsgruppering.

 1. I ta fram-vyn trycker du på Tabb tills du hör "Bucket", följt av namnet på den bucket du vill redigera.

 2. Tryck på I tills du hör "Fler alternativ" och tryck på Retur. Du hör: "Byt namn."

 3. Gör något av följande:

  • Tryck på Retur om du vill byta namn på bucketen. Ändra bucketnamnet efter behov och tryck på Retur för att spara.

  • Om du vill ta bort bucketen trycker du på Tabb tills du hör "Ta bort" och trycker sedan på Retur. Bekräfta att du tar bort bucketen genom att trycka på Tabb tills du hör "Ta bort" och tryck sedan på Retur.

   Obs!: När en bucket tas bort, tas även alla aktiviteter i tidsenheten bort.

  • Om du vill flytta bucketen en kolumn åt vänster trycker du på Tabb tills du hör "Flytta åt vänster" och trycker på Retur.

Skapa en uppgift

 1. Om du vill skapa en uppgift trycker du på Tabb i vyn tavla tills du hör namnet på den kolumn för tavlan som du vill skapa uppgiften i.

 2. Tryck på I tills du hör "Lägg till uppgift" och tryck på Retur.

 3. Skriv namnet på uppgiften.

 4. Om du vill definiera ett avslutsdatum, bucket för aktiviteten eller tilldela uppgiften till en resurs trycker du på I tills du hör det fält du vill ändra och trycker på Retur. Använd Tabb eller piltangenterna för att gå till det värde du vill använda och tryck på Retur för att välja det.

 5. Skapa uppgiften genom att trycka på Tabb tills du hör "Lägg till uppgift" och tryck på Retur. Du hör "Tillagd uppgift" följt av namnet på uppgiften.

 6. Mer information om uppgifter finns i Hantera uppgifter i vyn Ta med.

Tips: Om du snabbt vill skapa en serie med uppgifter i en kolumn trycker du på Retur när du har skrivit namnet på den första uppgiften. Fokus återgår till aktivitetsnamnfältet, så att du kan fortsätta att lägga till aktiviteter i samma kolumn.

Hantera uppgifter i ta boardvyn

Du kan komma åt och uppdatera uppgiftsinformation direkt från vyn för tavlan.

 1. I vyn för tavlan trycker du på Tabb tills du hör namnet på kolumnen för tavlan som innehåller uppgiften du vill redigera.

 2. Om du vill öppna uppgiften trycker du på Jag tills du hör namnet på uppgiften du vill ha och trycker på Retur. Fönstret med uppgiftsinformation öppnas.

 3. Använd Tabb-tangenten för att flytta mellan fälten med uppgiftsinformation och göra de ändringar du vill i dem. Ändringarna sparas automatiskt. Mer information om de olika fälten finns i Använda en skärmläsare för att visa och redigera uppgiftsinformation.

 4. Stäng åtgärdsinformationsfönstret genom att trycka på Esc.

Ta bort en uppgift

 1. I vyn för tavlan trycker du på Tabb tills du hör namnet på kolumnen för tavlan som innehåller uppgiften du vill ta bort.

 2. Navigera till uppgiften genom att trycka på I tills du hör namnet på uppgiften.

 3. Tryck på I tills du hör "Fler alternativ" och tryck på Retur.

 4. Om du vill ta bort uppgiften trycker du på Tabb tills du hör "Ta bort objekt" och trycker sedan på Retur.

Ändra uppgiftsgruppering

Du kan ändra hur uppgifterna i tavlan visas i kolumner. Som standard grupperar vyn tavla uppgifter efter buckets. När du öppnar taktavlavyn för ett projekt visas den med den gruppering som du senast använde för det.

 1. I ta board-vyn trycker du på Tabb tills du hör "Gruppera efter", följt av det aktuella grupperingsalternativet och trycker på Retur.

 2. Tryck på Tabb tills du hör det grupperingsalternativ du vill använda och tryck på Retur för att välja det.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med rutnätsvyn i Project

Använda en skärmläsare för att arbeta med tidslinjevyn i Project

Använda en skärmläsare för att visa och redigera uppgiftsinformation i Project

Kortkommandon i Project

Grundläggande aktiviteter vid användning av en skärmläsare med Project

Använd en skärmläsare för att utforska och navigera i Project

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

×